MP+S är nu överens om skolan

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu är vi och Socialdemokraterna överens på skolområdet

Förhandlingarna mellan oss i Miljöpartiet och Socialdemokraterna fortsätter. När det gäller skolområdet så har vi hunnit komma överens om en hel del.

Under de senaste åren har vi i Miljöpartiet prioriterat skolfrågan högt. Några av de frågor som har varit extra viktiga för oss i Miljöpartiet och som vi gick till val på var:

Att eleverna ska få mer tid med sin lärare
Att extra stöd ska sättas in tidigare
Fler lärare i skolan
Fler speciallärare och specialpedagoger
Att ge läraren mer tid för undervisning
Att höja lärarlönerna
Att minska lärarnas administrativa uppgifter
Att skolresurserna ska delas efter behov
Att yrkesprogrammen på gymnasiet ska ge högskolebehörighet
Att satsa extra på skolhälsovården
Att införa en läsa-skriva-räkna-garanti
Att tillgången till bra skolbibliotek ska förbättras
Att sats på de estetiska ämnena
Att skolornas arbetsmiljö ska förbättras genom investeringar i klimatsmarta skolbyggnader;
M.m.

Det är glädjande att notera att vi nu i överenskommelsen med Socialdemokraterna har fått igenom att alla dessa reformer ska genomföras.

Förutom detta innehåller överenskommelsen även många andra reformer; bland annat att alla ungdomar under 18 år ska gå gymnasium, att det ska bli mindre klasser och att alla barn ska gå förskoleklass. Förutom detta återstår några andra frågor som vi hoppas kunna komma ut med snart.

Vi ser fram emot att vi nu satsar stort på skolan; att vi nu ger alla barn en ärlig chans att lyckas, och att vi skapar bättre arbetsvillkor för våra lärare och skolpersonal. Den svenska skolan ska vara likvärdig och bidra till jämlikhet.

 

Jabar Amin (Mp)
Skolpolitisk talesperson

 

 

Tack alla västerbottningar för förtroendet

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag blev länsstyrelsen/valmyndigheten klar med sammanräkningen av riksdagsrösterna i Västerbotten. Den visade att jag, med betryggande försprång, fått förtroendet att representera vårt parti (Mp) i riksdagen.

Jag vill tacka alla västerbottningar som har röstat på Miljöpartiet. Dessutom vill jag tacka alla som stödde min kandidatur.

Nu blickar jag framåt. Under de kommande åren kommer jag tillsammans med mina partikollegor att ägna oss åt att försöka få verklighet av våra ideer och förslag; det kan handla om att verka för byggandet av Norrbotniabanan, satsningar på och utveckling av skolan, se till tt vårt samhälle blir jämställt, förebygga och motverka rasismen, satsningar på de unga, få till en ny minerallag eller stimulera byggandet av studentbostäder, m.m.

 

 

Så vill Mp utveckla skolan

Av , , Bli först att kommentera 0

Så vill Miljöpartiet utveckla skolan
Låt mig först kort säga några ord om alliansens misslyckanden på skolområdet. Alliansen har nu haft ansvar för skolpolitiken i Sverige i hela 8 år. Med facit i handen har alliansen misslyckats med det mesta som de lovade väljarna inför valet 2006.

De sjunkande skolresultaten skulle höjas; nu är de lägre. Utslagningen skulle minska; nu är den större. Läraryrkets status skulle höjas; nu är det ännu svårare för lärarna. Skolsegregationen skulle minska; nu har den ökat. Likvärdigheten i svenska skolan skulle öka, nu har den minskat. Allt detta visas i olika svenska och internationella studier.

Vi i Miljöpartiet har förslag som kommer att bidra till att utveckla den svenska skolan. Förslagen förutsätter dels lagförändringar och dels att medel tillskjuts till skolan. Beträffande medlen vill vi under de kommande 4 åren satsa drygt 7 miljarder kronor per år mer än regeringen. Över hela mandatperioden blir det närmare 30 miljarder kronor mer än regeringen. Det är den största satsningen som Miljöpartiet gjort någonsin på skolområdet.

