Folkomröstningen uppfyllde även ultimatumet

Av , , Bli först att kommentera 7

Folkomröstningen uppfyllde även ultimatumet

Ledande politiker i Västerpottens läns landsting har deklarerat att endast om 50 procent deltar i folkomröstningen skulle de känna sig förpliktigade att följa folkviljan. Jag har full förståelse för resonemanget eftersom de måste hantera en helhet; och ibland är det en svår avvägning. Men att sätta upp ett sådant strängt krav är trots det lite väl häftigt. Det är dock inte det som jag vill beröra här. Det jag vill visa är att resultatet från folkomröstningen har uppfyllt även det kravet.

Låt mig förklara genom att ta matematiken till hjälp.
Kravet på att hälften av de röstberättigade måste rösta i folkomröstningen innebär att minst 104.000 personer måste delta; ty Västerbotten har knappt 208.000 röstberättigade personer. Om nu en majoritet av de 104.000 skulle rösta Ja så känner politikerna sig förpliktigade att följa utfallet; har de deklarerat. Detta betyder att 52.000 personer eller fler måste rösta Ja för att våra ledande politiker ska följa resultatet.

Utfallet av söndagens folkomröstning visar att det som verkade vara omöjligt har blivit verklighet. Hela 53.000 personer röstade Ja. Därmed kan man säga att folkomröstningsresultatet överträffade ultimatumet med drygt tusen röster. Detta är värt eftertanke; eller hur!!

Folkomröstningen och den hycklande alliansen

Av , , Bli först att kommentera 6

Allianspartierna i Västerbotten ger sken av att de är emot nedskärningar i inlandet. De säger sig vara emot att två akutvårdsplatser skärs ner i Dorotea; vilket skulle kräva mindre personal och därmed ge en besparing på ett par miljoner kr. Alliansens påstådda omsorg om inlandet är högst tvivelaktigt. Allianspartiernas egen regering har skurit ner ordentligt i inlandet sedan de kom till makten.

Nya siffror från riksdagens utredningstjänst visar att de statliga jobben blivit färre utanför storstäderna under alliansens regeringstid. Det handlar om arbetsförmedlingar, försäkringskassekontor och annan offentlig service som är helt avgörande för att människor ska kunna leva och bo på landsbygden.

I Västerbottens län har det försvunnit minst 467 statliga jobb till följd av alliansens politik. Värst drabbat är små orter som Norsjö, Vännäs och Vilhelmina. I Norsjö har t ex både Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Trafikverket dragit ner, vilket skyndat på utflyttningen. De nedskärningarna torde, i pengar räknat, motsvara över 200 miljoner kronor. Det är flerfaldigt mer än kostnaden för all personal i alla vårdstugor i hela Västerbotten. Med tanke på detta är alliansen agerande i Doroteafallet inget annat än hyckleri.

Personligen tycker att landstingsmajoriteten borde vara smartare än att bjuda allianspartierna på gratispoäng. Vad inlandet behöver är satsningar och investeringar. Den minsta nedskärningen som görs i inlandet kommer att få negativa konsekvenser för bygderna. Just därför anser jag att det är fel att skära ner på inlandet även om den är minimal. Just därför röstade jag Ja när jag poströstade igår.

När det gäller frågan om folkomröstningens resultat anser jag att det ska respekteras oavsett hur stor andel som deltar. Anordnandet av en folkomröstning förpliktigar. En förutsättning för en levande demokrati är att respektera resultatet av ett anordnat val. Att nonchalera folkviljan försvagar förtroendet för det politiska systemet. Att kräva ett valdeltagande på minst 50 procent för att respektera dess resultat är absurt. Valdeltagandet i EU-valen brukar ligga på kring 40 procent; och valdeltagandet i senaste kyrkovalet översteg inte ens 12 procent.