Tusentals ska få uppehållstillstånd

Av , , Bli först att kommentera 2

Tusentals ensamkommande ska nu få uppehållstillstånd

Miljöpartiet har arbetat länge och intensivt för att de ensamkommande under 18 år som kom till Sverige under 2015 ska få möjlighet att stanna. Nu har regeringens två partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, enats om ett förslag som innebär att de allra flesta får en ny chans. Det är en positiv förändring för de ensamkommande och goda nyheter för alla som engagerar sig för att ge dessa ungdomar en bra framtid i Sverige.

Överenskommelsen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen innebär i stort att regeringen lägger fram ett förslag som innebär att ensamkommande unga som kom till Sverige senast 24 november 2015 och som har fått vänta i minst 15 månader på beslut och som har rotat sig i Sverige får nu möjlighet till uppehållstillstånd för att kunna slutföra sina studier och därefter möjlighet till permanenta uppehållstillstånd om de etablerar sig på arbetsmarknaden. Uppehållstillstånden gäller för studier på introduktionsprogram, nationella program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola.

Detta innebär att tusentals ensamkommande ungdomar ska få nu uppehållstånd.

 

VF bör inte låta en reporter insinuera eller förvränga sanningen

Av , , 1 kommentar 5

VF bör inte låta en reporter insinuera eller förvränga sanningen

Just nu är vi i riksdagen mitt inne i en period av motionsskrivande; alla motioner måste lämnas in inom kort. Så tidigare idag satt jag på mitt arbetsrum i riksdagen och höll på med mina motioner.

Plötsligt ringer telefonen. Jag svarar. På andra sidan luren är det en reporter från VF som heter John Bakke. Han berättar för mig att en partivän till mig kommer att ställa upp som motkandidat till mig i riksdagsvalet nästa år, och frågar mig vad jag tycker om detta. Jag svarade hövligt: ”Jag kommenterar inte partiinterna frågor”. Reportern fortsatte att ställa fråga fast på ett annat sätt. Jag svarade honom att jag just har svarat honom. Därmed trodde jag att samtalet över och jag återgick därför till mitt arbete. Ingen värdering ska läggas in i mitt svar mer än att jag för tillfället inte vill kommentera partiinterna frågor tills jag får veta mer. Detta mitt svar borde ses som helt oskyldigt svar.

Någon timme senare, rättare sagt 14.00 ringer en vän till mig och frågar varför jag slänger luren på en reporter. Jag häpnade över påståendet. Jag förstod inte ens vad han menade. Så började min vän förklara för mig att underrubriken i VF nu är att jag har slängt luren på en reporter. Jag berättade för min vän att det inte är sant. Därefter gick jag in på VFs hemsida och kunde med egna ögon läsa bland annat att jag ska ha ”slängt på luren på örat” på reportern. Jag blev mycket förvånad över påhittet. Dessutom blev jag ledsen över att en reporter kan hitta på sådant. Dessutom skapar en sådan osann och osmaklig underrubrik negativa vibbar hos läsaren.

Så jag lyfte upp luren och ringde för en stund sedan till nyhetschefen på VF. Jag berättade för nyhetschefen om intervjun med mig, och om den missvisande underrubriken. Jag bad nyhetschefen att lyssna på det inspelade samtalet mellan reportern och mig. En stund senare noterar jag på hemsidan att tidningen har mjukat upp påståendet om att jag ska ha slängt på luren; även om det fortfarande inte riktigt rätt.

Denna form av journalistik är under all kritik. VF är en värdefull tidning för läsarna i vårt län. Dessutom är VF viktig opinionsbildande arena. Själv har jag skrivit i VF i närmare 30 år. Jag tycker att det är mycket synd om tidningen låter reportrar att smyga in lögner eller subjektiva grundlösa upplevelser i sina texter när de intervjuar folk. Än mindre ska tidningen acceptera vinklade artiklar.

Det är på sin plats om reportern John Bakke och VF bad om ursäkt för övertrampet.

