Magdalena Andersson, landshövding

Sorsele – stor, hållbar och generös kommun!

Av , , Bli först att kommentera 10

När jag berättar om Västerbotten och våra kommuner brukar jag göra jämförelser med landskapet Blekinge i södra Sverige. Ett landskap med flera kommuner och drygt 155 000 invånare. Till ytan är Blekinge 2 941 km2.

Jämför detta med Sorsele som jag besökte igår; gårdagens dagsnotering på invånare var 2 499 personer. Och ytan är hisnande 7 957 km2. Alltså – Sorsele är mer än 2,5 ggr så stort till ytan jämfört med hela landskapet Blekinge samtidigt som lilla Blekinge har 62 gånger fler människor.

Var och en förstår att detta ger alldeles speciella förutsättningar. Både i den kommunala organisationen och på andra sätt. Där möjligheterna finns i den fantastiska naturen, vidderna, höjderna, vattnen. Ljuset på sommartid, mörkret och kylan.
Tystnaden. Den välsignade och av många så eftertraktade, som nästan inte finns att uppleva i många länder. Den finns i Sorsele.

Kommunen brottas förstås med utmaningar. Det är lätt att förstå problematiken med att driva en skola för fem elever, som man har i Ammarnäs. Men alternativet att skjutsa till Sorsele tätort är heller inte särskilt lyckat. Det skulle bli en daglig resa på 2 x 9 mil för barnen.

I många år har Sorsele utmärkt sig för sin generositet och öppenhet. Man har flera gånger varit Sverige-etta i insamlingen Världens barn. Och man ligger i Sverige-topp per person när det gäller mottagande av ensamkommande barn.

Sorsele utmärker sig också med annat. Inte minst inom turismen, kanske främst den som rör fiske. Jag hade bett om att få information om turismföretag och fick möta Ulrik Thuresson från Sorsele fiskecentrum och Peter Schmitt från Ammarnäs guidecentrum som tillsammans berättade om utvecklingen av fisketurismen i kommunen och de företag de själva driver.

Fisketurismen har vuxit stort, i stort sett handlar det om 6-7 000 fiskedygn per säsong för dem, berättade företagarna. En fantastisk utveckling, som hela kommunen har glädje av.

För hållbart fiske, i kombination med andra fina upplevelser i kommunen kan ge precis det intresse som behövs för att fortsättningsvis kunna erbjuda både bra boenden och service och locka ännu mer besökare till kommunen.

Ny hedersdoktor i länet

Av , , Bli först att kommentera 3

I lördags hade SLU sin största årliga fest, den s k Promotionshögtiden. Den gick av stapeln i Uppsala – på Ulltuna och senare på Uppsala slott. Nya doktorer fick motta bevisen på sin doktorsvärdighet: hatten eller lagerkransen, ringen och diplomet.

Man utsåg dessutom hedersdoktorer, något som kom vårt län till glädje. Fakulteten för skogsvetenskap utsåg en välbekant Västerbottensprofil till hedersdoktor, nämligen Hans Eliasson, vd och styrelseordförande för Cranab i Vindeln – och ledamot i Länsstyrelsens insynsråd.

Det var för min del väldigt roligt att få vara med på just den här speciella högtiden. Dels för att SLU fått en ny rektor, Peter Högberg som tidigare varit verksam på SLU i Umeå och dels för att få närvara när Hans Eliasson fick den ärofulla utmärkelsen.

Det är så stort, så högtidligt, så personligt ärofullt för den som får ett hedersdoktorat. Det är sannerligen inte vem som helst som blir hedersdoktor. Därför är det så extra roligt att en person som kommer från näringslivet och som bidrar till arbetstillfällen och utveckling i länet blir uppmärksammad.

Här nedan är fakultetens motivering:

Hans Eliasson, vd och styrelseordförande för Cranab AB och tidigare styrelseordförande för Skogstekniska klustret, har haft stor betydelse för fakulteten för skogsvetenskap, särskilt dess verksamhet och utveckling inom området skogsteknologi. Hans Eliasson har förtjänstfullt initierat och deltagit i samarbete mellan näringsliv och akademi. Han var en av de drivande bakom bildandet av Skogstekniska klustret, som i samarbete med forskare vid fakulteten för skogsvetenskap driver skogstekniskt process- och utvecklingsarbete, med fokus på hur framtidens skogsmaskiner ska utformas utifrån de behov som kan förväntas. Hans arbete, via klustret, har också medfört att fakulteten blivit synliggjord i flera nationella och internationella sammanhang (politiskt samt myndighets- och näringslivsmässigt). Han har varit ledamot av styrelsen för teknisk utveckling, STU, som hade till uppgift att samordna det statliga stödet till teknisk samt industriell forskning och utveckling. Han har varit styrelseledamot i Vinnova och är sedan år 2000 ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien KSLA.

Hans Eliasson 1      Hans-Eliasson_Foto_henkeolofsson
Foto: Magdalena Andersson             Foto: Henke Olofsson