VF bör inte låta en reporter insinuera eller förvränga sanningen

Av , , 1 kommentar 5

VF bör inte låta en reporter insinuera eller förvränga sanningen

Just nu är vi i riksdagen mitt inne i en period av motionsskrivande; alla motioner måste lämnas in inom kort. Så tidigare idag satt jag på mitt arbetsrum i riksdagen och höll på med mina motioner.

Plötsligt ringer telefonen. Jag svarar. På andra sidan luren är det en reporter från VF som heter John Bakke. Han berättar för mig att en partivän till mig kommer att ställa upp som motkandidat till mig i riksdagsvalet nästa år, och frågar mig vad jag tycker om detta. Jag svarade hövligt: ”Jag kommenterar inte partiinterna frågor”. Reportern fortsatte att ställa fråga fast på ett annat sätt. Jag svarade honom att jag just har svarat honom. Därmed trodde jag att samtalet över och jag återgick därför till mitt arbete. Ingen värdering ska läggas in i mitt svar mer än att jag för tillfället inte vill kommentera partiinterna frågor tills jag får veta mer. Detta mitt svar borde ses som helt oskyldigt svar.

Någon timme senare, rättare sagt 14.00 ringer en vän till mig och frågar varför jag slänger luren på en reporter. Jag häpnade över påståendet. Jag förstod inte ens vad han menade. Så började min vän förklara för mig att underrubriken i VF nu är att jag har slängt luren på en reporter. Jag berättade för min vän att det inte är sant. Därefter gick jag in på VFs hemsida och kunde med egna ögon läsa bland annat att jag ska ha ”slängt på luren på örat” på reportern. Jag blev mycket förvånad över påhittet. Dessutom blev jag ledsen över att en reporter kan hitta på sådant. Dessutom skapar en sådan osann och osmaklig underrubrik negativa vibbar hos läsaren.

Så jag lyfte upp luren och ringde för en stund sedan till nyhetschefen på VF. Jag berättade för nyhetschefen om intervjun med mig, och om den missvisande underrubriken. Jag bad nyhetschefen att lyssna på det inspelade samtalet mellan reportern och mig. En stund senare noterar jag på hemsidan att tidningen har mjukat upp påståendet om att jag ska ha slängt på luren; även om det fortfarande inte riktigt rätt.

Denna form av journalistik är under all kritik. VF är en värdefull tidning för läsarna i vårt län. Dessutom är VF viktig opinionsbildande arena. Själv har jag skrivit i VF i närmare 30 år. Jag tycker att det är mycket synd om tidningen låter reportrar att smyga in lögner eller subjektiva grundlösa upplevelser i sina texter när de intervjuar folk. Än mindre ska tidningen acceptera vinklade artiklar.

Det är på sin plats om reportern John Bakke och VF bad om ursäkt för övertrampet.

PS! Det är inte första gången som denne reporter gör sig skyldig till övertramp. Jag har just fått veta av bekanta att de även tidigare noterat hans starkt vinklade artiklar, och påpekat detta skriftligen för honom och för hans överordnade på VF bland annat i början av april.

 

Stora satsningar på klimatet, miljön och naturvården

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi satsar stort på klimat, miljö och naturvård

Under åren 2006 till 2014 hade de borgerligare partierna (M, L (FP), C och Kd) regeringsmakten. I deras första budget uppgick miljöanslaget till 4,6 miljarder. När de 8 år senare förlorade väljarnas förtroende uppgick miljöanslaget till 5.2 miljarder. Alltså det blev drygt en halv miljard på 8 år. I relation till hela budgeten ökade inte anslagen alls. Med andra ord; 8 förlorade år för klimatet, miljön och naturvården.

Hösten 2014 fick Miljöpartiet och Socialdemokraterna väljarnas förtroende och bildade därefter en röd-grön regering. Sedan regeringstillträdet har anslaget till klimat- miljö- och naturvård ökat med hela 110 procent. Helt fantastiskt. Det är den största klimat- och miljöinvesteringen hittills i Sverige.

