Fredrika Kulturhus

Av , , Bli först att kommentera 7

Så, vi reser oss ur ruinerna än en gång. Fredrikabon är lite som en fjällbjörk. Kan böja sig när det blåser hårda vindar. Kan krokna lite. Men, fortsätter envist leva trots den karga omgivningen. Ja, i vårt fall är det bildligt talat. Jag förmodar att ni begriper det. Fredrikaområdet är, bokstavligen talat, långt ifrån kargt. Men, ni vet.

Det sades att kommunen skulle spara sisådär 100 000 kronor per år genom att lägga ner biblioteksverksamheten i Fredrika. Så då gjorde man det. Alltså fixade jag till det gamla skolbiblioteket, som var aktivt medan vi var en F-9 skola. Ni minns säkert. (Om inte, läs mina gamla inlägg.) Jag skickade ut förfrågningar lite här och där och fick böcker, affischer, pennor, bokmärken och annat från alla möjliga håll. Från Svenska Akademien till exempel. Från flera olika författare. Pia Hagmar startade den trenden. Martin Widmark bad sin förläggare på Bonniers Förlag att skicka upp lite böcker. Tre stora lådor. Semic förlag skickade sju lådor böcker. Som exempel. Privatpersoner skänkte böcker och möbler. Det är helt fantastiskt vilket stöd vi har runt om i landet. Summa summarum har Fredrika skola ett ytterst välfyllt och mysigt skolbibliotek, så att eleverna kan fortsätta med sina veckovisa besök och låna hem böcker. Jag har ett analogt utlåningssystem. Och ja, för en del av pengarna jag fick när vi tilldelades Stora Läspriset har jag köpt böcker till mina elever och till skolbiblioteket. Det är liksom lättare att arbeta läsfrämjande om man har god tillgång till litteratur.

Nåväl. Att skolan och förskolan har ett bibliotek i samma byggnad som verksamheterna befinner sig i är toppen. Men, resten av byn då? Tänkte jag och min kollega Ida som arbetar på förskolan. För att göra en lång historia kort, så har vi invigning av Fredrika Kulturhus på lördag. Därinne finns vårt ideellt föreningsdrivna folkbibliotek som vi har ställt i ordning, jag och familjen Karlsson. Ja, det lär vara i ordning på lördag i alla fall. Lite detaljer återstår. Även här har vi fått gott stöd, från olika håll runt om i landet. Vi har exempelvis fått hela serien om Familjen Knyckertz, signerade av både författaren och illustratören, i gåva av dem. Vi kommer att ha två författare närvarande på invigningen. Anna Nutti Wiandt och Anna Holmström Degerman. Båda har besökt Fredrika tidigare och blev superglada över inbjudan.

Så, välkomna till vackra Fredrika på lördag 1 juni klockan 13-15.

Vi håller till här:

Han har så rätt, Nordebo.

Av , , Bli först att kommentera 14

”När det enda äldreboendet stängs är det sista ordet. Ett litet bibliotek som avvecklas går förlorat för gott.”

Han har så rätt, Nordebo, och det är därför jag är så fruktansvärt trött ända in i själen. Jag är i gott sällskap. Vilket inte skänker den minsta tröst. Mitt mående önskar jag ingen.

Det finns saker man behöver lägga resurser på.

Barn och gamla tar man hand om på bästa sätt.

Man flyttar inte omkring äldre människor i onödan, framför allt inte dementa människor, eftersom forskningen redan för drygt femton år sedan visade att sådant kraftigt förvärrar deras tillstånd och mående.

Förskola och skola kräver goda resurser för att kunna tillgodose de behov och lagkrav som finns.Våra chefer sliter hårt med att försöka få till det med de små resurser kommunen tillhandahåller. De gör ett bra jobb, cheferna. Men, de kan inte trolla.

Bibliotek är en av grundpelarna i en demokrati. Läsförståelse är grunden till lärande i skolan och till ett fullvärdigt liv som samhällsmedborgare.

Simkunnighet är till det yttersta en fråga om liv eller död, vilket är orsak till att det är ett av kriterierna för att få godkänt slutbetyg i ämnet idrott och hälsa.

