Kent Larsen, Lycksele

För gammal för politik ?

Av , , 5 kommentarer 0

Blir man för gammal för politiskt engagemang? Finns det en åldersgräns, kanske vid

70 år, som säger ,tid att lägga av,släpp fram ungdomen,det är ju de unga som är

framtiden??.Gammalt folk dom bara stelnar till,är konservativa och rädda för allt nytt,

nääää —  fram med ungdomen och medelåldern , och alla dom som står mitt uppe i

livet med samhällsengagemang,med familjeliv och tonåringar ,som säger hur det

skall vara ,det är dom som vet bäst .

Men gamla då?? som har viktiga frågor om hälsa,om vård,om boende,om service,

om kommunikationer,om tillgänglighet när  benen,hörseln eller synen sviker,får

inte dom vara med och tycka när dom fyllt 70 ????

Absolut!!gammalt folk är i sin fulla rätt att tycka till,att vara med i politiken, tacka tusan

för det!!.Runt var femte medborgare i landet är pensionär,runt var femte politiker

i riksdag,landsting och kommunfulmäktige kan gärna vara en pensionär, om

fördelningen skall vara rättvis.

Problemet med synen på gammalt folk i politiken är snarast ett problem som

beror på dom unga -Politik engagerar dom  för lite  -tyvärr !!!

 Jag föredrar kombinationen av ungas entusiasm och framtidstro medelålderns

ifrågasättande och beslutsamhet och gamlas visdom,

 erfarenhet och kunskap,det ger bra underlag för vettiga beslut.

 Åldersdiskriminering vill jag inte veta av …………….