Thomas Hartman

Etikett: umeå universitet

Viktigt förbättra strokeforskningen i Västerbotten

Av , , 1 kommentar 3

Idag har jag varit på möte med Strokestiftelsens styrelse innan den formellt ombildas i ny organisation.

Ser man på förutsättningarna för framgångsrik klinisk forskning vid andra lärosäten i Sverige och utomlands, så är ett genomgående drag att man kunnat inrätta profilerande forskartjänster som gör det möjligt för disputerande att ägna sig åt forskning på heltid. Detta ger en helt annan stadga åt verksamheten.

En målsättning är att förbättra förutsättningarna i norra sjukvårdsregionen. En eller flera särskilda forskartjänster skulle göra det möjligt att rekrytera lovande forskare utifrån. Ett annat stort problem handlar om att avlöna de som vill satsa på doktorandstudier samt finansiera gästforskare.

Kan vi lyckas bygga en stark strokeforskning i Norra Sverige skulle vi kunna lyfta norra sjukvårdsregionen från en allmänt erkänd ställning till en internationellt ledande position inom forskningsfältet.

THOMAS HARTMAN