Magdalena Andersson, landshövding

Helikopterdiskussion i Vilhelmina

Av , , 3 kommentarer 5
Helikopterföretagen har problem med det regelverk som numer gäller, och som ställer till bekymmer vid flygningar i fjällvärlden. Jag och Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg har träffat flera företag i branschen angående detta. Vi har också träffat infrastrukturministerns statssekreterare Mattias Landgren på regeringskansliet för att informera om frågan. Detta möte ledde i sin tur till ett särskilt ”helikoptermöte” på plats, i torsdags i Vilhelmina.
Vad är då problemen? I korthet kan man beskriva det så här:
Reglerna fungerar inte för flygningar med små helikoptrar på det sätt som sker i Sverige, från eller emellan avlägsna och/eller otillgängliga platser som i vår fjällvärld. Själva regelverket är i grunden anpassat och skrivet för transport av passagerare mellan två flygplatser eller andra iordninggjorda landningsplatser och där hanteringen av passagerare sker inomhus, där bagaget vägs och kontrolleras och där det finns särskild hantering för specialbagage och farligt gods. Så som vi känner igen det och som det är för ex. vis SAS och Nextjet som flyger mellan olika flygplatser. Men så går inte helikopterflygning/transporter i fjällvärlden till.
Tidigare fanns det undantag som inte gäller idag. Det är det som nu ställer till stora problem, ett par exempel:
– Lämna helikopter med rotor igång (kan behövas i samband med ex. vis rennäring)
– Flyg i s k ”Hostile Enviroment” med en-motor helikopter och för start och landning
– Transport av Farligt Gods (kan ex. vis gälla reparatör som har med sig gasol för att kunna arbeta)
Det är förstås mycket glädjande att regeringskansliet i form av statssekreterare med medarbetare tillsammans med Transportstyrelsens ansvariga för helikopterfrågor tar frågan på stort allvar. Så mycket att de speciellt kom till Vilhelmina i torsdags, för att på plats informera sig. Inte minst viktigt med tanke på betydelsen för vårt län –  att transporter med helikopter kan fungera i alla de olika situationer som krävs.
Besökarna möttes på plats av flera olika helikopterföretag och företrädare för branschen, men också av flera företrädare som använder sig av just helikopter för att kunna göra sina jobb.
Där fanns representanter för
– Eldistribution
– Turismnäringen
– Underhåll Rakel mm
– Samebyarna
– Akutsjukvård
– Länsstyrelserna
som alla tydligt beskrev sina behov av helikoptertransporter.
Slutsatsen av mötet blev att Transportstyrelsen och helikopterföretagen nu gemensamt går igenom vad som behöver och kan göras, mycket bra! För en sak var alla överens om: Helikoptrarna är ett nödvändigt och viktigt redskap för en mängd aktörer, det vore ett stort bakslag om regelverket sätter sådana käppar i hjulet att de inte kan verka.
Och det var samtliga deltagare överens om.
Så det blev en riktigt bra dag på jobbet, helt enkelt.
Här nedan några bilder.

Mattias LandgrenLena KroikStig StrandTomas Nejne

Bilder: 1) Statssekreterare Mattias Landgren 2) Lena Kroik, Projekt AXG 3) Stig Strand, turismnäringen 4) Tomas Nejne, Vilhelmina Södra Sameby

Västerbotten och #metoo

Av , , 3 kommentarer 2

Den senaste tiden kan ingen ha undgått #metoo-upproren och debatterna kring dem. Senast i helgen publicerades en debattartikel här i VK där ett stort antal företag i länet skriver att de vill verka för förändring.

Det vill också Länsstyrelsen Västerbotten. Vi har också följt de upprop som gjorts och görs och vill förstås att ännu fler tar samma steg som de framsynta företagen här i länet har gjort. De har sett. Och bestämt sig för att agera. För att det behövs förändring. Stort tack för initiativet och det kommande arbetet med er vision!

Vi behöver alla ta frågan på största allvar.

Länsstyrelsen ska för sin del verka för att regeringens politik ska få genomslag på regional nivå, och det innefattar också jämställdhetspolitiken. Att kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Tyvärr är vi ännu inte där i dag. Sverige har kommit långt i jämställdhetsarbetet, det är fantastiskt att märka och veta att vi som land är en förebild för så många andra länder – men, som #metoo visar, det räcker inte. Den som läst alla de vittnesmål som nu kommer fram, håller säkert med.  

Vad gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har bland annat specifika uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor. Målet i sig siktar mot att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Denna utsatthet av övergrepp och hot om våld är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige och i Västerbotten. Mäns våld mot kvinnor är ett problem som berör hela samhället. Regeringens strategi är att arbeta med frågan från flera håll – rättsligt, socialt, ekonomiskt och hälsorelaterat.

Målet för Länsstyrelsens arbete är att alla som blivit utsatta ska få stöd och hjälp, oavsett i vilken kommun de bor. För att nå dit har länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att samverka med andra organisationer och myndigheter på regional nivå där vår huvudsakliga funktion är att ha ett helhetsperspektiv på det arbete som pågår i länet och möjliggöra utveckling av arbete med våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Så vad kommer Länsstyrelsen att göra framöver i detta arbete? Bland annat kommer vi tillsammans med ett antal av företagen som skrivit under debattartikeln och andra stora offentliga arbetsgivare att träffas i januari för att fortsätta agera, så att vi tillsammans arbetar förebyggande i dessa frågor.  

Länsstyrelsen arbetar därutöver dagligen med att stötta verksamheter i länet så att våldsutsatta ska få ett bra bemötande och för att kunna arbeta våldsförebyggande och förändra attityder i samhället.

För att flytta positionerna framåt i Västerbotten krävs att vi alla tar ansvar för att uppnå jämställdhetspolitiken och förbättra livsvillkoren för de som lever i länet och att vi ska vara fria från våld och övergrepp.

Webbkurs

Till sist vill jag passa på att informera om en kostnadsfri webbkurs som Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna tagit fram. Den är ett bra stöd och ger en grundläggande kunskap om vad våld är. www.webbkursomvald.se