Kent Larsen, Lycksele

Motvind

Av , , 1 kommentar 6

Under sommaren gjorde jag en bilresa genom stora delar av bl.a.Danmark och Tyskland.Tyskland är ett grönare land än många tror,ett land med berg,skogar,floder och sjöar och en mängd vilt,långt mer än man förväntar sig.Men ! människor överallt och ingen allemansrätt,ofta möts man av skylten ”Privat område”.På var och varannan kulle,berg och öppna fält ser man vindkraftverk,alla horisontlinjer är sönderbrutna och en mängd naturvärden har absorberats av vindkraften.Ett bergsområde ,vilket besöks av många turister som vill vandra och cykla har förskonats,markägarna gick samman och satte stopp.Turismen är viktig för bygden och säljargumentet är just naturen.På många gårdar såg jag solpaneler,solceller som alstrar elektricitet,jag såg både mindre och större anläggningar.Dessa var inte alls störande.För några månader sedan flög jag över en del av Indien,detta märkliga land med 30 miljoner människor som är hur rika som helst och hundratals miljoner som saknar nästan allt.Jag blev  förvånad  när jag från ovan såg  en mängd solcellsanläggningar,Indien kommer-starkt.

Lappland,Sveriges största och mest omväxlande landskap,en rikedom av natur,med ett världskänt namn som tyvärr ständigt devalveras  till Västerbotten och Norrbotten .Lappland har basnäringar som gruvindustri,skogsindustri och turism,alla är överens om turismens möjligheter pga av landskapets stora naturvärden,men om dessa förstörs  av vindkraften har vi inget att sälja och bitar oss själva i baken.Politikens gröna hand är bara en död hand,ett svek mot Lapplands natur,därför säger jag ,sätt stopp för vindkraften.

Årligen bor jag vintertid i Indien,där kryller det av människor,1,2 miljarder på en yta  sju gångar Sveriges.Bodde vi lika tätt här skulle Lycksele har 2oo ooo innevånare.Vem vill ha ett sådant Lycksele ?När jag berättar för mina granner i Indien om Lappland,om naturen ,om vår glesbygd ,om renheten i skog och mark,om tystnad,om skog och berg,om fjäll och älvar,då tycker indier att Lappland mäåste vara paradiset.Jag har besökt många länder i Asien,upplevt folktätheten,smutsen,fattigdomen, vägar med ofattbar tät trafik,bilarna har bara en sidospegel  eftersom vägarna är så smala att det blir trångt vid ständiga möten…..i jämförelse har vi otroligt mycket att vara tacksamma för.                                                         

Men man blir lätt hemmablind ,även om  Lappmarken är bäst och glesbygden värdefull låt ingetdera förstöras av politikers ,grönjölingars, kortsiktiga politik.