Dessa saker är oförlåtligt att dra in resurser från. Speciellt när man samtidigt underlåtit att spara i toppen av den kommunala pyramiden, där kostnaden är hög.

Människoliv och livskvalitet är ovärderliga ting.

Avsaknaden av adekvat kompetens har över tid lett till ökade kostnader där kommunen, när den hade dubbla befolkningsmängden, hade markant färre tjänstepersoner, som dock fick jobbet gjort.

Bristen på bildning i kombination med historielöshet gör människor okunniga om vad deras beslut får för konsekvenser.

Bristen på ryggrad och engagemang ger en fålla av nickedockor som fromt säger ja och amen till allt som läggs framför dem.

Det är skrämmande att se.

Det är obeskrivligt tröttsamt att år efter år se framåtsyftande förslag ignoreras, levande landsbygd osynliggöras, dess förespråkare tystas, samhällsservice och välfärd demonteras.

De senaste decennierna är det endast under valåren man kunnat vara säker på att inga förändringar, som de kallar det, görs. Efter det senaste valet kan vi nu konstatera med bestämdhet att den som lovar mest när det är valår ljuger bäst.

För övrigt har de, sedan väldigt länge, gratis kaffe/te i fikarummet på kommunhuset. Medan folk som arbetar ute på enheterna minsann betalar sitt fika själva. På några decennier har det hunnit bli mycket pengar. Det är ju inte så att kaffepriset sjunkit med åren.

Ja, det är bokstavligen kaffepengar.

Men, det ser illa ut när de som sitter i ledningen för kommunen och avlönas av medborgarnas skattepengar, väljer bort att föregå med gott exempel.

Edit. Det sägs att det är gratis kaffe på vissa enheter också. Jag vet inte. Det jag vet är att inom skola och förskola i kommunen betalar vi själva för vårt fika.

Fantastiska Fredrika

Av , , Bli först att kommentera 8

 

De här blåklockorna växer precis bredvid där jag har min parkering, bakom posthuset i Fredrika. Genom en liten spricka i asfalten har de inte endast tagit sig upp, utan lever och frodas. Ni förstår omfattningen av deras livskraft.

Jag anser att Fredrika är fantastiskt av flera anledningar. Läget är en. Viskasjön breder ut sig bredvid en stor del av orten, vilket bidrar till den harmoniska stämning och den livskvalitet som endast närhet till ett naturligt vattendrag skänker. Det är inte alltför långt till varken Lycksele, Örnsköldsvik eller Umeå. Det är fullt realistiskt att åka till någon av orterna och handla efter jobbet, åtminstone så länge det är sommarföre. Om vintern är det bättre att ha åtminstone en halv dag på sig. Fredrika ligger liksom centralt till, även om vi är i inlandet strax innanför Lapplandsgränsen och inte kan skryta med särskilt mycket allmänna kommunikationer. Fast det går fortfarande buss här förbi några gånger per dag, både åt öster och väster. De brukar mötas och stå stilla en stund utanför affären om kvällarna. En annan anledning till att jag tycker att Fredrika är fantastiskt är drivkraften hos befolkningen. Oavsett om de är Fredrikabor från födseln, eller om de kommit hit under årens lopp, har majoriteten av dem drivkraften gemensam. De får saker gjorda. De gör vad som behöver göras för bygdens bästa och ofta lite drygt det också. Utan att yvas över det, utan att kräva något i gengäld och utan knot. Det är många gånger i föreningslivet vi hittar dessa människor. Men, även utanför de organiserade föreningarna finns de och behöver man hjälp tvekar de aldrig att ställa upp ifall de har möjlighet. Om de är förhindrade får man förslag på vem man kan kontakta istället. Jag har en teori om att de som går mer på ego än på hjälpsamhet, de blir inte särskilt populära här. Eller långvariga. Men, det var ett sidospår. En tredje anledning till varför jag menar att Fredrika är fantastiskt, är samma som jag beundrar hos blåklockorna på bilden. Livskraften. Fredrika må förändras, men Fredrika finns alltid kvar. Vi skapar möjligheter och mötesplatser här i Fredrika. Vi är kreativa och konstnärliga, innovativa och effektiva. Vi är vad vi vill vara och vad vi behöver vara. Fredrikabygden är fylld av entreprenörer, entusiaster och förebilder för kommande generationer. För här går människor inte bara runt i vardagens ekorrhjul. Här lever vi på riktigt.