PS! Det är inte första gången som denne reporter gör sig skyldig till övertramp. Jag har just fått veta av bekanta att de även tidigare noterat hans starkt vinklade artiklar, och påpekat detta skriftligen för honom och för hans överordnade på VF bland annat i början av april.

 

Stora satsningar på klimatet, miljön och naturvården

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi satsar stort på klimat, miljö och naturvård

Under åren 2006 till 2014 hade de borgerligare partierna (M, L (FP), C och Kd) regeringsmakten. I deras första budget uppgick miljöanslaget till 4,6 miljarder. När de 8 år senare förlorade väljarnas förtroende uppgick miljöanslaget till 5.2 miljarder. Alltså det blev drygt en halv miljard på 8 år. I relation till hela budgeten ökade inte anslagen alls. Med andra ord; 8 förlorade år för klimatet, miljön och naturvården.

Hösten 2014 fick Miljöpartiet och Socialdemokraterna väljarnas förtroende och bildade därefter en röd-grön regering. Sedan regeringstillträdet har anslaget till klimat- miljö- och naturvård ökat med hela 110 procent. Helt fantastiskt. Det är den största klimat- och miljöinvesteringen hittills i Sverige.

Det handlar om att reservera 800 miljoner kronor under 2018 och 3.6 miljarder för 2019-2020 för att stödja och stimulera klimatsmarta åtgärder på det lokala planet som syftar till att minska utsläppen av koldioxid på det lokala planet (Klimatklivet). Det handlar om att stödja industrin med 300 miljoner kronor/år under de kommande tre åren i syfte att stimulera framtagandet av ny teknologi inom stål, cement, m.m. (Industriklivet).

Det handlar om ökade satsningar motsvarande 190 miljoner kronor under 2018 på energi- och klimatrådgivning, och närmare 600 miljoner kronor för 2019-2020.  Det handlar om ökat stöd för klimatanpassning motsvarande 97 miljoner kronor under 2018 och närmare 400 miljoner under 2019-2020. Det handlar om 100 miljoner kronor under 2018 och drygt en miljard under de två åren som följer i riktat stöd till kommunerna för åtgärder till gröna städer: stadsnära grönska, ekosystemtjänster i urban miljö och barns utemiljöer.

Det handlar om ökade satsningar på rent hav motsvarande 600 miljoner kronor under 2018 och 1,5 miljard under 2019-2020 för att fria haven från plast, ge bättre skydd för marina områden, sanera miljöfarliga vrak från haven, ta bort miljögifterna m.m. Det handlar om att satsa på värdefulla skogar och öka anslaget med 250 miljoner kronor under 2018. Det handlar om satsningar motsvarande 100 miljoner under 2018 och 400 miljoner under 2019-2020 för hållbar konsumtion och produktion.

Det handlar om ett så stort anslag på över 500 miljoner kronor under 2018 och över 1.5 miljard under 2019-2020 för att gynna utbyggnaden av solenergi. Det handlar om stöd till omställningen till en elektrifierad transportsektor motsvarande 180 miljoner kronor nästa år och 450 miljoner för 2019-2020.

Det handlar om ökat stöd för laddinfrastruktur motsvarande 150 miljoner kronor per under de kommande tre åren i ladda-hemma-stöd. Det handlar om elfordonspremie på upp till 10.000 kr per fordon och som uppgår till 350 miljoner kronor per år för att stimulera elcycklar, lastcycklar, elmopeder, m.m.

Det handlar om att bidra till det internationella utvecklingssamarbetet genom att öka anslaget med hela 742 miljoner kronor för 2018. Det handlar om att bidra till genomförandet av Parisavtalet genom ökade satsningar motsvarande 70 miljoner kronor bara under 2018.

Detta och mycket mer gör vi emedan allianspartierna gnäller och deras så kallade gröna röst motarbetar oss istället för att jubla över alla dessa fantastiska satsningar.
Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot
Västerbottensbänken 

Glädjande besked: Norrbotniabanan ska byggas

Av , , Bli först att kommentera 4


De borgerliga partierna (M, L (FP), C och KD) satt i 8 år (2006-2014) vid makten. De gav inte besked om byggandet av en enda meter av Norrbotniabanan. Inte en enda meter. Så för Norrbotniabanan var alliansåren förlorade år.

