Etikett: skatt

Är kvinnor mer ansvarstagande?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi har idag regionstyrelsen med många ärenden på agendan och ca 2000 sidors förberedande läsning. Vi har också många intressanta föredragningar där förstås läget i pandemin diskuteras men förstås också ekonomin.

Gällande Pandemin så ser vi en andra våg och som vi vet så stänger många länder ner. Fortsatt ligger vi bra till i Västerbotten. Men gäller att hålla i och att vi Västerbottningar sköter oss och fortsätter hålla distans och tvätta händerna.

Vi testar allt mer och fram till v 38 har vi testat 25000 på NUS och ca 23000 prover skickade till ett labb i Stockholm som är egentester.

Egentesterna står nu för 4/5 av alla analyser / vecka. Intressant att det är fler kvinnor än män som testar sig. Är kvinnorna mer ansvarstagande?

Vi ser att det kommer behöva sjukhusvård och även mer IVA vård framöver men prognoserna talar inte för att det ska bli lika många som i april. Mestadels unga kommer bli smittad och till stor del sk klustersmitta.

När det gäller skyddsutrustning så har vi tillsammans med Umeå och Skellefteå kommun gemensamt beredskapslager så vi klarar oss minst 3 veckor på det lagret plus det vi har själva. Vi har inga signaler på att vi inte får tag i material eftersom.

Så bara du och jag sköter vårt så är Region Västerbotten väl rustat för en andra omgång och betydligt bättre rustad än vi var i mars-april.

Vi har diskuterat delårsrapporten fram t o m augusti och där finns många intressant inspel. Det är en ackumulerat budgetunderskott på 561 miljoner. Puh.. över en halv miljard överförbrukat av skattebetalarnas pengar i framtiden. Vi har också minskade intäkter på 188 miljoner. Verksamhetens nettokostnader ökar och personalkostnaden ligger på ett budgetöverskridande på 175 miljoner. Så alla siffror pekar åt fel håll. SKR har gjort en jämförelse över landet och faktiskt sagt att vi i Västerbotten har sämsta ekonomin i landet.

Bokförda merkostnader för Corona är 84 miljoner. Dessa har vi eftersökt från staten. Sedan kommer en till sökmöjlighet längre fram. Vi har inte tagit med dessa intäkter i vår bokföring som vissa andra regioner gjort. God ekonomisk hushållning bokför inte intäkterna för dom kommit.

Så oj vad det finns utmaningar så vi som opposition jagar på majoriteten.

Finns någon krisinsikt hos de styrande i Region Västerbotten?

Av , , Bli först att kommentera 9

Den ekonomiska krisen i sjukvården i länet har aldrig varit så allvarlig som nu. Den avsaknad av krisinsikt som finns hos de styrande partierna oroar. Inte nog med att ekonomin har skenat, de senaste årens vårdköer har också blivit längre. Västerbotten är bland de regioner som ligger allra sämst till när det gäller tillgänglighet. Skriver tillsammans med mina allianskollegor i Västerbottens-Kuriren

Den ekonomiska krisen i sjukvården i länet har aldrig tidigare varit så allvarlig som nu. Sjukvården kommer att för år 2018 gå med 500 miljoner kronor i underskott! Regionen räddas av handel på börsen och nya avskrivnings rutiner, de finansiella intäkterna uppgår till svindlande 544 miljoner kronor.

Finansiella intäkter ska användas till pensioner och investeringar absolut inte till verksamhetskostnader som skenar. Nu lånar regionen pengar för att klara av att finansiera alla de nödvändiga byggkranar som står runtom på länet sjukhus och vi har en stor skuld till pensionssystemet.

Den här situationen är inte heller ny. Från 2011 fram till 2018 är det samlade underskottet i sjukvården 1 629 miljoner kronor. Precis som i en hushållsekonomi så går det inte att använda värdeökning på aktieportföljen som är tänkt för den framtida pensioneringen till att klara av att handla och sedan inte klara ekonomin när man inte längre förvärvsarbetar.