Välkommen hit!

Ps. Fredrikas Framtid har fixat en hemsida. Klicka här. Ds

Många missade målet

Av , , Bli först att kommentera 7

Många missade målet med mitt förra inlägg.

Ansvaret är mitt. Mea culpa. Mitt fel. För mycket information.

Poängen var, att om det står ren osanning i ett protokoll från ett av kommunens utskott, då kan vi ju inte längre vara säkra på att det som står i alla andra protokoll från kommunen är med sanningen överensstämmande.

Ha det gott!

Felaktigheter i protokollet

Av , , Bli först att kommentera 17

Idag var jag med mina elever till vårt skolbibliotek, i en byggnad där nämnda bibliotek enligt Allmänna utskottet i Åsele kommun inte befinner sig. Vi måste alltså lida av vanföreställningar, både jag och eleverna. För det kan väl inte vara så att det är grova felaktigheter i justerade protokoll?

Att det blir fel i tidningsartiklar lite nu och då, det vet vi. Till exempel att vi skulle ha haft möten med hela byn närvarande. Det faller på sin egen orimlighet. Byn består ju av ett tresiffrigt antal människor med ett åldersspann från 0 år på de yngsta till 90+ på de äldsta. Datum och andra siffror blir också fel i artiklar ibland. Stormötet som politiker och tjänstemän är inbjudna till är bokat till ett datum. I tidningsartikeln står det två olika.

Nåväl. Eftersom det, såvitt jag vet, inte finns korrekturläsare på redaktionerna numera, är felaktigheter såväl som språkliga fel inget att förvånas över. Tyvärr. Men, åter till protokollet.

När lokalpolitiker fattar beslut gör de det på underlag av information de får ifrån tjänstepersoner. Det är inte en fritidspolitikers ansvar att hålla sig ajour med precis allt som händer inom de kommunala verksamheterna. Däremot kanske man skulle kunna föreslå att de granskar dessa underlag en extra gång och funderar över om de är korrekta. För uppenbarligen är en del av dem inte det. Alls.

Döm om min förvåning när jag läser att verksamheten jag besökte inte befinner sig där vi befann oss när vi besökte den.

Dessa foton är tagna idag, den 31 januari 2023. Om ni ser ett bibliotek där, är alternativen dessa: Antingen lider även ni av vanföreställningar och går nu omkring i villfarelsen att Fredrika bibliotek befinner sig i byggnaden Snödroppen på Viska 2:42, eller så har tjänstepersoner i Åsele kommun lagt fram felaktiga uppgifter till de beslutsfattande politikerna och vi andra är vid våra sinnens fulla bruk.

Det står också i det där protokollet att ”Verksamheterna har besiktigat och godkänt de nya lokalerna efter mindre kompletteringar.” Jag skulle vilja veta vad människorna bakom uttrycket ”mindre kompletteringar ” benämner som ”större kompletteringar ”. Förskolan Snödroppen och Fritidshemmet Krokusen har för närvarande sin verksamhet i ett enda rum. (Nog för att de har integrerad verksamhet, men någon ordning må det ju vara. De har tvåsiffrigt antal barn.) De är sedan ett par månader i gamla biologisalen på Fredrika skola. De har inga toaletter, utan måste ha ett provisoriskt skötbord i korridoren för de yngsta, samt följa barnen bort till skolans elevtoaletter som nås genom att gå nedför en trappa. Vi har stengolv i både korridorer och trappor.

Det ska, enligt uppgifter vi fått, byggas en entre för förskolan på den västra gaveln av skolbyggnaden. Det ska byggas verksamhetsanpassade toaletter i anslutning till förskolans lokaler. Det ska byggas en vägg med en låsbar dörr i korridoren, så att skolans verksamhet är skild från förskolans. Det har mer med sekretess att göra än att barnen inte ska springa i korridoren och störa respektive verksamhet. Även om det är ett plus att slippa störningsmoment i våra verksamheter. Före detta kemisalen ska iordningställas till förskolan. Både den och salen de befinner sig i nu behöver nya ytskikt samt ljuddämpande material i taket.

