Rickard norberg

Vad vill kd i Vilhelmina? – Äldreomsorg, privat eller kommunal?

När det gäller äldreomsorgen har vi fler förslag och idéer i handlingsprogramet och även en del som inte står i själva programmet, men som partiet har diskuterat på olika möten. Nedan kommer jag att skriva om några av dessa förslag. I handlingsprogramet står det bla. följande:

Fler boendeformer

Kd vill införa seniorboende – trygghetsboende

Äldre ska själv kunna välja att leva i gemenskap även om man inte har ett vårdbehov.

Om man som äldre har ett kartlagt vårdbehov så erbjuds man i dag en plats på ett av kommunens äldreboenden, men det finns även många äldre som inte har ett vårdbehov som idag saknar en social samvaro med andra. Ett seniorboende kan då vara en boendeform som jag tror kan skapa gemenskap och ökad livskvalité. Detta är dock något som i många kommuner görs i nära samarbete med de bostadsbolag som finns på orten. Generellt kan man säga att seniorboende/trygghetsboende är lägenheter speciellt anpassade för äldres behov tex gäller det anpassning av trösklar, toalett mm. Även gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden.

Hur detta skulle kunna tillskapas i Vilhelmina är en fråga som jag veta att socialnämnden tittat på ett antal gånger. Hittills har det inte blivit något av planerna men vi tycker att frågan förtjänar ytterligare utredning. Detta är en fråga som vi I KD kommer att titta vidare på efter den 14 september om vi får väljarnas förtroende.

Nej till upphandling av äldreomsorgen

En annan fråga rörande äldreomsorgen som inte finns i programmet,  men som jag ofta får frågor om är vår syn på privat och kommunal äldreomsorg och om vi kan tänka oss att lägga ut till äldreomsorgen på privata utförare. Det korta svaret är ett tydligt nej. Vi kommer inte att medverka till en upphandling av något av våra kommunala äldreboenden. Jag tycker det är viktigt för väljarna att tydligt få veta hur vi i KD ser på denna fråga.

Kommunen som arbetsgivare

Däremot har vi i partiet diskuterat mycket kring hur vi som arbetsgivare kan bli bättre i vår arbetsgivarroll. Jag har under den senaste tiden pratat med många anställda inom omsorgen som är mycket besvikna med hur kommunen sköter sin roll som arbetsgivare. Många vittnar om en stor otydlighet i styrning och ledning. Besked saknas om hur det ska bli framtiden och man tycker att ledningen inte tar till sig de anställdas åsikter. Detta är mycket allvarligt och skapar stor otrygghet och risk för sjukskrivningar. En nya majoritet har här en stor och viktig arbetsuppgift i att återskapa ett förtroende för kommunen som arbetsgivare.

Utan ett grundläggande förtroende för kommunen som arbetsgivare kommer vi inte att tillsammans kunna skapa goda arbetsplatser och utveckla en allt bättre omsorg. Jag kan inte lova att det alltid blir som alla anställda helst skulle vilja ha det. Förändringar är ibland nödvändiga att genomföra både för verksamhetes skull och av ekonomiska skäl men stor tydlighet vad som kommer att ske, både för den enskilda arbetstagaren och arbetsplatsen i stort måste finnas. Kommunens måste ta sitt tydliga arbetsgivaransvar för sina anställda och inte skapa onödig otrygghet som i sin tur skapar ohälsa. Detta måste skyndsamt tittas över och åtgärdas.

 

Rösta för förändring den 14 september !

 

Rickard N KD

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.