Långsiktigt är det absolut inte hållbart.

För att klara av de framtida pensionsutbetalningarna behöver regionen öka avsättningen till pensionsförvaltningen med två miljarder kronor de kommande åren. Ur ett nationellt perspektiv har regionen den högsta pensionsskulden per innevånare.

Investeringsbehoven är stora, på grund av eftersatt underhåll och behov av moderna och funktionella lokaler för vården. Nödvändiga investeringar för att utveckla vården och klara kompetensförsörjningen långsiktigt.

Det är lätt att tänka som medborgare att en skattehöjning är den enkla lösningen. Redan i dag har länets kommuner rikets högsta skattesatser. Det gör att utrymmet att höja regionens skatteuttag är marginellt.

Ska regionen fortsatt vara konkurrenskraftig och locka nya medborgare, företag och etableringar vilket är absolut nödvändigt, kan inte det samlade skattetrycket vara avsevärt högre här än i övriga regioner. Ett allt för högt skattetryck hotar arbetstillfällen och det är bara genom fler arbetade timmar som vi kan klara av att finansiera välfärden.

Utvecklingen måste vändas. Från Alliansen i Region Västerbotten är vi bekymrade över den avsaknad av krisinsikt som finns hos de styrande partierna i S, V och MP. Vi ser de ekonomiska utmaningar som finns på kort och lång sikt. Utmaningar som tyvärr bara förvärrats under den senaste mandatperioden.

Ett grundproblem är att maktinnehavet med 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar.

Inte nog med att ekonomin har skenat de senaste åren vårdköerna har också blivit längre. Västerbotten är fortsatt bland de regioner som ligger allra sämst till när det gäller tillgänglighet.

Senast var det Cancerfonden som slog larm om långa väntetider för att få cancervård i Norra Sverige. Innan dess har inspektionen för vård och omsorg (IVO) i en nyligen uppföljande granskning av vården i länet konstaterat allvarliga brister när det kommer till väntan på vård.

Vår enda tröst är att när patienterna väl får vård är den världsledande.

Det krävs kraftfulla åtgärder för att vända denna utveckling.

Vi har lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vi vill också stärka primärvården och införa en fast läkarkontakt. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Vi föreslår även en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmaste cheferna, mer självstyre för sjukhusen, fler vårdval, såväl som satsningar på primärvården som på sjukhusen samt på våra medarbetares arbetsmiljö.

Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalitet för patienten. Dessutom krävs ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

Allt detta är utmaningar kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården.

Ett grundproblem är att maktinnehavet med 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar.

Det krävs ett nytt ledarskap med nytänk och ny kraft i Region Västerbotten!

Nicklas Sandström
regionråd (M) i opposition
Ewa-May Karlsson
gruppledare (C)
Carin Hasslow
gruppledare (L)
Hans-Inge Smetana
gruppledare (KD)

Om bara några timmar…..

Av , , 2 kommentarer 16

Summering om några timmar, alltså vid årsskiftet händer det ett antal saker med vår ekonomi i landet. 

Nu är det alltså bara några timmar tills regeringen höjer bränsleskatten med 3,8 miljarder, omyndigförklarar föräldrars valfrihet med vem som ska sköta barnen och i övrigt ser till att skatter på flera miljarder drabbar oss.

Förvisso sänker man pensionärskatten vilket är bra o riktigt men så finurligt Magdalena Andersson tänk att hon tar igen det på att maxtakan för de som behöver vård kommer att höjas. Alltså blir det dyrast för den som redan har minst att röra sig med.

I dagens svåra situation med flyktinger och EU-emigranter etc så gör Sveriges civilsamhälle och ideella föreningar ett otroligt bra och lovvärt arbete. Som tack för detta så är det bara några timmar till regeringen plockar bort avdragsmöjligheten för gåvor till just dessa organisationer som gör ett så gott arbete och behöver medel till det. Regeringens tack kommer alltså redan vid årsskiftet, så organisationerna befarar betydligt lägre summor gåvor.

