Ingen vinstutdelning inom skola och omsorg

Av , , Bli först att kommentera 3

Maj förra året beslutade Miljöpartiets kongress att aktörer inom skolverksamhet inte får ha vinstutdelning till aktieägarna som syfte för verksamheten, och att eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Sedan dess har vi drivit den frågan. Även Vänsterpartiet har drivit frågan om vinst i välfärden.

Idag blev Socialdemokraterna, Västerpartiet och vi överens om att aktörer inom välfärdssektorn inte får ha vinstutdelning som syfte och att eventuella överskott ska återinvesteras i den berörda verksamheten. En utredning ska tillsättas för att utreda hur regelverket kan ändras, riksdagen ska ta beslut ifrån under 2016.

Jag är mycket glad för detta. Bilden visar hur glad jag och flera andra blev när vår kongress beslutade om frågan förra året.

 

Vill du veta mer om överenskommelsen (S+Mp+V) kan du gå in på:

http://www.mp.se/sites/default/files/var_gemensamma_syn_pa_vinst_i_valfarden.pdf

 

Bild från kongressen 2

VFs påhittade rubrik

Av , , Bli först att kommentera 2


Under de senaste två veckorna har vi i Miljöpartiet och Socialdemokraterna fört samtal om den politik som ska föras av regeringen under de kommande 4 åren. Båda våra partier har fått ge och ta. Följande är några av de frågor som vi har kommit överens om.

Kärnkraften:
”Den nya regeringens ingång i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. …… Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas.”.

Ingen svensk regering har hittills gått så lång. Alla som är insatta i kärnkraftsindustrin och politik vet att detta betyder att förutsättningarna för stängning av våra reaktorer ökar därmed avsevärt. Både vi och utomstående bedömare är övertygande om att detta kommer att leda till stängning av kärnkraftsreaktorer; vilket har varit det vi drev under valrörelsen.

 

Förbifart Stockholm:
En annan knivig fråga har varit hur vi ska hantera byggandet av Förbifart Stockholm. Den kompromiss vi har kunnat uppnå är att frågan i första hand ska avgöras av våra politiker i Stockholm kommun och Stockholms läns landsting. Detta är också en framgång. Alternativet hade varit grönt ljus för byggandet av Förbifart Stockholm nu.

 

Försvarsuppgörelsen:
En tredje fråga som vi har kommit överens om är att skärpa exporten av vapenexporten samtidigt som vi i Miljöpartiet kompromissade om att stärka försvaret genom inköp av JAS-plan i enlighet med försvarsberedningens förslag.
Under det rådande parlamentariska läget då ingen grupp ha majoritet i riksdagen ser jag den uppnådda uppgörelsen som en framgång.

Om dessa tre frågor och uppgörelsen i sin helhet intervjuades jag igår av tidningen Västerbottens Folkblad. Att jag ser överenskommelsen i sin helhet som en framgång för Miljöpartiet har tidningen idag lyckats förvränga till rubriken ”För Amin är nya Jasplan en seger”.

Låt mig först dementera detta påstående. Jag har aldrig hävdat att Jas är en seger. Tvärtom; jag jag var under intervjun med VF tydlig med att jag såg och ser inköp av JAS för svenskt försvar som en kompromiss som vi gör för att få till skärpta villkor för vapenexporten.
Jag tycker att VF-läsarna är mer förtjänta av en saklig och seriös VF-journalistik än påhittade rubriker.