Nu har Miljöpartiet och Socialdemokraterna regeringsmakten. Den röd-gröna regeringen har redan lämnat besked om att första etappen av Norrbotniabanan ska byggas. Och igår kom Trafikverket med sitt förslag. I sitt nationella plan för transportsystemet 2018-2029 föreslår verket byggstart för den första sträckan av banan som blir Umeå-Skellefteå. Det känns härligt.

Under våren kommer regeringen att ta ställning till Trafikverkets nationella plan. Utgå ifrån att den röd-gröna regeringen kommer att fastslå att Norrbotniabanan ska byggas.

Vi i Miljöpartiet i Västerbotten och på riksplanet har länge kämpat för att Norrbotniabanan måste byggas. Det är glädjande att se att vårt mångåriga arbete gav ett positivt resultat.

För byggande av Norrbotniabanan är viktigt av flera skäl. Den bidrar till mindre utsläpp och därmed bättre klimat. Den kommer att bidra till snabbare och bekvämare förbindelser i Väster- och Norrbotten. Och den kommer att bidra till våra regioners utveckling.

Äntligen en världsledande klimatlag

Av , , Bli först att kommentera 1

Äntligen är klimatlagen på plats

 

Med siffrorna 254 röster för och 41 röster emot beslutade riksdagen idag om att inrätta en klimatlag som ska börja gälla från och med 1 januari 2018. Alla politiska partiet utom Jimmy Åkessons intoleranta parti ställde sig bakom regeringens förslag. För oss i Miljöpartiet som har kämpat för att få till en sådan lag är den en härlig stund. Redan 2012 motionerade vi om detta, och 2014 hade vi klimatlag som ett vallöfte i vårt valmanifest.

I och med denna klimatlag har vi nu i Sverige världens mest ambitiösa klimatlag. En klimatlag som skapar ordning och reda i klimatpolitiken och ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle.

Klimatlagen anger att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vidare innebär målen att utsläppen från inrikes transporter – utom inrikes flyg som ingår i EUs utsläppshandelssystem – ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Med mera.

 

MP-arbete gav frukt – De svenska identitetskontrollerna på den danska sidan är borta

Av , , Bli först att kommentera 0

 

S-Mp-regeringen har nu kommit med det glädjande beskedet att identitetskontrollerna hävs; från och med imorgon torsdag.

Identitetskontrollerna innebar att Sverige hade kontroll på den danska sidan innan man kom till Sverige. Allas identitet kontrollerades. Detta skapade detta långa väntetider för alla resenärer och pendlare, försvårade för näringslivet, samtidigt som aktionen hindrade människor på flykt från att nå Sveriges gräns och ansöka om asyl.

Under lång tid kämpade Miljöpartiet för att Id-kontrollerna ska slopas. Nu gav det arbetet frukt. Både MP och S blev igår överens om att Id-kontrollerna ska hävas.

 

 

Väljarna: MP har den bästa miljö- och klimatpolitiken

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Nyligen genomförde opinionsinstitutet NOVUS en undersökning om medborgarnas förtroende för partierna i olika samhällsfrågor..

Resultatet, som presenterades igår, visar bland annat att medborgarna tycker att Miljöpartiet har överlägset den bästa miljö- och klimatpolitiken, samt att förtroendet för Miljöpartiet har ökat inom detta område på senare tid. Tack för det.

 

Här finns en länk till undersökningen för den som vill fördjupa sig:

http://novus.se/nyhet/s-anses-ha-bast-politik-sex-av-de-tio-viktigaste-fragorna/

 

Vapenexport och barnamördare

Av , , Bli först att kommentera 2

Barnamördare är inte bara Assadregimen, det kan vara även de som tillåter vapenexport till diktaturer och skurkaktiga regimer.

I tisdags utsattes staden Khan Sheikhun i Idlibprovinsen i Syrien för kemiska bombningar. Enligt medieuppgifter dödades över 80 personer varav 20-talet barn. Det är en avskyvärd brottslig handling och ska betraktas både som krigsförbrytelse och som brott mot mänskligheten.