Sen ska också företagen få en nyårskaramell. Regeringen minskar möjligheten för att göra ROT avdrag vid reparationer. Och bara för att det inom RUT sektorn är många kvinnliga företagare så ska dessa straffas ännu hårdare. Till detta så slopar man sociala rabatten för unga och inför en särskild löneskatt för äldre.

Det är också bara några timmar tills regeringen minskar ersättningen för att man jobbar. Alltså man minskar jobbskatteavdraget samt att man inte räknar upp gränsen för statlig skatt vilket innebär att Magdalena Andersson lyckas kapa åt sig ytterligare dryga miljarden.

Så här kan vi fortsätta rätt länge men tänker vi stannar här och allt detta till trots vill jag önska dej ett Gott Nytt År och hoppas att 2016 blir ett bra år för dej. För det finns värden som inte nämns ovan. Det är familj, vänner etc. som betyder så mycket mer för oss människor. De små nära gemenskaperna kallar vi det för i vår ideologi. Och detta kan inte Löfven eller Anderssson ta ifrån oss.

Regeringens skattetryck på oss medborgare

Av , , Bli först att kommentera 10

Regeringen ändrar en hel del skatter och som befarat är det fler skatter som tillförs än plockas bort. Men det vet vi ju är den rödgröna melodi. Företagen som är grunden för Sveriges ekonomi är inte lika entusiastisk till att det blir dyrare att anställa, högre skatter etc.

Väljer att punkta upp förändringarna rakt upp o ner. Kommentarer kommer längre fram. Och det är inte bara som jag hittat på utan är fakta från Finansdepartementet.

Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget

Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 procent till 30 procent. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 5,57 miljarder kronor 2016.

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för äldre justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden. Skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 1,87 miljarder kronor 2016.

Avtrappning av jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/månad. Jobbskatteavdraget är därmed helt avtrappat för arbetsinkomster över ca 123 300 kronor/månad (vid genomsnittlig kommunalskattesats). Skatteintäkterna beräknas öka med 2,71 miljarder kronor 2016.

Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget

Matlagning och bartendertjänster ska inte omfattas av RUT-avdraget. RUT-avdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete ska endast omfatta enklare arbete samt flyttstädning och inte tjänster som poolrengöring. Taket för RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,09 miljarder kronor 2016.

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga

Nedsättningen av socialavgifterna för unga föreslås upphöra den 1 juni 2016 istället för den 1 juli. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,39 miljarder kronor 2016 i jämförelse med tidigare förslag.

Särskild löneskatt för äldre

Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten bestäms till 6,15 procent. Ett förslag om särskild löneskatt för äldre med 5,6 procent fanns med i budgetpropositionen för 2015. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,77 miljarder kronor 2016.

Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt

Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2016 räknas inte upp. Skatteintäkterna beräknas öka med 1,67 miljarder kronor. Jämfört med förslaget inför budgetpropositionen för 2015 innebär nuvarande förslag att den nedre skiktgränsen inte sänks.[1] Uppräkningen av den nedre skiktgränsen för 2017 bör begränsas till konsumentprisindex plus en procentenhet. Skatteintäkterna beräknas öka med 1,13 miljarder kronor.

Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Schablonavkastningen vid sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonavkastningen ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2 miljarder kronor 2016.

Höjd energiskatt på drivmedel

Höjd energiskatt på bensin, dieselbränsle och för vissa biodrivmedel. För bensin höjs energiskatten med 48 öre per liter och för dieselbränsle med 53 öre per liter exklusive mervärdesskatt. Jord- och skogsbruket föreslås få en treårig nedsättning av koldioxidskatten med 27 öre per liter utöver kompensationen för de föreslagna skattehöjningarna för diesel. Den nuvarande årliga omräkningen av energi- och koldioxidskattesatserna för bensin och dieselbränsle föreslås förutom KPI-utvecklingen också beakta utvecklingen av BNP genom en schablonuppräkning med två procentenheter. Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med 3,82 miljarder kronor 2016.