Det handlar om att reservera 800 miljoner kronor under 2018 och 3.6 miljarder för 2019-2020 för att stödja och stimulera klimatsmarta åtgärder på det lokala planet som syftar till att minska utsläppen av koldioxid på det lokala planet (Klimatklivet). Det handlar om att stödja industrin med 300 miljoner kronor/år under de kommande tre åren i syfte att stimulera framtagandet av ny teknologi inom stål, cement, m.m. (Industriklivet).

Det handlar om ökade satsningar motsvarande 190 miljoner kronor under 2018 på energi- och klimatrådgivning, och närmare 600 miljoner kronor för 2019-2020.  Det handlar om ökat stöd för klimatanpassning motsvarande 97 miljoner kronor under 2018 och närmare 400 miljoner under 2019-2020. Det handlar om 100 miljoner kronor under 2018 och drygt en miljard under de två åren som följer i riktat stöd till kommunerna för åtgärder till gröna städer: stadsnära grönska, ekosystemtjänster i urban miljö och barns utemiljöer.

Det handlar om ökade satsningar på rent hav motsvarande 600 miljoner kronor under 2018 och 1,5 miljard under 2019-2020 för att fria haven från plast, ge bättre skydd för marina områden, sanera miljöfarliga vrak från haven, ta bort miljögifterna m.m. Det handlar om att satsa på värdefulla skogar och öka anslaget med 250 miljoner kronor under 2018. Det handlar om satsningar motsvarande 100 miljoner under 2018 och 400 miljoner under 2019-2020 för hållbar konsumtion och produktion.

Det handlar om ett så stort anslag på över 500 miljoner kronor under 2018 och över 1.5 miljard under 2019-2020 för att gynna utbyggnaden av solenergi. Det handlar om stöd till omställningen till en elektrifierad transportsektor motsvarande 180 miljoner kronor nästa år och 450 miljoner för 2019-2020.

Det handlar om ökat stöd för laddinfrastruktur motsvarande 150 miljoner kronor per under de kommande tre åren i ladda-hemma-stöd. Det handlar om elfordonspremie på upp till 10.000 kr per fordon och som uppgår till 350 miljoner kronor per år för att stimulera elcycklar, lastcycklar, elmopeder, m.m.

Det handlar om att bidra till det internationella utvecklingssamarbetet genom att öka anslaget med hela 742 miljoner kronor för 2018. Det handlar om att bidra till genomförandet av Parisavtalet genom ökade satsningar motsvarande 70 miljoner kronor bara under 2018.

Detta och mycket mer gör vi emedan allianspartierna gnäller och deras så kallade gröna röst motarbetar oss istället för att jubla över alla dessa fantastiska satsningar.
Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot
Västerbottensbänken 

Glädjande besked: Norrbotniabanan ska byggas

Av , , Bli först att kommentera 4


De borgerliga partierna (M, L (FP), C och KD) satt i 8 år (2006-2014) vid makten. De gav inte besked om byggandet av en enda meter av Norrbotniabanan. Inte en enda meter. Så för Norrbotniabanan var alliansåren förlorade år.

Nu har Miljöpartiet och Socialdemokraterna regeringsmakten. Den röd-gröna regeringen har redan lämnat besked om att första etappen av Norrbotniabanan ska byggas. Och igår kom Trafikverket med sitt förslag. I sitt nationella plan för transportsystemet 2018-2029 föreslår verket byggstart för den första sträckan av banan som blir Umeå-Skellefteå. Det känns härligt.

Under våren kommer regeringen att ta ställning till Trafikverkets nationella plan. Utgå ifrån att den röd-gröna regeringen kommer att fastslå att Norrbotniabanan ska byggas.

Vi i Miljöpartiet i Västerbotten och på riksplanet har länge kämpat för att Norrbotniabanan måste byggas. Det är glädjande att se att vårt mångåriga arbete gav ett positivt resultat.

För byggande av Norrbotniabanan är viktigt av flera skäl. Den bidrar till mindre utsläpp och därmed bättre klimat. Den kommer att bidra till snabbare och bekvämare förbindelser i Väster- och Norrbotten. Och den kommer att bidra till våra regioners utveckling.