Vi vill ge eleverna mer tid med sina lärare och ge läraren tid att vara med sina elever. Detta kan vi åstadkomma genom att öka antalet lärare i skolan och minska på lärarnas administrativa uppgifter.

Vi vill tidigarelägga stödet till de elever som är i behov av extra stöd. Nu ges stödet huvudsakligen i nian. Vi vill att stödet ska ges betydligt tidigare. Barn som är i behov av extra stöd ska få det direkt istället för att få stödet i årskurs 9 då det ofta är försent.

Vi vill ändra lagen så att alla kommuner ska se till resurserna fördelas till skolorna efter behov. De skolor som har fler elever med extra behov så få mer pengar.

Vi vill ändra lagen så att läraren ges befogenhet att kunna ordinera extra stöd utan att gå igenom en byråkratisk procedur och invänta många gånger ett tidskrävande svar från rektorn/skolorganisationen.

Vi vill anslå stora belopp för att medverkade till höjda lärarlöner. Vi satsar 3,75 miljarder varje år utöver regeringen på höjda lärarlöner. På fyra år satsar vi alltså 15 miljarder mer än regeringen på höjda lärarlöner.

Vi vill bidra till att 10.000 fler anställs inom skolan under de kommande 4 åren; det handlar om fler medarbetare inom elevhälsan, fler speciallärare/-pedagoger, fler studie- och yrkesvägledare, personer som stöd till avlastning av lärare och nya medarbetare i förskolan.

Vi vill stoppa riskkapitalister och andra aktieägare att ta ut vinster från den svenska skolan. Skolan ska drivas av passion för utbildningen och inte av vinstsyfte. Skolans eventuella överskott ska återinvesteras i skolverksamheten.

Dessa är några av de förslag som vi har för att utveckla den svenska skolan. För att finansiera dessa reformer gör vi en annan prioritering än regeringen. Istället för skattesänkningar och istället för att värna om storföretagen och de välbeställda vill vi reservera pengar för att satsa på våra barn och unga. Det tycker vi är en prioritering som stora delar av svenska folket håller med om.
För Västerbottens del bidrar våra förslag till att öka elevers kunskapsutveckling, minska avhoppen, värna om lärarna och till att flera hundra nya arbetstillfällen skapas inom skolan.

 

 

Jabar Amin (Mp)
Riksdagsledamot
Utbildningspolitisk talesperson

 

Modersmålsundervisningen bör utvecklas istället för att försämras

Av , , Bli först att kommentera 2

Modersmålsundervisningen är viktig för elevernas språk-, kunskaps- och sociala utveckling. Det har olika rapporter visat.

Rätten till modersmålsundervisning regleras i skollagen. I skollagens kap 8 och kap 9 som handlar om förskolan och förskoleklass förpliktigas förskolan att ”medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.”.

I skollagens kapitel 10 som handlar om grundskolan förpliktigas grundskolan att ”erbjuda modersmålsundervisning” till varje elev som har föräldrar med ett annat modersmål än svenska.

Rätten till modersmålsundervisning har under lång tid värnats av Umeå kommun. Tyvärr urholkar kommunen nu denna rätt genom att från och med denna termin införa förändringar som i praktiken gör det svårt för alla barn och ungdomar som vill utveckla modersmålet.

En förändring som nu införs innebär att förskolebarn i åldrarna 3-4 år inte längre garanteras att få modersmålslärare till förskolan barnen går i, vilket fallet har varit hittills. Nu ska modersmålsläraren ersättas av en otydlig tanke om att förskolan ska lösa det på andra sätt.

En annan förändring som införs i Umeå kommun innebär att grundskoleelever (årskurs 6-9) från flera omkringliggande skolor ska efter skoldagens slut ska ta sig till en annan skola för att där få modersmålsundervisningen, istället för att få modersmålsundervisningen på den skola eleven går som fallet har varit hittills.

