10.000 fler studentbostäder med en Mp-regering

Av , , Bli först att kommentera 1

10.000 fler studentbostäder med en MP-regering
Nu påbörjar 350 000 studenter runt om i landet en ny termin, men många av dem har ingenstans att ta bo. Bostadsbristen för studenter är extrem. En student kan idag ställa sig i kö till studentbostad och få en kötid som är fem år längre än studietiden. Idag släpptes Sveriges förenade studentkårers, SFS, årliga kartläggning. Den visar att elva av Sveriges studentorter nu är rödlistade – och därmed inte kan erbjuda ett studentboende under höstterminen. En av de kommuner som är rödlistad är Umeå.

Det år, 2006, som alliansen tillträdde färdigställdes cirka 2.300 studentbostäder. Nu när alliansen ska lämna ifrån sig makten har färdigställandet av studentbostäder halverats, enligt Boverket. Detta är resultat av en passiv bostadspolitik från alliansens sida.

För att åtgärda problemet med bristande studentbostäder och bidra till byggandet av 10.000 nya studentbostäder föreslår vi i Miljöpartiet flera åtgärder, och avsätter medel för detta.
1. Vi vill införa en medfinansiering vid nyproduktion av studentbostäder. Stödet ges för projekt som skapar studentbostäder genom nybyggnad eller ombyggnad och utbetalas till den som äger fastigheten. För nybyggnationer uppgår bidraget till ett belopp om 2 600 kronor per kvadratmeter.

2. Vi vill sänka fastighetsavgiften på studentkorridorer kraftigt. Ett rum i en studentkorridor beskattas i dag med samma avgift som en stor lägenhet, cirka 1 300 kronor per år. Det är inte rimligt utifrån studenternas ekonomiska villkor. Vi vill införa en skattelättnad om totalt 40 miljoner kronor per år för att stimulera nyproduktion av studentlägenheter samt byggande av moderna korridorer.

3. Vi vill öka möjligheten för fler aktörer att delta i bostadsbyggandet. Fler krafter och mer kapital behöver frigöras för skapandet av fler studentbostäder. Miljöpartiet vill att direktiven till Akademiska Hus kompletteras med att de ges möjlighet att tillhandahålla studentbostäder och är skyldiga att upplåta sin mark för detta, där det är lämpligt. Dessutom ska de lärosäten som så önskar bör få ökade möjligheter att investera i studentbostadsfastigheter.

 

Stoppa barbariet mot kristna och jezider i Irak

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är tyvärr på flera områden i Mellanöstern som våldet skördar offer. Sedan två månader tillbaka har terroristgruppen IS (Islamiska Staten, som är en extrem terrororganisation), försatt stora delar av nordvästra Irak i skräck och i en våldspiral utan like.

I området bor sedan tusentals år tillbaka många minoriteter såsom kristna/assyrier/syrianer och jezider. Nu utsätts alla dess minoriteter för fasor. Ett stort antal människor från dessa minoriteter har nu dödats av IS-terroristerna. Dessa minoriteters kvinnor våldtas och säljs sedan på en marknad. De kristna, assyrier/syrianer, jezider och de andra minoriteterna har fördrivs från sina hem. Enligt källor har enbart under de senaste dagarna flera hundra jezider mördats av IS-terroristerna.

Det som dessa minoriteter utsätts för nu har sällan skådats i området. Det är barbari. Fler av oss bör nu reagera mot de övergreppen. Annars finns det risk för ytterligare blodbad och fler massakrer på och fördrivning av dessa minoriteter.