Magdalena Andersson, landshövding

Det blev 450 jobb!

Gör Länsstyrelsens olika företagsstöd någon nytta för länet? Det är en berättigad fråga som jag möter då och då och för några veckor sedan fick jag ta del av sammanställningen över hur våra stöd till företag fördelats under 2016. Där och då blev det väldigt påtagligt att Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller att stötta företag och företagare runt om i länet.

Under 2016 beviljade Länsstyrelsen totalt 112 miljoner kronor i stöd till regional utveckling. De fördelas över olika stödtyper:

  • investeringsstöd,
  • innovationsstöd,
  • servicebidrag och driftstöd till butiker, och
  • hemsändningsbidrag.

De 112 miljoner kronor Länsstyrelsen betalat ut efter att ha prövat ett stort antal ansökningar har bidragit till 450 nya årsarbetskrafter. 450 nya jobb under enbart 2016! Det är en imponerande siffra. Dessutom okänd för de flesta.

Medlen kommer från det regionala 1:1-anslaget, Landsbygds- och Havs- och fiskeriprogrammen, extra medel från Tillväxtverkets 1:1-anslag, samt ramprojektet (ERUF).

Under 2016 har stöden fördelats över hela länet, den geografiska spridningen var ganska stor med stöd till bland annat tillväxtföretag i Skellefteå och turistföretagande i fjällen.  2016 blev också året då länsstyrelsen lanserade två nya stödformer, så kallade checkar – Tillväxtcheck och Jämställdhetscheck. Tillväxtchecken är till för att stötta kvinnor och utlandsfödda. Jämställdhetschecken vänder sig till företag som vill utveckla sitt jämställdhetsarbete genom att till exempel anlita en konsult för att ta fram en jämställdhetsplan.

Men allt är ändå inte som vi önskar. Trots att företagsgruppen under flera års tid jobbat med jämställdhetsfrågor brottas vi ändå med att andelen stöd till kvinnors företag är låg. Vi ser också att stöd till gemensamt ledda företag har minskat. Det finns alltså viktiga frågor att jobba vidare med. Men faktum kvarstår: trots brister har Länsstyrelsen under 2016 medverkat till 450 nya årsarbeten runt om i länet!

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.