Magdalena Andersson, landshövding

Ett lyckat projekt är avslutat

Av , , Bli först att kommentera 1
Ofta talas det om globaliseringen som ett hot. Ett hot mot länets företag, ibland en bidragande orsak till att arbetsplatser och branscher försvinner.

Men lika viktigt (om inte mer) är att se de internationella marknaderna som en möjlighet. Tänk bara så många potentiella kunder ett företag från vårt län kan ha utanför vårt lands gränser!

 I Västerbotten finns många företag som erbjuder alldeles unika produkter, tjänster och evenemang. Här finns kunskap, produktion och inte minst många upplevelser och miljöer som attraherar människor från världens alla hörn.

 Under hösten har vi på Länsstyrelsen i ett särskilt projekt fattat beslut om att betala ut 1 192 000 kronor till småföretag i länet som vill söka sig mot en internationell marknad. Stödet, som kallas affärsutvecklingscheckar för internationalisering, är en metod för att ge de företag som vill nå ut till nya marknader, en extra stimulans att göra det. Tillväxtverket stod bakom initiativet och det var ett tillfälligt projekt som alltså inte längre finns, men som är väl värt att berätta om.

 Som småföretag klassas företag med 2-49 anställda. För att kunna ta del av stödet måste företaget omsätta minst 3 miljoner kronor per år och pengarna skulle användas till det som ofta kallas ”mjuka” investeringar. Med det menas till exempel tjänster, resekostnader (max 20 % av totala kostnader) och projektanställningar (som påbörjas efter beslut), det vill säga en ny kompetens i företaget.

 De organisationer som samarbetat om affärsutvecklingscheckarna är Almi Företagspartner, Business Sweden, Enterprise Europe Network (genom Uminova Innovation) Västerbottens Handelskammare, och Länsstyrelsen.

 Företagen som visade intresse för affärsutvecklingscheckarna lämnade först en intresseanmälan. Steg två, ett ovanligt grepp för myndigheter, var att låta företagarna presentera sin idé och affärsplan för ett så kallat draknäste, en panel. Några företag blev därefter rekommenderade att ansöka om stöd.

 Vi har fått väldigt fin respons från företagen i länet, och ser att de här affärsutvecklings-checkarna också har bidragit till att några företag i länet tagit ytterligare ett steg framåt. Mot en ny marknad – och i och med det en tryggare framtid både för företaget och de anställda.

 Så sammanfattningsvis: Affärsutvecklingscheckarna och upplägget med dem var ett tydligt resultat av ett lyckat samarbete mellan ett antal organisationer och myndigheter, och där resultatet innebär nya möjligheter för länets företag.