Utbildningsminister Jan Björklund vilseledde riksdagen igår

Av , , Bli först att kommentera 2

Utbildningsminister Jan Björklund vilseledde riksdagen

 
Onsdagen 20 februari 2013 debatterades regeringens Forsknings- och innovationsproposition i riksdagens plenisal. Jag kritiserade utvärderingssystemet för kvalitet i den högre utbildningen och undrade om utbildningsministern tänker agera likadant när det gäller utvärderingen av forskningen. Som svar på min kritik mot att det av regeringen hemsnickrade och undermåliga kvalitetssäkringssystemet för den högre utbildningen – som infördes emot universitetsvärldens vilja – och som resulterat i att Sverige som första land förra året förlorade sitt fullvärdiga medlemskap i ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), svarade utbildningsministern Jan Björklund helt missvisande att ”Sverige är medlem i ENQA, vi fortsätter vara medlem i ENQA”.
 
Detta är att vilseleda. ENQA beslutade 17 september 2012 att Sverige inte längre fick vara fullvärdig medlem i organisationen. Av ENQAs egen hemsida framgår att Sverige inte längre är fullvärdig medlem. Sverige är nu satt i karantän i avvaktan på förnyad granskning som enligt ENQAs regelverk kan ske tidigast två år efter förra granskningen.
 
Sverige förlorade det fullständiga medlemskapet på grund av att vårt kvalitetssystem – framtaget av Jan Björklunds departement – inte håller måttet. Det är ett system som inte är självständigt. Kritiken har bland annat varit att kvalitetssystemet inte anses vara politisk oberoende. Dessutom ansåg ENQA att kvaliteten inte kana mätas bara med utgångspunkt i examensuppgifterna.
 
Inför införandet av regeringens hemsnickrade utvärderingssystem, som dessutom är lekmannamässigt och saknar vetenskapligt stöd, kritiserade landets högskolor och universitetet den av Björklund framtagna modellen. Även Sveriges förenade studenter, SFS, var mycket kritiska.
 
Jan Björklunds vilseledande uppgift under onsdagens debatt ledde till att Aftonbladet på sin ledarblogg några timmar efter riksdagsdebatten skrev följande: I dag ljög utbildningsminister Jan Björklund i riksdagen. Rakt ut, faktiskt…… Mycket allvarligt, som sagt. Att utbildningsministern drar en rövare i riksdagen är ju också rätt allvarligt.”
 
En fråga man ställer sig är om en utbildningsminister, som har till uppgift att värna om bildning, saklighet och uppriktighet, ska dra rövare inför riksdagen och hela svenska folket?
 
Den som vill läsa Aftonbladets ledare kan klicka här:
http://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2013/02/jan-bjorklund-drar-en-rovare-i-riksdagen/