Rickard norberg

S försöker dölja sitt eget huvudansvar för nedläggningarna av byaskolorna

Normalt sätt brukar jag inte kommentera andra personers blogginlägg men det finns undantag. I olika inlägg på bla vk-bloggen påstås det att vi skulle spela någon form av dubbelspel när det gäller byaskolorna.

För att börja beskrivningen någonstans får vi gå en bra bit tillbaka i tiden. Under ganska många år från slutet av 90 talet och fram till 2006 var jag med i det socialdemokratiska partiet i Vilhelmina. Även under denna tid diskuterades byaskolorna var eller inte vara mycket flitigt och flera skolor lades ner under den perioden bla strömnäs och Dalasjö.

Själv tyckte jag att dessa beslut var mycket svåra att ta och efter dessa var min personliga åsikt och övertygelse att skolnedläggelserna var över för gott. De skolor som då var kvar behövdes för att skapa förutsättningar för inflyttning och framtidstro. De byaskolor som då fanns kvar var Latikberg, Nästansjö och Malgovik. De var strategiskt placerade i vår sitt område i kommunen.

När jag år 2006 gick med i kristdemokraterna var det flera frågor som var helt avgörande. En av de  viktigaste var deras positiva syn på de kvarvarande byaskolorna och vikten av att aktivt arbeta med näringslivsutveckling för att vända den nedåtgående trenden i kommunen. Dessutom var debattklimatet inbjudande. Det var och är tillåtet att själv så långt det är möjligt ta ett personligt ställningstagande utifrån partiets grundidelogi.

År 2015 när ekonomin återigen var ansträngd under socialdemokratisk majoritet tillsattes en fullmäktigeberedning, Skolan i framtiden. Jag var en del av denna beredning. Under arbetet gång blev det tydligt att några i beredningen framförallt s ville gå mot ett beslut om nedläggning via ett beslut om småbarnsskola istället för att sammanlägga förskolan och skolan i samma byggnad som jag och centerpartiets ledamot ville göra.

Samma höst efter några få månader med småbarnsskola tog utbildningsnämnden med s majoritet beslut om att lägga ner latikbergs skola helt. I fullmäktige röstade alla i s och v för nedläggning. Det gjorde även M. Jag och Olga M röstade emot nedläggningen. Tyvärr röstade en fd medlem i Kd för nedläggning. Den rösten hade dock ingen avgörande betydelse för hur beslutet blev. Jag vet att personen i fråga senare ångrat detta djupt. Detta är dock kända fakta och inget hemligt på något sätt.

Faktum är trots alla försök till bortförklaringar att det är s och v i majoritetsställning i kommunen som konsekvent lagt ner alla byaskolor i Vilhelmina kommuns historia fram till besluten om Nästansjö och Malgovik skolor då de fick oväntad hjälp av C.

Stödet i Kd för byaskolorna har varit kompakt under hela den tid jag varit medlem och är det fortfarande. Vi stöder naturligtvis också föräldrarnas kamp för att bilda en friskola.

Koalitionen som tog över i november 2018 efter socialdemokraternas vanstyre av kommunen sedan 2010 med enorma ekonomiska underskott fick en mycket tuff uppgift att börja sanera ekonomin. Vi i Kd,Fi och PA var redan från start överens om att vi inte under några omständigheter skulle gå med på några nedläggningar av byaskolor. Från början var även c på den linjen. Under senhösten 2019 blev det allt mer tydligt att s och c närmade sig varandra. De olika åsikterna om byaskolorna fortlevnad och framtid sliter koalitionen i bitar under början av detta år. C ville helt enkelt lägga ner skolorna.

Jag gjorde tidigt klart att någon nedläggning av Nästansjö och Malgovik var otänkbart för oss. Det kan inte varit någon stor hemlighet för varken s eller c. De vet mycket väl min personliga åsikt i frågan och partiets inställningen efter många timmars diskussioner kring byaskolorna under många år. De sparkrav som riktats mot utbildningsnämnden de senaste åren har dock resulterat i att en nedläggning beretts ett flertal gånger precis som alla andra förslag för att komma ner i de beslutade budgetramarna.

Faktum är att utbildningsnämnden i slutet av januari i år röstade för att byaskolorna skulle vara kvar. KD, FI,  PA och även c ledamöter gjorde det. Konstigt att C sedan tvärvände i kommunstyrelsen. S röstade för nedläggning. Jonny kärkkäinen som var kristdemokratisk ordförande för utbildningsnämnden vid tidpunkten var dessutom den enda som röstade för att behålla även årskurs 6 i byaskolorna.

Jag tycker att man ska bli bedömd utifrån det man gör som politiker och inte bara vad man lovar att göra inför ett val. Centerpartiets väljare borde ha skäl att vara mycket besvikna. C lovade att byaskolorna skulle vara kvar och byta majoritet i kommunen. De svek bägge löfterna. Jag hoppas att väljarna i kommunen visar vad de tycker om detta svek.

Jag är stolt över att vi riskerade våra politiska poster för att försvara det vi tror på av hela vårt hjärta dvs byaskolorna och spridd kommunal service i hela kommunen. Nu verkar Dikanäs skola stå på tur. Efter det kan det blir gymnasiet. När är det egentligen nog för centerpartiet?

 

 

2 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Det vore klart intressant att låta en utomstående ekonom ta fram exakt hur mycket man sparade på att lägga ned Latikberg skola?
  Min tillit till förvaltningens kalkyler har fått sig flera svåra törnar och jag litar inte längre ett ögonblick på att förvaltningen arbetar opartiskt objektivt?
  Grundregeln borde ara att politikerna ska erbjudas minsrt tre olika alternativ. När det konsekvent endast presenteras ett enda berett alternativ att ta beslut på, blir det ju de facto förvaltningens tjänstemäns inställning som styr den verkliga politiken, inte politikernas värderingar.
  Ergo: Vi skulle således få exakt desamma besluten helt utan en enda arvoderad politiker !…
  Hepp!

 2. Åsa Össbo

  Tack Rickard för din redogörelse, jag blir också ganska irriterad över pratet om att PDI inte tar höjd för byskolorna i sin budget. Men egentligen – ingen som har sett underlagen inför budgeten kan väl direkt säga att det tas höjd för någonting i den. Det enda vi vet är vad som inte tas höjd för genom att vissa ”prioriteringar” är prissatta i en meny av prioriteringar där vissa togs med och andra inte, medan S och C lägger in en prioritering om 2, 2 MKR, bl.a. modulerna på Volgsjö inom den tekniska ramen utan att redogöra för vad som istället ska tas bort (apropå monopolpengar) – det agerandet visar att ingen vet vad de beslutat om bara exakt vad ”det” (som de inte riktigt vet) ska få kosta. Hur bakvänt som helst tycker då jag.
  Jag vill understryka att då jag slutade i politiken efter KFM i oktober gjorde jag det in förvissningen om att byskolorna skulle få vara kvar. Jag trodde – och är fortfarande djupt besviken på C för det – att det var KS verksamhet som skulle sättas under granskning och prioritering. Det mest näringsutvecklande kommunen har som också är kärnverksamhet – det är by- och fjällskolorna samt deras förskolor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.