Undantag för mervärdesskatteplikt för vissa posttjänster

Ett undantag från skatteplikt för vissa posttjänster samt för frimärken införs i mervärdesskattelagen. Förslaget innebär att vissa posttjänster, i första hand de som används av privatpersoner, undantas från mervärdesskatt. Bakgrunden är att Sverige i april 2015 har fällts av EU-domstolen för att inte ha infört något sådant undantag. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 0,17 miljarder kronor 2016.

Slopad skattereduktion för gåvor

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas den 1 januari 2016, vilket beräknas öka skatteintäkterna med 0,25 miljarder kronor.

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning

Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor ska vara skattefri.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,18 miljarder kronor 2016.

Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer

Investeraravdraget anpassas till EU-rätten, så att avdrag i fortsättningen endast får göras av oberoende förvärvare. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 18 miljoner kronor 2016.

Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer

Koldioxidskatten för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer justeras och höjs stegvis 2016 och 2018 till den generella skattenivån. På grund av justeringen minskar skatteintäkterna i förhållande till den av riksdagen beslutade budgeten med 0,28 miljarder kronor 2016 och 2017.

Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft

Undantag från skatteplikt för el som framställts i vindkraftverk begränsas och samordnas med nya regler som gäller för annan elproduktion. Förslaget utvidgar undantaget så att det omfattar vissa aktörer som tidigare varit utestängda från skattefriheten eftersom de säljer el. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 juli 2016 och beräknas öka skatteintäkterna med 0,10 miljarder kronor 2016 (0,19 miljarder kronor per år på helårsbasis).

Slopande av den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen

Den särskilda avdragsregeln vid koncerninterna tillhållanden av tjänster som innebär att mervärdesskatt är avdragsgillt inom koncernen även om det företag som tillhandhåller tjänsten självt inte har rätt till avdrag slopas. Slopandet beräknas öka skatteintäkterna med 54 miljoner kronor 2016.

Av riksdagen tidigare beslutade ändringar

• Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,36 miljarder kronor 2016.

• Höjda försenings- och kontrollavgifter. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,11 miljarder kronor från 2016.

Fastighetsägaren eller skattekollektivet?

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu är regeringen igång igen för att straffbeskatta folket. Om du har ett fritidshus där allt fler grannar vill nyttja det som permanentboende så är du i farozonen.

Det är nämligen så att det ligger ett förslag på regeringens bord där man vill lägga kostnaden för nya och upprustade kommunala gator helt på intilliggande fastigheter. Det kan innebära kostnader upp till 150 000 kr för en enskild fastighetsägare bara för att någon av stuggrannarna vill bo permanent i sin stuga.

Jag är i o f sig inte emot att kostnaden läggs där den hör hemma men det som rör skattekollektivet ska också ligga där. Möjligheten för kommunen att ta ut kostnaderna av fastighetsägaren finns redan idag, men måste då ske i samråd med fastighetsägarna.

Det är det senare som regering vill plocka bort. Alltså man ska kunna pålägga kostnader utan att ens behöva fråga eller ha dialog med fastighetsägarna i området. Om man lägger kostnader som förr betalas av skattekollektivet på fastighetsägaren så bör skatten sänkas i den delen. Allt annat är ologiskt. I annat fall blir skatteuttaget för stort.

Men tror ni nuvarande regering kommer sänka skatten? Nej lägga så mycket som möjligt på fastighetsägare, företag och enskilda och sedan få reformutrymme i budget att lova saker som man sen inte utför det är regeringes melodi.

Överraskning igen!

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu kommer nästa överraskning för Svenska folket. Denna regering är verkligen bra på överraskningar. Tänk om man fick bli positivt överraskat nån gång.

Denna gång handlar det igen om ett löftesbrott. I valrörelsen sa Magdalena Andersson ovanstående och Löfven sa att vi kommer inte röra rotavdraget eftersom det håller upp sysselsättningen. Så här några månader efter uttalandet så gäller tydligen inte detta.

