Magdalena Andersson, landshövding

Norrländskt i ostdisken!

Av , , 2 kommentarer 5

150826-Invigning Norrmejerier

Idag har jag haft äran att inviga Norrmejeriers nya, toppmoderna anläggning för bitning, rivning och förpackning av ost.  Investeringen på 190 miljoner kronor innebär många fördelar för företaget: ökad produktionskapacitet, bättre arbetsmiljö, kortare ledtider och mindre transporter.

För att ge en bild av hur en toppmodern ostproduktion går till kan jag berätta att osten skärs med ultraljud, som med 20 000 svängningar per minut, gör ultravassa snitt för att få maximalt antal bitar ur en hel ost.

De vanliga ostarna får nya förpackningar med ny design som synliggör de norrländska mjölkbönderna. Det är som ett sätt att locka oss konsumenter att välja just norrländska ostar i all konkurrens med andra ostar i hyllan. Det fungerar bra med mjölk – 8 av 10 av oss konsumenter i norra Sverige väljer mjölk från våra norra län – och därför gör man nu samma sak med osten!

Också Västerbottensosten får ny förpackning – det gamla brännmärket som sedan 1910 är en garant för högsta kvalitet återkommer. Jag gillar verkligen att det lyfts fram. Det ger en känsla av kontinuitet och borgar för bästa kvalitet.

Mjölk och mejeriprodukter är ett livsmedel som haft och har stor betydelse i vårt land. Men det har väl inte undgått någon, att det just nu är tufft. Ett europeiskt överskott av mjölk påverkar prisbilden ända hit till oss.

Den senaste tidens larm om böndernas situation med sjunkande ersättning för mjölken och att antalet mjölkbönder blir allt färre är bekymmersamt.

Jordbruket har en avgörande betydelse för länets, och Sveriges, utveckling. Böndernas näringsverksamheter ger oss livsmedel med hög kvalitet, och på köpet får vi attraktiva landskap. De bidrar också till arbetstillfällen och service. Varje mjölkbonde innebär cirka fem ytterligare arbetstillfällen lokalt till bygden.

Våra mjölkbönder behöver allt stöd de kan få. Det handlar om utveckling av näringen i stort och i synnerhet till den enskilda bondens verksamhet. Länsstyrelsen erbjuder stöd till enskilda företagare på landsbygden. Mjölkbönder kan söka stöd för exempelvis investeringar eller för utvecklad näringsverksamhet. Annat viktigt är service och bra infrastruktur.

Men viktigast av allt är trots allt att vi konsumenter köper produkterna. 

Fisketurismen ger jobb!

Av , , 8 kommentarer 7

Under veckan har Länsstyrelsen arrangerat en konferens om Levande laxälvar. Den har handlat om restaurering av vattenmiljöer och klok förvaltning av fisk i våra vattendrag.

Själv minns jag väldigt väl hur man i min barndom flottade timmer på Klarälven i Värmland. Det var inget som sågs som negativt på något sätt. Möjligtvis farligt för människan. Men inte för miljön.

Just flottleder, vägtrummor och kraftverksdammar är några exempel på sådant som på många sätt varit till stor nytta för oss – men inte för miljön. Det man inte förstod då, är att det samtidigt blev stor negativ påverkan på fiskebeståndet. Här i Västerbotten i första hand på lax och öring.

Från Länsstyrelsens sida har vi länge arbetat med att stärka fiskbestånden i länets laxälvar. Det görs genom att återställa och underlätta för fisken att vandra uppströms, leka och sedan återvända.

Arbetet har gett mycket goda resultat, våra laxälvar visar en positiv utveckling med ökande antal uppvandrande laxar. Ett exempel: I Vindelälven var det ungefär 15 000 lekvandrande laxar under 2013, en stor skillnad mot de sämsta åren i början av 1990-talet – då man bara räknade ca 500 lekvandrande laxar.

Rekreation, friskvård och fisketurism

Något vi också diskuterat är möjligheter till utveckling med hjälp av fisketurism. Västerbotten är ett län där fiske är viktigt och omfattande. Visste ni att Västerbotten är det län som har flest älvar med naturliga bestånd av lax? Totalt finns 150 mil laxälv här i länet.

Vårt län är också rikt på andra fisk och fiskemöjligheter. Här finns 17 000 sjöar med storlek över 1 hektar. Dessutom kan vi erbjuda ett fantastiskt fjällfiske i Västerbottensfjällen med 40 000 sportfiskedagar i statens vatten varje år.

Och ja. Vi har kommit en bit på väg, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Inte minst med tanke på att det är närmare 1,6 miljoner svenskar som ägnar sig åt fritidsfiske varje år.

Enligt en undersökning som SCB gjort lägger fritidsfiskare över fem miljarder kronor på sin hobby. Årligen.  Nästan hälften, dvs. 2,3 miljarder läggs på kostnader för förbrukningsmaterial, alltså sådant som redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi.  Det är betydande summor. Pengar som skapar jobb, inte minst för besöksnäringen.

Och visst skulle mycket mer av dessa besök (och intäkter) kunna hamna i vårt län!

HM Konungen i vatten 2

Varudeklaration

Av , , Bli först att kommentera 6

Så roligt att få dela med mig av det jag och andra på Länsstyrelsen arbetar med!

Min blogg kommer att bestå av både högt och lågt, det blir korta texter av nyhetskaraktär, varvat med lite längre reflekterande inslag. Det betyder att du som läsare en måndag kan mötas av en nyhet om ett investeringsstöd till en serverhall, för att några dagar senare mötas av mina reflektioner om strukturomvandlingen inom jordbruket eller kvinnors företagande.

Bloggen ska du läsa om du är samhällsintresserad och vill veta mer om hur en statlig myndighet, med en landshövding som myndighetschef och ansiktet utåt, arbetar tillsammans med andra för ett samhälle som utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Jag hoppas kunna bjuda på överraskningar från vår vardag, och är glad över att få chansen att visa ögonblicksbilder från händelser runt om i länet som vi från Länsstyrelsen är med och formar.

// Landshövding Magdalena Andersson