Thomas Hartman

Höginkomsttagare som Per Westerberg ska betala mer skatt

Av , , 2 kommentarer 0

SKATT | Uppenbarligen är moderaterna stolta över att ha en regering som genomfört enorma skattesänkningar för höginkomsttagarna. Jag läser om Per Westerberg som fått skatten sänkt med 150 000 kr per månad. Uppenbarligen är moderaterna stolta över att ha en regering som lånar till finansierade skattesänkningar.

Det är dags att varsla högerregeringen.

THOMAS HARTMAN

Högerns politik: Per Westerberg har fått sänkt skatt med 150 000 i månaden

Av , , Bli först att kommentera 0

HÖGERN GYNNAR DE RIKA | Riedl räknar upp vad skattesänkningarna ger i fickan och hittar på fantasisiffror för socialdemokraternas politik. Samtidigt nämner han inte med ett ord de enorma skattesänkningar högern har gett till höginkomsttagarna.

Reinfeldt gröper ur statens finanser genom ofinansierade skattesänkningar om 15 miljarder. När jag läser var pengarna går. Exempelvis att Per Westerberg fått sänkt skatt med 150 000 i månaden så är det ett tydligt svar på skillnaderna mellan högerns politik för de rika och socialdemokraternas politik för utveckling, trygghet och jobb.

THOMAS HARTMAN

Idag är det tio dagar sedan…

Av , , 2 kommentarer 0

HÖGERN | Vi har ett antal borgerliga bloggare från landstingsvärlden som bloggar här på VK. De brukar vara snabba att hacka och gnälla på saker de tycker är dåligt.

Idag är det tio dagar sedan resultatet kom från vårdbarometern som ger vårdpersonalen och landstinget mycket bra betyg. Men från höger har det varit tyst. Fortfarande har inte en enda borgerlig bloggare kommenterat detta eller uttryckt sin uppskattning för landstingets resultat i de nationella jämförelserna.

Kanske är det för att det inte passar in i det budskap de så gärna trummar ut om hur värdelöst och uselt allt är. Låt mig påminna. Faktum är att Västerbotten ligger i topp i landet på flera områden. Det finns all anledning att ge beröm till landstinget och dess personal.

Ett av flera områden där Västerbotten utmärker sig gäller fysisk aktivitet på recept, Far. Det visar sig att 90 procent av svenska befolkningen tycker det är bra att man i vården tar upp livsstilsfrågor. Men många får aldrig ens frågan av vårdpersonalen. Här utgör Västerbotten ett strålande undantag.

Västerbotten ligger nämligen på första plats i landet när det gäller att ordinera patienter fysisk aktivitet på recept. En följdfråga handlar om patienterna har ändrat livsstilen efter att ha fått råden. Och här säger fyra av tio tillfrågade västerbottningar att råden har fått dom att ändra sitt sätt att leva och med det hamnar Västerbotten bland de tre bästa landstingen i landet.

En orsak till detta är att landstingets vision om att vi ska ha den bästa hälsan och den friskaste befolkningen till år 2020 börjar ge effekt.

Undersökningen visar också att vi blir allt mer nöjda med vården. 84 procent av de som svarat på Vårdbarometerns frågor under 2008 uppger att de fått den hjälp de behövde. Andelen nöjda har successivt stigit. Vid den första sammanställningen 2002 var 69 procent nöjda med den vård de fått.

När det gäller frågan om patienterna anser sig ha blivit respektfullt bemötta av läkare och sjuksköterska svarar 94 procent av västerbottningarna att man tycker det. Med det hamnar landstinget i topp i landet bland landstingen. Under 2000-talet har denna siffra hela tiden förbättrats för Västerbottens läns landsting.

Ett annat område där landstinget hamnar i topp är frågan om patienterna är nöjda med den information man fått om sina sjukdomar. Här säger 85 procent av de tillfrågade att man är nöjda. Nästan nio av tio patienter anser också att man är nöjda med den hjälp man fick när man besökte hälso- och sjukvården i länet. Här hamnar landstinget på tredje plats i landet. Även inom detta område har det skett en positiv utveckling under de senaste åren.

När det gäller att ge ett sammanfattande betyg för sitt besök inom den västerbottniska hälso- och sjukvården säger 85 procent att man vill ge betyget fyra eller fem på en femgradig skala. Återigen ger detta landstinget en framstående placering i landet. Andelen som vill ge ett dåligt betyg på vårdbesöket är lägre i Västerbotten än i övriga landet.

Var väntetiden rimlig innan du fick hjälp? På den frågan svarar 85 procent av västerbottningarna ja. Återigen en topplacering för Västerbottens läns landsting.

Däremot hamnar landstinget lite längre ner på skalan när det gäller frågan om det är lätt eller svårt att komma fram på telefon, dvs, telefontillgängligheten. Här svarar 58 procent att man tycker att det är lätt eller mycket lätt att få kontakt med hälso- och sjukvården per telefon. Med det resultatet hamnar Västerbottens läns landsting i nivå med genomsnittet för landet.

De egna mätningar som landstinget gjort från juni 2008 och fram till mars 2009 visar att telefontillgängligheten inom primärvården har förbättrats avsevärt. I mars 2009 var telefontillgängligheten inom primärvården i Västerbotten 91 procent. Och även inom den specialiserade vården har telefontillgängligheten förbättrats under det senaste året.

Det är oerhört roligt att se att landstinget och dess personal får så bra betyg av västerbottningarna i en viktig nationell jämförelse. Vi får svart på vitt att vi har en bra hälso- och sjukvård att vara stolta över. Vad högern tycker kan vi däremot uppenbarligen strunta i.

THOMAS HARTMAN