Det behövs ”mindre kompletteringar”.

Lokalen i källaren, där Fredrika bibliotek, tillika vårt skolbibliotek påstås befinna sig, behöver också ”mindre kompletteringar”. Skolan har en hel del möbler och material där som måste flyttas. Till att börja med.

Den sista verksamheten som stadigvarande befann sig i dessa lokaler var Förskoleklass, på den tiden vi hade F-9 i Fredrika. Det finns en liten platå med trapp till som är uppbyggd mot fönstren. Den fungerade även som utrymningsväg för de små eleverna och deras fröken. Gott så. Men, jag törs inte påstå att det är en godkänd utrymningsväg för ett bibliotek.

Även här behövs för övrigt en toalett. Tillgänglighetsanpassad. Förslagsvis inne på det som tidigare var pedagogens kontor eller i den delen där den gamla diskbänken står. Någon från tekniska hade det mindre goda förslaget att bygga den i hallen, vilket i så fall spärrar vägen till biblioteket för vår del. Har vi ett skolbibliotek i skolans byggnad förutsätter jag att jag inte behöver gå ut med eleverna och gå runt hela huset för att komma dit. Mina elever är ändå självgående. Det skulle bli ett ännu större projekt för förskolan att ta sig dit.

Det går inte att fatta relevanta beslut om man inte har adekvat bakgrundsinformation. Det spelar ingen roll vilka politiker vi väljer, om vi har tjänstepersoner på tekniska som missköter ansvaret att vara en länk mellan verksamheter och beslutsfattare. Kommunikation saknas mellan tjänstepersoner på tekniska och personal i verksamheten. Personalen. Inte deras chefer. Personalen som sköter den dagliga verksamheten och vet vad som behövs för att den ska fungera tillfredsställande. Direkt kommunikation är alltid att föredra.

Vi har god kontakt med våra chefer, som alltid är duktiga på att föra dialog med oss och kommunicera kring olika frågor. Jag förstår att det måste sägas, för att vara tydlig. Jag vill inte att någon kritik riktas dit. De, framför allt förskolans rektor, har verkligen gjort sitt bästa för att kunna lösa den i höstas uppkomna situationen och överhuvudtaget för att verksamheten ska bedrivas tillfredsställande för personalen, barnen, eleverna samt deras vårdnadshavare. Mina kollegor vet om att jag skriver.

Och när ni skickar hit människor som kommer och går runt i våra verksamheter och tycker saker om hur lokalerna ska ändras, påminn dem gärna om att det hör till vanligt hyfs att presentera sig. Bara för att jag har ett hum om vilka människor som kommer från Åsele betyder inte det att mina kollegor har det. Dessutom gör det ett gott intryck att hålla sig med vanlig, hederlig artighet.

Det är ytterst ledsamt att jag ska behöva göra det här inlägget. I den bästa av världar skulle de styrande i kommunen och de tjänstepersoner som har i uppgift att verkställa beslut, måna om alla delar av kommunen, alla kommunens verksamheter samt om de människor som lever och verkar i dem.

Det blir möte den 20 februari. Annons kommer i Åsele-Nytt. Oavsett vad våra tjänstepersoner tycker så är inte alla människor digitala. Vi har 30% av kommunens människor som är 70+ i Fredrikadelen av kommunen. Många av dem besöker biblioteket. Jag hoppas att det kommer att fortsätta vara tillgängligt för dem.

Ha det gott därute och prata inte med hat i munnen.

Folk frågar om Fredrika camping

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är många som undrar och få som får svar. Om någon.

Den 18 januari kunde vi läsa följande i tidningen ”Igår annonserade Åsele kommun ut driften av sin camping i Fredrika. Intresset var stort och nu ska intresseanmälningarna utvärderas.”

Idag skriver vi den tionde maj och fortfarande vet vi inte hur det går med utvärdering och intervjuer. Vad vi (jag) vet är:

Att campinggäster redan i mitten av april började att försöka göra semesterplaner.

Att en ny arrendator behöver tid till förberedelser innan sommarsäsongen börjar.

Att intressenter velat komma och titta på campingen.

