Magdalena Andersson, landshövding

Västerbotten och #metoo

Den senaste tiden kan ingen ha undgått #metoo-upproren och debatterna kring dem. Senast i helgen publicerades en debattartikel här i VK där ett stort antal företag i länet skriver att de vill verka för förändring.

Det vill också Länsstyrelsen Västerbotten. Vi har också följt de upprop som gjorts och görs och vill förstås att ännu fler tar samma steg som de framsynta företagen här i länet har gjort. De har sett. Och bestämt sig för att agera. För att det behövs förändring. Stort tack för initiativet och det kommande arbetet med er vision!

Vi behöver alla ta frågan på största allvar.

Länsstyrelsen ska för sin del verka för att regeringens politik ska få genomslag på regional nivå, och det innefattar också jämställdhetspolitiken. Att kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Tyvärr är vi ännu inte där i dag. Sverige har kommit långt i jämställdhetsarbetet, det är fantastiskt att märka och veta att vi som land är en förebild för så många andra länder – men, som #metoo visar, det räcker inte. Den som läst alla de vittnesmål som nu kommer fram, håller säkert med.  

Vad gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har bland annat specifika uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor. Målet i sig siktar mot att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Denna utsatthet av övergrepp och hot om våld är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige och i Västerbotten. Mäns våld mot kvinnor är ett problem som berör hela samhället. Regeringens strategi är att arbeta med frågan från flera håll – rättsligt, socialt, ekonomiskt och hälsorelaterat.

Målet för Länsstyrelsens arbete är att alla som blivit utsatta ska få stöd och hjälp, oavsett i vilken kommun de bor. För att nå dit har länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att samverka med andra organisationer och myndigheter på regional nivå där vår huvudsakliga funktion är att ha ett helhetsperspektiv på det arbete som pågår i länet och möjliggöra utveckling av arbete med våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Så vad kommer Länsstyrelsen att göra framöver i detta arbete? Bland annat kommer vi tillsammans med ett antal av företagen som skrivit under debattartikeln och andra stora offentliga arbetsgivare att träffas i januari för att fortsätta agera, så att vi tillsammans arbetar förebyggande i dessa frågor.  

Länsstyrelsen arbetar därutöver dagligen med att stötta verksamheter i länet så att våldsutsatta ska få ett bra bemötande och för att kunna arbeta våldsförebyggande och förändra attityder i samhället.

För att flytta positionerna framåt i Västerbotten krävs att vi alla tar ansvar för att uppnå jämställdhetspolitiken och förbättra livsvillkoren för de som lever i länet och att vi ska vara fria från våld och övergrepp.

Webbkurs

Till sist vill jag passa på att informera om en kostnadsfri webbkurs som Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna tagit fram. Den är ett bra stöd och ger en grundläggande kunskap om vad våld är. www.webbkursomvald.se

 

3 kommentarer

 1. Krister

  Jag har själv råkat ut för ett flertal
  händelser utförda av kvinnor, några
  händelser som kan klassas som våldtäkt,
  sexuella trakasserier och våld i nära relationer.
  Alltså kan inte kvinnor enbart vara offer.
  Där finns män som offer.
  Att göra detta till en könsfråga är att lura er själva.
  Retorik i all ära men den skall väl vara sann också?

  • Magdalena Andersson (inläggsförfattare)

   Absolut. Du har helt rätt. Män kan också bli utsatta. Men trots allt, övervägande delen anmälningar gäller kvinnor.

   • Krister

    Jag kan berätta att när jag gick till polisen skrattade
    den uniformerade mannen bakom disken och sa att
    jag skulle lösa det där själv.

    ”Men trots allt, övervägande delen anmälningar gäller kvinnor”.
    Med den logiken kan vi säga att den övervägande delen av
    olycksfall är män och eftersom vi har begränsade resurser får
    kan vi inte bry oss om kvinnor.

    När det gäller jämställdhet så är dom stora problemen som jag
    ser det att män har en kortare livslängd än kvinnor, 7 av 10 som
    tar livet av sig är män och nära 100 % de som dör på arbetet är män.
    Är det inte viktigare an #metoo i samtliga fall?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.