Vi vet vad Löfven har lovat om arbetslösheten. Ingen dålig ambitionon att vi ska vara bäst i hela EU. Högre arbetsgivaravgifter för unga och dyrare hantverkare ska tydligen ge EUs lägsta arbetslöshet. Jag tror Löfven och Magdalena har missat nåt. Men likväl kommer man nu med förslaget att minska rotavdraget från nuvarande 50% till 30%.

En klar försämring och så hade man lovat nåt helt annat. När ska denna regering hålla sig till vad man lovat? Begriper man inte att vi har fått svarta jobb vita så vi slipper ha svartjobb som absolut inte generar några kronor till skattkistan. Utan istället konkurrerar de ut de seriösa företagen som vill göra rätt för sig. Vill nuvarande regering ha tillbaka svartjobben tro?

Regeringen inser att reformer som man vill göra kostar pengar och börjar plocka hejvilt från folket i sann socialdemokratisk anda. Klart folket ska betala det politiker vill göra. Det resonemanget är inget nytt för oss som dagligen umgås med socialdemokrater på olika nivåer. Det är ju bara att höja skatten. Skatten är liksom lösningen på alla problem. Magdalena Andersson är absolut inget undantag. När ska man kunna lita på S regeringen att de agerar som de lovat i valet?

Beska droppar!

Av , , 2 kommentarer 15

Så står det klart att majoriteten i Vännäs föreslår fullmäktige att höja skatten med 50 öre nästa år. Det innebär att Vännäs kommer ha den näst högsta skatten i länet, högre än många inlandskommuner.

Vi kommer att ligga hela 3 kronor över riksgenomsnittet. Vi har idag en kommunal skatt på 23,10 och med en 50 öring till så blir det alltså 23,60 i skatt på varje intjänad hundralapp. Det är bara Dorotea i vårt län som tar ut ytterligare en 10 öring av medborgarna.

Vår grannkommun Umeå har 80 öre lägre skatt. Behöver jag säga att det hämmar vår utveckling att ha högre skatt än Umeå. Dels för att många av Vännäsborna arbetar i Umeå och pendlar. Så kanske man hittar sig ett boende närmare jobbet och alltså flyttare till Umeå och får betydligt lägre skatt.  Vet inte vart de fina förutsättningarna som vår kommun innehade i en undersökning för nåt år sedan tog vägen. Vi fick då betygen att vi hade de bästa förutsättningarna i hela Norrland.

Men det mest komiska i sammanhanget är att på budgetberedningen i går sades att skattehöjningen inte ska vara permanent utan bara så länge vi behöver extra tillskott. Så sa man också sist då vi lånade en 50 öring av medborgarna för över 10 år sedan. Det var en av orsakerna varför jag inte reserverade mig då. Att det skulle vara en kort period. Men här är vi alla lurade och nu vill man alltså låna en till. Den ”korta” perioden blev alltså permanent. Kan man nämna det för oss i Vännäs kända ordet ”under överskådlig tid”.

Så lär även denna skattehöjning bli om man inte samtidigt ser över verksamheterna för vi har för stor kostym. Dessutom är skatten sk platt skatt så den drabbar mest de med de lägre inkomsterna. Det är fullständigt orättvist att dessa ska betala vår dåliga ekonomi.

Till kommunstyrelsen på måndag och fullmäktige under dagen kommer vi ha ett alternativt förslag till skattehöjning. För det är kontraproduktivt att hela tiden höja skatten och pungslå medborgarna på mer pengar. Många kan tänka sig betala mer i skatt om man vet att det går till nåt speciellt ändamål. Men få av medborgarna torde vara intresserad av att betala mer skatt i ett stort svart hål som ändå inte får nån botten.

För trots vi höjer skatten så klarar vi oss bara just över vattenytan. Vi har fortfarande långt att vandra innan vi når fullmäktiges uppsatta mål, en god ekonomisk hushållning. Nedan länets skattetabell.

