Kent Larsen, Lycksele

Vem vill äta tråkig mat ???

Av , , 6 kommentarer 8

 

Lycksele fullmäktige har behandlat frågan om prishöjning  för pensionärer m.fl.

på maten som levereras från landstingets kök,en prishöjning på bara en procent.

Fullmäktige var delat i sin uppfattning och  orfd. fick avgöra frågan.

Själv röstade jag nej,det är inte lätt motivera en höjning när maten inte är till

belåtenhet. Storkökstillagning — transportering –uppvärmning !

När frågan behandlades för några år sedan i fullmäktige var jag emot storköket

och frågade ledamöterna om dom själva skulle vilja ha den maten,men det vann

inget gehör.

I Danmark sker en stor förändring,storköken avskaffas, och

tillagning av maten sker  nära kunden.På äldreboende vill man ge möjligheten för

 inneboende att kunna påverka meny´n och erbjuda gamla vara med

i köket  med enkla sysslor,  -om man så vill!  Matsalar med skön restaurangmiljö

och  möjlighet att beställa öl och vin till maten,om sådan önskan finnsMan vill skapa social gemenskap och undvika känslan av ensamhet.

Inte göra som här  , bära ut maten till gamlingar som sedan får äta i ensamhet på sina rum.

Innan vi höjer priserna bör vi nog höja kvalite´n……………..

 

Badparken -ett bra men dyrt nöje.

Av , , 7 kommentarer 1

 

 

Det var många år sedan jag skrev till kommunstyrelsen och bad dom

se över  badparkens utvecklingsmöjligheter,bifogade en mängd foton bl.a. från en

badanläggning i Damp,belägen nära  tyska staden Kihl.(titta på nätet!)

I Damp har man byggd en jättekåta av glas vilken rymmer en mycket populär

badanläggning , min idé om en utvecklingsutredning föll inte i god jord.Den hamnade snabbt i glömskans hörn.

Nu är  vi där med både badhus och badpark och trampar vatten.Badparken,

ett viktigt inslag i Lycksele, men dyr i drift och med för få besökare,senaste tre åren

mellan 16000-19000,parken skulle behöva det dubbla.Intäkter på runt 1,2 milj.

men utgifter på ännu mer.Vad gör vi ?Majoriteten av Lyckselebor vill nog ha

badparken kvar, men vem skall betala ?Var finns pengarna ?

Ingen har velat arrendera och utveckla badparken- tyvärr.Stefan Karlsson

var på väg och en detaljplan för utveckling av området upprättades men allt

rann  tyvärr ut i sanden.

Badparken är naturligtvis helt beroende av besökare men även mycket beroende av

väderleken –kanske  skulle en närmare studie av  bl.a. badparken i  Damp ge nya

ideer´till utveckling,förnyelse och ökade intäkter.

Att bara låta det "rulla på" är nog ingen bra ide´ ………

Vad tycker du ????????????