Vi väntar inte 30 år till! (updateras)

Från och med idag så går Holmsunds Socialdemokrater ut med en uppmaning till Holmsund och Obbolas alla föreningar att ställa sig bakom följande skrivelse som vi skall skicka Trafikverket inför den kommande länstrafikplaneringen för 2018-2029. Vi kommer även skicka denna till kommunen och Region Västerbotten för kännedom.

Längst ned ser ni de politiska, fackliga organisationer och föreningar, företag m.m. från Holmsund/Obbola som hitills ställt sig bakom denna skrivelse. Oavsett vad ni möjligen kan tycka om S i andra frågor ber vi er alla om enighet i detta fall. Vi ska inte vänta 30 år till för att få till stånd en vettig järnvägsövergång!

Slutligen vill vi tacka Roger som hörde av sig. Vi tar våra medborgares åsikter på allvar. En person, kan, påverka!

Skrivelsen:

”Det är dags att verkställa en säker järnvägsövergång i Holmsund!

Den 29:e Mars mottog ordförande Stellan Elebro för Holmsunds Socialdemokrater ett mail från en anställd på Hector Rail som arbetar på Holmsunds bangård.

Valda delar ur detta mail:
”De yngre gör tyvärr som de äldre gör och höll själv på att klyva en kvinna i två delar när hon kröp under en av vagnarna, kanske är de de som behövs för att få de bättre.(…)

Att man sen tex går och rastar hundar och plockar hallon längs med spåren på bangården i Holmsund, de förstår jag inte varför man gör… (…)

Vi som järnvägsföretag kan inte göra så mycket tyvärr så länge övergångarna är där dom är, vi är samtidigt ensamma när vi jobbar så vi kan inte vara överallt. (….)

Förra vintern var det barn som lekte kurra gömma på bangården och gömde sig under järnvägsvagnar, samma vagnar som jag skulle förflytta i omgångar men de gick bra den gången och mamman som kom och hämtade barnen var inte glad! Polisen hade dock inga resurser att komma och hjälpa till att söka barn under våra vagnar. För två veckor sedan skulle verkligen en dagis/förskolegrupp över järnvägen när tåget var på väg (och det stannar inte snabbt), dom skulle verkligen över så vi fick tuta i sista stund (…)

det var bara centimetrar från att dra med oss dagisbarn (…) Det var lite från vår horisont, vi som ser detta pågå dagligen i princip.(…)”

Att få till stånd en säker järnvägsövergång i Holmsund har påpekats i snart 30 år från olika föreningar, studiecirklar och inom det politiska. Inte minst har den lokala S-föreningen och PRO jobbat hårt med frågan.

Med bakgrund av detta allmänintresse och med bottenklang av det allvarliga i detta mail samt att vi har vetskap om att Umeå Kommun och Region Västerbotten nu kommer behandla en eventuell övergång i den kommande länstransportsplanen 2018-2029 tillsammans med Trafikverket så vill de organisationer som skrivit under denna skrivelse påpeka följande:

– Det behövs en kortsiktig lösning och långsiktig lösning av en säker järnvägsövergång i Holmsund, för både de som arbetar vid järnvägen och för samhället. I första hand gäller det att åtgärda den nuvarande bangården så att offentligheten inte har tillträde till bangården och att den håller alla säkerhetsmässiga krav och lagar som arbetsplats samt att ansvariga nämnder ser till så att skyltar, bommar m.m. syns och att det eventuellt sly och annat röjs upp framför säkerhetsföreskrifter. I synnerhet vilar det ett stort allvar i att skola och dagis ligger mindre än 50 meter från en av dagens järnvägsövergångar.

– Vi ställer oss bakom en investering av en långsiktig lösning för samhället att ta sig över järnvägen t.e.x. genom en tunnel eller mer avancerad övergång

– Vi ber Trafikverket skyndsamt reda ut hur många spår som behövs vid Holmsunds bangård för verksamheten så att detta går att genomföra så snabbt som möjligt

– Med bakgrund av att Holmsund nyligen fått en ombyggnation i hamnen samt att Timmerlagret flyttat sin verksamhet till Holmsund, likväl som andra aktörer som Komatsu Forest flyttat ut sin verksamhet – och inte minst Umeås generella expansion – så är vi övertygande att godstrafiken på aktuella järnvägssträckan kommer öka markant i takt med exporten. Därför ser vi en lösning som nödvändig inom perioden 2018-2029. Vi ber därför att parterna tar med denna lösning i länstransportplanen.

Nu får det räcka med tillbuden i Holmsund, en kortsiktig och långsiktig lösning behövs. För de som arbetar och de som bor i Holmsud. Vi som fackliga och politiska organisationer samt lokala föreningar och skolor i Holmsund är tydliga i denna fråga. Ingen ska behöva dö i denna långbänk.

Med vänliga hälsningar
Holmsunds S-förening
Obbola S-Förening
Pappers S-Förening
Pappers Avdelning 29
PRO Holmsund
PRO Obbola

SEKO Green Cargo
IFK Holmsund
Sandviks IK
Föreningen Öppna Holmsund-Obbola
Coop Konsum Holmsund
Kvarkenrådet
KulturKlubben

Följande har idagsläget blivit ombedda att skriva under men ej hunnit skriva på ännu: PRO Holmsund, Rektorerna på Storsjö- och Skärgårdsskolan, SEKO Norra Norrland, SEKO-S Umeå. Vi fortsätter sprida denna skrivelse och ber också er att sprida den!

Vill din förening/organisation skriva under detta skicka in ditt mail till Holmsunds S-Förening på [email protected] senast måndagen den 10/4

Som privatperson kan du också skriva under. Det gör du här. Detta bifogas som höstpåminnelse i Oktober till Trafikverket:
http://namninsamling.com/site/get.asp?Holmsund2017

Vi väntar inte 30 år till!

3 kommentarer

  1. Pingback: I dagens VK | Holmsundarn

  2. Pingback: Nu kontaktas INAB, Kvarken Ports, Kvarkenrådet | Holmsundarn

  3. Pingback: PRO och Kvarkenrådet med på tåget | Holmsundarn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.