 

Kommun Primärkommunal skatt Landstingskommunal skatt Total kommunal skatt
Bjurholm 23,10 10,80 33,90
Dorotea 23,90 10,80 34,70
Lycksele 23,05 10,80 33,85
Malå 23,35 10,80 34,15
Nordmaling 23,25 10,80 34,05
Norsjö 23,35 10,80 34,15
Robertsfors 23,10 10,80 33,90
Skellefteå 22,60 10,80 33,40
Sorsele 23,10 10,80 33,90
Storuman 23,10 10,80 33,90
Umeå 22,80 10,80 33,60
Vilhelmina 23,40 10,80 34,20
Vindeln 23,10 10,80 33,90
Vännäs 23,10 10,80 33,90
Åsele 23,10 10,80 33,90
Västerbottens län 22,84 10,80 33,64
Riket 20,65 11,20 31,86

Skattehöjning ingen långsiktig lösning.

Av , , Bli först att kommentera 14

Nu är valet över och då kan man göra som man vill tycks vissa mena. Innan valet krävde jag svar från majoriteten i Vännäs vid fler tillfällen om man tänker höja skatten. Detta duckade man för och de svar jag fick bollades bara tillbaka som att jag helt plötsligt står ansvarig för en raserad ekonomi då jag inte lämnat förslag på åtgärd.

Det dråpliga är att det har vi gjort under resans gång i olika tappningar. En del av dem har man från majoriteten tyckt vara kloka andra har man helt sagt nej till trots de gett besparingar. Men nu ämnar man alltså höja skatten. Ingen nyhet för mig men förstår att man kan komma med det nu när valet är över. Det kallar jag fegt.

Många är villiga att betala mer skatt om det går till nåt speciellt ändamål. Men att betala mer skatt som hela tiden rasar ner i ett stort svart hål som ändå inte fylls är ingen intresserad av. Och vårt kommunalråd Johan Söderling blir lika irriterad varje gång när jag säger att vi redan lånat en 50-öring av medborgarna vid förra skattehöjningen. Varför vi sa att vi lånade den var att vi inte kan på sikt ha högre skatt än Umeå. Det hämmar Vännäs utveckling.

Det mest intressanta jag kan läsa ut ur dagens artikel i VK är när Johan Söderling säger att vi måste sköta ekonomin själv. Han har hela tiden hävdat att om vi får en ny regering så kommer allt att lösa sig eftersom de har mer till kommunerna i sin budget än vad Alliansen har. Och det är riktigt men nu har tydligen Johan insett att de ca 285000 kr vi får ytterligare inte fyller upp det hål på ca 20 miljoner vi behöver om vi ska följa fullmäktiges mål. Bra insikt men kommer kanske lite väl sent.

Dessutom kommer vi få betala drygt 4 miljoner till i ökade arbetsgivaravgifter. Dessa fakta var känt innan valet men likväl hävdade S då att lösningen låg hos Löfven. Så snabbt har man nu alltså kommit på andra tankar och läser jag artikeln med mina ögon så skyller han nu på Löfven att han måste höja skatten liksom han tidigare skyllt på Alliansregeringen.

Så vi har en spännande budgetdag den 16 oktober. Men nån skattehöjning kommer jag och KD inte vara med på. Men kommer självklart ha konkreta förslag på hur vi ska komma tillrätta med ekonomin utan skattehöjning som slår hårdast mot de med lägst inkomster.

Fakta går inte att prata bort, pensionärerna!

Av , , 7 kommentarer 8

Det går som bekant inte att blunda för verkligheten. Ändå finns det människor som gör just det.

På ett populistiskt sätt försöker man tillskansa sig makten och låtsat vara alla goda gåvors givare. Men i själva verket ger men en slant med ena handen och tar mer än dubbelt med den andra. Kontentan är att pensionärerna luras flera gånger.

Nej låt Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen istället fortsätta på ett ärligt sätt sänka skatterna för pensionärerna ännu fler gånger än de som redan införts. Den s k bromsen som alla partier var eniga om är orättvis. Pensionärer straffas hårdare.

För övrigt så klagar S på Alliansen att man har sänkt skatterna. Men helt plötsligt så klagar man på att det sänks för lite. Logik?