Stora satsningar på klimatet, miljön och naturvården

Vi satsar stort på klimat, miljö och naturvård

Under åren 2006 till 2014 hade de borgerligare partierna (M, L (FP), C och Kd) regeringsmakten. I deras första budget uppgick miljöanslaget till 4,6 miljarder. När de 8 år senare förlorade väljarnas förtroende uppgick miljöanslaget till 5.2 miljarder. Alltså det blev drygt en halv miljard på 8 år. I relation till hela budgeten ökade inte anslagen alls. Med andra ord; 8 förlorade år för klimatet, miljön och naturvården.

Hösten 2014 fick Miljöpartiet och Socialdemokraterna väljarnas förtroende och bildade därefter en röd-grön regering. Sedan regeringstillträdet har anslaget till klimat- miljö- och naturvård ökat med hela 110 procent. Helt fantastiskt. Det är den största klimat- och miljöinvesteringen hittills i Sverige.

Det handlar om att reservera 800 miljoner kronor under 2018 och 3.6 miljarder för 2019-2020 för att stödja och stimulera klimatsmarta åtgärder på det lokala planet som syftar till att minska utsläppen av koldioxid på det lokala planet (Klimatklivet). Det handlar om att stödja industrin med 300 miljoner kronor/år under de kommande tre åren i syfte att stimulera framtagandet av ny teknologi inom stål, cement, m.m. (Industriklivet).

Det handlar om ökade satsningar motsvarande 190 miljoner kronor under 2018 på energi- och klimatrådgivning, och närmare 600 miljoner kronor för 2019-2020.  Det handlar om ökat stöd för klimatanpassning motsvarande 97 miljoner kronor under 2018 och närmare 400 miljoner under 2019-2020. Det handlar om 100 miljoner kronor under 2018 och drygt en miljard under de två åren som följer i riktat stöd till kommunerna för åtgärder till gröna städer: stadsnära grönska, ekosystemtjänster i urban miljö och barns utemiljöer.

Det handlar om ökade satsningar på rent hav motsvarande 600 miljoner kronor under 2018 och 1,5 miljard under 2019-2020 för att fria haven från plast, ge bättre skydd för marina områden, sanera miljöfarliga vrak från haven, ta bort miljögifterna m.m. Det handlar om att satsa på värdefulla skogar och öka anslaget med 250 miljoner kronor under 2018. Det handlar om satsningar motsvarande 100 miljoner under 2018 och 400 miljoner under 2019-2020 för hållbar konsumtion och produktion.

Det handlar om ett så stort anslag på över 500 miljoner kronor under 2018 och över 1.5 miljard under 2019-2020 för att gynna utbyggnaden av solenergi. Det handlar om stöd till omställningen till en elektrifierad transportsektor motsvarande 180 miljoner kronor nästa år och 450 miljoner för 2019-2020.

Det handlar om ökat stöd för laddinfrastruktur motsvarande 150 miljoner kronor per under de kommande tre åren i ladda-hemma-stöd. Det handlar om elfordonspremie på upp till 10.000 kr per fordon och som uppgår till 350 miljoner kronor per år för att stimulera elcycklar, lastcycklar, elmopeder, m.m.

Det handlar om att bidra till det internationella utvecklingssamarbetet genom att öka anslaget med hela 742 miljoner kronor för 2018. Det handlar om att bidra till genomförandet av Parisavtalet genom ökade satsningar motsvarande 70 miljoner kronor bara under 2018.

Detta och mycket mer gör vi emedan allianspartierna gnäller och deras så kallade gröna röst motarbetar oss istället för att jubla över alla dessa fantastiska satsningar.
Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot
Västerbottensbänken 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.