Att en person övernattade i en av de vinterbonade stugorna åtminstone två nätter under Valborgshelgen. Hur det kom sig, när det ej blivit klart med arrendator, det vet jag inte.

Att det, enligt de som försökt, uppenbarligen är ytterst tålamodsprövande att försöka få tag i, samt få klart besked från, nuvarande chefen för fritid, turism och kultur på Åsele kommun. (Om någon vill prova är numret 0941-14077.)

På Facebook finns en grupp som heter Allt som händer i Fredrika. Därifrån kommer nedanstående skärmdumpar. Senast ikväll (tisdag) ställdes en fråga där om campingen.

 

 

 

Jag har full förståelse för att det är många bollar att hålla i luften när man är chef för kultur, fritid och turism. Det är långt ifrån samma sak som att vara chef för ett företag. Men, det gäller liksom att komma ihåg att kommunens tjänstemän finns till för kommuninnevånarna och gäller det dessutom turism så utökas ansvaret till de som besöker oss. Eller, i det här fallet vill besöka oss. Även andra tider på året än tredje helgen i juli och även andra platser än centralorten.

Vi håller tummarna för att det snart kommer besked. Ni får en dagsfärsk bild så länge, som jag tog imorse vid sjutiden.

 

Viskasjön, Sandudden, vid Fredrika camping. 10/5-22.

 

Ta hand om varandra och ha det gott därute.

 

Ps. Jag kommer inte att logga in och kolla om det kommit några kommentarer. Så, hoppa över dem. Ds.

 

Ideella krafter

Av , , Bli först att kommentera 13

Ideella krafter är en stor del av det som håller glesbygden levande. Små föreningar gör stor skillnad när det kommer till att anordna fritidsaktiviteter, att sköta om skidspår, skidbackar, skoterleder, vindskydd, grillplatser, badstränder, vandringsleder, fiskevatten samt anordna firande av Valborg, midsommar, hembygdsdagar och mycket annat.

Privatpersoner i glesbygd gör stor skillnad med små saker, som att klyva lite extra ved till nästa som vill grilla, lämna en extra rulle toapapper på utedasset, ta med eget (och i många fall även andras) skräp hem

Många bybor är medlemmar i lokala föreningar för att stödja dem och försöker hjälpa till efter bästa förmåga.

Dessa ideella krafter ger väldigt mycket till bygden de verkar i och begär ytterst lite av de som kommer på besök. (Om du inte bor på en plats besöker du den, oavsett om du har fritidshus där eller växte upp där.)

Hänsyn till de fastboende och allemansrättens regel om att inte störa och inte förstöra räcker långt.

Lite tacksamhet för allt som ordnas och insikt om att vill man ha aktiviteter som inte finns får man ordna det själv, är en bonus.

Gott nytt år.

Det är förunderligt…

Av , , 1 kommentar 18

Det är förunderligt att det ska dras in på äldreomsorgen i kommunen, samtidigt som Socialdemokraterna har ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i välfärden. Men, det är ju inte första gången lokala partigrupper går emot den egna ideologin. Förmodligen ej heller sista.

Jag läste i protokollet från KS att de inte protesterade mot neddragningarna som föreslagits i OU, förutom oppositionen då. Tack för det. Lite tragikomiskt är det dock att samma människa som underlät att protestera i OU, nu tillsammans med andra i oppositionen reserverade sig mot beslutet. Behöver en partikamrater att stödja sig mot kanske en ska låta bli att ta på sig ansvaret att vara med i utskott. Bara en tanke.

Det är ju inte så att det inte finns andra ställen att minska utgifterna på. Men, av någon anledning ska det ständigt hyvlas nedifrån.

Om människor ska trivas i en kommun, må de känna att de är garanterade en basal trygghet. I den ingår att veta att barn och gamla blir väl omhändertagna under en överskådlig framtid. I dagsläget vet vi inte det. Skolan måste i princip kriga, för att få lagstadgade förutsättningar. Äldreomsorgen drabbas av omstruktureringar och nedskärningar. Det är ingen välfärd.

