Skolor ska prioritera utbildning inte vinst

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag presenterar vi i MIljöpartiet ett kvalitetspaket bestående av fyra konkreta förslag för att säkerställa att skolpengen används till att erbjuda högkvalitativ utbildning istället för att ha vinst som främsta syftet.

1. Alla företag som driver skolor ska i sin bolagsordning skriva in att syftet med verksamheten inte är vinst.

2. Alla fristående skolor ska ha en av Skolinspektionen certifierad revisor.

3. Tillstånd att starta och driva fristående skola ska gälla bara för de som har fått tillståndet, det ska inte gå att säla på marknanden. Via förändring av ägarförhållanden ska Skolinspektionen få kännedom om detta och göra en ny prövning.

4. Förbud mot oskäliga räntenivåer och begränsning av lånenivån.

I en debattartikel på Dagens Nyheter idag redogör vi för våra förslag.