Kent Larsen, Lycksele

Motorveckan – ett besvärande fiasko……?

Av , , 5 kommentarer 23

Absolut inte,Motorveckan är ett evenemang,en festival, av stor betydelse för turistorten Lycksele ,vi skulle behöva ytterligara evennemang i denna omfattning,inte minst ett vinterarrangemang.Jag lyfter på hatten för alla som engagerat sig,alla som frivilligt jobbat och tagit sig tid,semestertid, för genomförandet av motorveckan.Enhel vecka full av liv och rörelse,massor av glada människor, och många   långväga gäster

Det finns alltid några  Lyckselebor som aldrig blir nöjda,som måste klaga,som måste nedvärdera andras insats,några som inte ser vad en festival har för betydelse för orten.

Motorveckan är resmålet för tusentals människor,”Träffpunkt Lycksele”är orten där det händer ,där man möts,dit man återvänder år efter år.Primärt är målet,det är själva reseanledningen,sekundärt är resandet,boendet,ätandet,sådant bara måste finnas,vara bra och ha vettiga priser.

Turism kan vara bl.a.”Vagabondturism”,konferens-,arrangemang-,bussrese-,idrots-,återvändar-,tema-och EVENEMANGSTURISM vilket Motorveckan är ett bra exempel på.  Lyckseles ,och hela Sveriges,största näring är turism  !!   Behovet av service finns hos varje besökare, alla måste  bo och äta och många vill ta del av allehanda aktiviteter.En vecka med tropiskt väder gav stor utdelning när det gäller besökare i badparken ,men färre besökare i Djurparken.

Jag beklagar det finns Lyckselebor som ogillar Motorveckan,ser de inte sambandet mellan besökare,servicebehov och  sysselsättning ? Jag minns färgstarka mannen ,Holmlunds Hemtjänst tror jag hans företag hette,som sa så här,sedan Lyckseles fullmäktige ställt upp med mer än 2o miljoner till Hilding Holmqvists hotellbygge ”Jag har ingenting emot att karn´får stora bidrag,jag vet att personal som kommer att jobba på hotellet behöver mina kylskåp och mina tvättmaskiner”!!!!!

Skola,vård och omsorg och många andra kommunala åtaganden ger inga inkomster men stora utgifter,någon måste betala,varifrån ta pengarna om skatteunderlaget inte räcker så långt som vi  önskar ??,vi behöver jobben,imkomsterna och skattenunderlaget.Turismen är viktig,skall den fungera måste vi skapa resmål  -evennemang och mycket mera..Viktigt för alla som önskar bo i ett bra Lycksele, i ett  fantastiskt landskap med en fantastisk natur och i en stad där något händer.

Visst har medaljen en baksida,vissa saker kunde man gärna vara utan,men det är detaljer som inte bör förstoras eller anges som anledning att lägga ner motorveckan som en och annan minusmänniska vill……….

Kent Larsen.

 

 

 

 

När såg du en älg sist ????

Av , , 7 kommentarer 10

Frågan är berättigad och tycks bli allt mer aktuell,senaste årens älgjakt är nog snarare masslakt.Skogens konung skall avsättas och ersättas med orörda skogsplanteringar och i slutändan  för somliga -tjockare plånböcker!För det är väl det det handlar om.Man hör all fina fraser,om kvalitativ älgstam,om bättre jakt,om färre betesskador och forskningsresultat som säger än det ena än det andra.En jägarkår  låter sig övertygas av byråkraternas påstående och gör rent hus med älgstammen.Tar jag i ?javisst!,men jag vill väcka frågan om älgens betydelse.

Jag har inte forskat om älgens liv och leverna,jag gör inga anspråk på att  veta hur det verkligt förhåller sig, men jag har nära 60 års erfarenhet av jakt,men erfarenhet får väl inte räknas i sammanhanget.Låt mig mycket kort berätta följande.Jag har ett jaktområde där jag jagat under ca.25 års älgjakter.Det är ca.2000 ha.Jag driver ett litet jaktföretag med utländska jaktgäster som enbart är trofejägare,älgkronan är viktig,-oavsedd storlek.På mitt område har det under många år funnits 6 älgfamiljer.Jag vet exakt var,jag kan i förväg sätt kryss på kartan.Varje familj har sitt revir,kon kalvar på samma ställe varje år.Familjerna håller till i risigt och nära nog myrlikt fuktigt område.Varje år har vi tagit ut 2-3 tjurar,kor har ingen trofe´ men en och annan kalv har vi fällt,samt en och annan gammal ko.Några kvigor ser jag aldrig till !!! Förmodligen kan inte fjolingar  hitta  ett eget revir inom jaktområdet.Jag har jagat alla år med tyska jaktterrier,dessa är inte drivande utan bara stötande,varför älgarna nästan alltid stannar inom jaktområdet även om de blev störda av en terrier.Men nu är det slut,nu skall företaget skjutas i sank,nu skall det skjutas kor och kalvar ,absolut !   Uppnå kvoten skallar ropen! För oss som bor här ,är älgen viktig,,den har en stor social betydelse.Första älgjaktveckan är en enda stor ”familj- och vänskapsvecka”Söner,döttrar,mågar,vänner och bekanta återvänder för en trivselvecka, i skogen,jaktkojan och i hem, som fylls av gäster,  varje jägare hoppas på ett skottillfälle.Alla pratar älg.Om älgstammen skall krympas till ett fåtal individer pr.tusen hektar blir det inte roligt,vem vill sitta hela återvändarveckan och inte se en älg eller vänta i dagar på ett hundskall.

Jag är just hemkommen från en handikappmässa  Tyskland,ville lära mig lite mer om funktionshinder och funktionshindrades möjligheter ochmässans redskapsutbud.Hade faktiskt tänkt ordna älgjakt för rullstolsburna jägare,men med aktuell tilldelning är det bara att glömma,vem vill bara fälla kor och kalvar?Tyskland är turismnäringen största marknad ,näst efter Norge.Tyskarna älskar natur,kultur och traditioner.Lappland som besöksmål står högt på listan,här finns det dom själva saknar: Stora skogar.Tystnad.Rent vatten.Massor av fiskevatten.Annorlunda djurliv där ren och älg står högt på listan av det man hoppas få se.Jag har vid ett antal tillfällen varit i Tyskland under december,under julskyltningen,var och varannat skyltfönster rymmer en älgfigur,den ena mer fantasifull än den andra.Åker man en färja mellan Tyskland och Sverige finns det mängder av suvenirer föreställande älgar.Älgen har  ett otroligt stort symbolvärde för Sverige.Turismnäringen behöver älgen,se bara på ett ex.  företagaren som varje vinter ordnar älgsafari med garanti att få se älg…….

Jag förståelse för markägare och skogsbolag som ser sin skog bli förstört av älgar,jag har ockse sett hur skogsbolag helt i onödan tar bort maten för älgen och ”serverar”planteringar i stället.

Älgen är viktig för turismnäringen. Älgen är viktig för lokalbefolkningen,inte minst ur social synpunkt.Älgen är en viktig symbol för Sverige.Men  det finns en gräns för beståndets storlek,uppåt och NEDÅT! det måste finnas en balans mellan olika intressen,inte minst har ett statligt bolag ett absolut ansvar här.

Får det fortsätta som det varit senaste åren,då har kanske älgskadeproblemet fått sin ”slutliga lösning”,då blir  väl nästa steg att förbjuda stormar som vältar omkull träden….

 

 

Kent Larsen