Många världen över har fördömt detta barbariska brott. Tyvärr är många av de so…m fördömt dessa avskyvärda brott själva hycklare, eftersom de genom lama vapenexportregler och chanslösa kontrollmekanismer är med och möjliggör export av vapen till diktaturer och skurkaktiga regimer. Och därmed har de blod på sina händer.

Alla de politiker, i Sverige (oavsett politiskt parti) och på andra håll i världen, som inte opponerar sig mot kraftlösa vapenexportregler kan med rätta kritiseras för att deras undfallenhet och hyckleri kan betraktas som sponsring av förtryck, krigsbrott och folkmord. Barnamördare är inte bara regimer som Assad, utan kan vara även de som tillåter vapen till regimer som Assad och andra bovaktiga regimer.

Vi moderniserar Sverige, ny klimatlag

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi moderniserar Sverige – idag presenterades en historisk klimatlag


Stolt över att den röd-gröna regeringen idag presenterade att Sverige kommer att få en klimatlag som ska gälla från och med 1 januari 2018. Det är en historisk reform som kommer att vara viktigt för oss alla, för våra barn och barnbarn. Det ger oss bättre hälsa, bättre välfärd och ett hållbart Sverige. Den skapar dessutom ordning och reda i klimatpolitiken och ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle.

Klimatlagen ingår som en del i ett klimatpolitiskt ramverk som vi i Miljöpartiet har kämpat för och drivit hårt. Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia.

Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar: klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.

Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedriva, att regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen, att regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

De nya klimatmålen innebär att Sverige senast år 2045 ska bli av med nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Det kan exempelvis vara ökade upptag av koldioxid i skog och mark samt investeringar i andra länder.

Ett annat av målen är att utsläppen i Sverige utanför EU ETS (utsläppshandel) bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990 och senast år 2040 vara minst 75 procent lägre. För att nå målen till år 2030 och 2040 får högst 8 respektive 2 procentenheter av utsläppsminskningarna ske genom kompletterande åtgärder.

Vidare innebär målen att utsläppen från inrikes transporter utom inrikes flyg ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU ETS.

Ramverkets tredje pelare är ett klimatpolitiskt råd i enlighet med Miljömålsberedningens rekommendation. Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt råd inrättas med uppgift att bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Rådets funktion beskrivs i lagrådsremissen men etablerandet av rådet sker i en separat process. 

 

Tack för lyftet i PISA idag

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu lyfter den svenska skolan i PISA – det ska vi tacka först och främst våra elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal för.

Vart tredje år genomför PISA (Programme for International Student Assessment.) en undersökning som organiseras av OECD och som handlar om 15-åriga elevers (årskurs 9) kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse.

Idag presenterade PISA sin senaste undersökning i vilken 5.500 elever från Sverige deltog. För första gången på många år lyfter nu våra elevers skolresultat i PISA i alla tre ämnena: matematik, naturkunskap och läsförståelse. Det är mycket glädjande och värd att fira. Resultatförbättringen är tydligt trendbrott. Våra 15-åringar presterar bättre idag än tidigare. I PISA 2012 låg våra elever under OECD-genomsnittet i alla tre ämnena, idag ligger de antingen på eller över OECD-snittet.

För denna framgång måste vi först och främst gratulera våra elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal för att vi nu i Sverige lyfter. Och tack till alla politiker som har agerat för att stödja skolan att utvecklas och lyfta.

Samtidigt som goda resultaten presenterades visar PISA på försämringar när det gäller likvärdigheten i svensk skola. Idag ligger vi på OECD-genomsnittet, medan vi låg i toppen när undersökningarna startade. Att likvärdigheten i svensk skola de facto minskar är en stor utmaning som vi måste ta på allvar.

Undersökningen visar dessutom att det inte finns några säkerställda skillnader mellan elevers resultat i fristående skolor och kommunala skolor när man tar bort de två viktigaste faktorerna som är gynnsamma för friskolor, nämligen att deras elever har en annan demografisk bakgrund och en annan socioekonomisk bakgrund.