Att föreslå att endast ha fem platser på Duvan är som att be både pensionärer som ännu bor hemma och barnfamiljer att flytta härifrån. En slutledning jag dragit efter att ha hört dem fundera i de banorna, efter att de tagit del av förslaget. Barnfamiljerna för att arbetstillfällen är hotade. Så då är vi där igen. Den lokala partigruppen av partiet som byggt upp välfärdssamhället föreslår saker som minskar skatteintäkterna till kommunen.

Vän av ordning i lokala S kan nu vifta med händerna och mena på att jag faktiskt står med som medlem och därmed har något slags gemensamt ansvar. Nåväl. Sant är att jag i våras gick med i partiet igen. Men, jag gjorde det av en enda anledning: att gå med i s-föreningen Reformisterna. Ni hittar deras reformprogram här.

För övrigt har jag väl sällan varit överens med S-politiker i Åsele vad gäller ärenden som rör Fredrika. Men, det var trevligt när de sa att de skulle behålla skolan här i byn. Det uppskattas. Om detsamma kunde gälla för Duvan vore det tacknämligt. Att föreslå en neddragning till endast fem platser på Duvan är lika ödesdigert som det var att lägga förslag om F-2 skola 2011. Människor kommer att försvinna.

Ja, jag försvann och kom tillbaka. Men, som vi alla vet är inte alla människor som jag. På gott och ont.

 

Ta hand om er därute. Håll restriktionerna. Den här pandemin kommer vi att få dras med ett tag till. 

 

Ps. Är det inte lite förmätet att ha ”tillbaka 2021” på skyltarna för Åsele marknad? Det vet vi ju inte än. Ds.

 

 

Rent allmänt

Av , , Bli först att kommentera 11

Rent allmänt verkar det kommunala ansvaret över skolan tyvärr vara något som väldigt många kommunpolitiker över landet har bristande information om. Vad det beror på är irrelevant. Att det åtgärdas är däremot av yttersta vikt.

Huvudmannens ansvar är att ansvara för driften av skolorna, att se till att skolan har de resurser som krävs, dvs att skollagen och andra lagar och föreskrifter följs, vilket bl.a. inbegriper:

Att arbetsmiljölagen följs (hänvisning i 5 kap. skollagen)
Att resurserna fördelas efter elevernas behov (2 kap. skollagen)

Om skolledningen meddelar huvudmannen att verksamheten behöver utökade resurser för att klara det uppdrag som regleras av skollagen, är huvudmannen således ålagd att tillhandahålla dessa.

”Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar” (Skollagen kap. 2, 8 §).

”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten”. (Skollagen kap. 2, 8 a §).

”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar” (Skollagen 2.kap 10 §).

”Det finns en princip som säger att om en lag handlar specifikt om en viss sak så skall den tillämpas före en mer generell lag. Av den anledningen kommer skollagen generellt att tillämpas framför KL när det handlar om ärenden om skolan – det kan finnas undantag exempelvis om saken är oreglerad i skollagen eller om det handlar om något som är särskilt reglerat i kommunallagen.
Skollagen är inte per automatik överordnad kommunallagen, men man skall använda de regler som specifikt handlar om en sak framför mer generell lagstiftning. På så sätt kan det i praktiken i vissa fall bli så att skollagen är överordnad KL.”
(Källa: Mattias Olsson, Lawline)

Om kommunpolitiker har svårt att trolla med knäna för att få det att gå ihop, rekommenderar jag några dagars studiebesök på en skola. Där sker sådant dagligen.

De elever vi har i skolan idag, kommer att styra världen framöver. Ska vi se till att de får vad de behöver under sin utbildningstid, eller ska vi förbereda oss på att försöka laga fler trasiga vuxna?
Om det blir det senare alternativet måste vi likväl utbilda fler inom det kompetensområdet, så det är lite moment 22 över det hela.

Fredrika har växtvärk

Av , , Bli först att kommentera 8

Ett kärt bekymmer är att elevantalet i Fredrika ökat de senaste åren och det fylls på med småbarn vartefter. Att det är lite bekymmer beror på att vi behöver personal till fritids. Länge hade vi integrerat fritidshemmet med förskolan. Men, barngruppernas storlek kräver nu att vi delar upp dem igen. Är du intresserad av att jobba på fritids här i byn så ring Susanne eller Yvonne!

 

Ha det gott därute.