Istället för att göra dessa försämringar borde Umeå kommun ha ägnat sig åt att åtgärda de brister i modersmålsundervisningen som Skolinspektionen välförtjänt har tagit upp.

Försämringar av modersmålsundervisningen, typ de som Umeå kommun nu genomför, borde skolbarnföräldrarna inte acceptera. Varken Umeå kommun eller andra kommuner borde kringgå skollagen genom att införa förändringar och arbetssätt som äventyrar rätten till modersmålsundervisningen.

Det är viktigt att kommande regering verkar för ett förtydligande av skollagen så att ingen huvudman ska kunna kringgå lagens krav på att erbjuda modersmålsundervisningen under rimliga villkor.

 

Spiken i kistan för alliansens skolpolitik

Av , , Bli först att kommentera 0

Alliansepartiernas misslyckanden på skolområdet avlöser varandra i rasande takt.

Gårdagens dystra nyhet var dock det allvarligaste slaget mot alliansens skolpolitik. Skolverket visade igår att hela 42 procent av skolbarnen till lågutbildade föräldrar har nu inte fått behörighet att påbörja gymnasiet. Det är en enorm försämring jämfört med 2006 då alliansen börja leka på skolområdet. De nya resultaten måste ses som ett gigantiskt misslyckanden för alliansen. Dessutom visar resultateten att alliansen har svikit alla dessa ungdomar och deras familjer.

Tack och lov är det inte bara vi i oppositionen som hävdar att allianseregeringens skolpolitik har havererat. Även regeringens egen myndighet på skolområdet antyder nu samma sak. Skolverkets chef Anna Ekström säger nu till SVT att det är dystra siffror och att de dystra siffrorna har stigit och fortsätter att stiga. Hon fortsätter och säger: ”Det är ett dåligt resultat för den svenska skolan”.

Det är svårt att inte hålla med Skolverkets bedömning. De nya avslöjandena om hur allt fler skolbarn har drabbats är resultatet av en misslyckad skolpolitik. De nya avslöjandena borde utgöra spiken i kistan för alliansens skolpolitik. Till och med de statliga myndigheterna börjat inse att alliansens skolpolitik nått vägs ende.

Vi hoppas att väljarna nu på söndag kan ge oss förtroendet att föra en hel annan skolpolitik: en skolpolitik som ger alla elever tid med sin lärare; en skolpolitik som sätter tidiga insatser i främsta rummet; en skolpolitik som pekar på nödvändigheten av högre lärarlöner; en skolpolitik som förser lärarna med mer inflytande; en skolpolitik som minskar lärarnas administrativa uppgifter; en skolpolitik som ser till att skolans pengar ska gå till eleverna och personalen istället för att hamna i riskkapitalisters fickor; en skolpolitik som fördelar resurser efter behov, samt en skolpolitik som värnar om likvärdigheten i svensk skola så att varje barn får en ärlig chans.

 

Stoppa rasisterna

Av , , Bli först att kommentera 1

Stoppas rasisterna

Tänk er den hemska tanken att 40 rasister kan komma in i Sveriges riksdag efter nästa söndag då det är valets sista dag.  Hela 40 personer som bygger hela sin politik på att skapa motsättningar oss emellan. Personer som rangordnar oss efter sexuell läggning, kultur-, religiös- och etnisk tillhörighet. Hela 40 personer där många bär på nazistiska föreställningar.

Vi måste göra vårt yttersta för att stoppa detta.

Ett av de viktigaste uppdragen för varje demokratiskt och humanistiskt parti i Sverige är att bekämpa rasismen och främlingsfientligheten. Som medborgare och väljare har vi också ett stort ansvar. Vår röst gör skillnad. Tillsammans kan vi förhindra att Sverige tudelas.

Jag vädjar till alla Västerbottningar: snälla rösta på de demokratiska partierna, kryssa för de kandidater som vill förebygga och stoppa rasismen och främlingsfientligheten.