En ny blogg- politisk, kristdemokratisk och anti-socialistisk!

 

Kristdemokraterna? Varför då? Behöver man inte vara kristen? Är man inte stenkonservativ?

Om ni känner igen er att ni någon gång tänkt någon av dessa tankar är ni knappast ensam. Många gånger finns det fördomar mot vårt parti och de frågor vi drivit, som gör att hela bilden av oss bygger på dessa tankegångar. Inåt, i partiet, ser vi dock att alla har en liten Kristdemokrat i sig.

Mer tid åt barnen!

Ge familjerna mer bestämmanderätt!

Alla människor är lika värda!

Skapa bättre psykosocial miljö för barn och unga!

Listan kan göras längre, men frågorna är det vi driver runt om i landet på de mandat vi besitter! 

Foto: Erik Åström

När jag valde att gå med i Kristdemokraterna var det just värdegrunden och det outtröttliga arbetet med att lyfta fram barn och ungas rättigheter och vara en social röst i politikklimatet som fällde avgörandet. Men värnar inte de andra partierna om detta? Svaret avgörs inte av vilket ställningstagande man har inför ämnet. Svaret måste bedömas utifrån hur den faktiska politiken förs och hur aktivt ett parti arbetar med frågorna. Hur de politiska områdena kontinuerligt genomsyras av den värdegrund partiet står på! Detta menar jag skiljer oss Kristdemokrater från andra partier!

Vår framtid börjar med barnens uppväxtvillkor! Ämnet är mycket bredare än det initialt kan verka. Vi tar det från början:

Familjen och valfrihet

En familj är en komplex konstellation där föräldrar/förälder och barn ska samvariera i ett samhälle som kräver det ena med det tredje av en. För att kunna leva och försörja sig krävs jobb, det krävs lön och i många fall en god utbildning. För att familjen ska må bra krävs en flexibilitet i samhället som underlättar för familjer att fatta beslut som passar dem bäst. Detta kan vara utformningen av föräldraförsäkringen, möjligheten att välja barnomsorg, eller att jobba med arbetslivets syn på föräldraledighet. Vi Kristdemokrater anser att föräldrarna är de som är bäst lämpade att välja! Vi anser inte att staten och politiska partier är bättre lämpade att välja, vilket kan låta som en självklarhet men som absolut inte är det i politikens Sverige.

Barns uppväxt börjar i familjens goda händer. Med en trygg start på livet skapas viktiga grundförutsättningar för ett fortsatt gott liv. Därför börjar ett tryggt samhälle i familjerna. Här vill vi vara med och skapa goda förutsättningar!

Skolan och valfrihet

När barnen blir äldre, börjar skolan och tar sig genom det skolsystem vi idag har, måste den vara att ypperlig kvalitet. Den ska lyfta eleverna men när det kommer in bekymmer i skolgången ska lärarna ha de verktyg och kunskap som krävs för att fånga upp dessa elever och få dem på rätt köl igen. Alla elever är unika individer med egna intressen, förutsättningar och viljor. I och med detta bör även skolutformningen, storleken på skola, pedagogik och särskilda intressen tillgodoses.

Valfrihet är för oss att kunna skapa möjligheter att efter egna premisser välja det som passar individen bäst! I och med friskolereformens etablering blev det möjligt med alternativ till de kommunala skolorna och eleverna kunde själva välja! Jag själv ville läsa på en mindre skola, där jag ansåg att kvaliteten och närheten till rektor och lärarna skulle passa mig bäst. Det hade jag inte kunnat göra utan denna reform som vi var med och tog fram! Trivs du i skolan, lär du dig bättre!

Jobb och valfrihet

När eleverna sedan möter den stora dagen, examensdagen med firande och glada miner vill Vi Kristdemokrater arbeta aktivt med att skapa en positiv framtidsbild! Jobb är oftast det första provet i att komma ut i vuxenvärlden med krav, självständighet, möjlighet att skaffa sin första lägenhet och frigöra sig! Därför krävs arbeten som unga kan få utan tidigare arbetslivserfarenhet. Vi Unga Kristdemokrater ser hur turordningsregler, Fackens stelhet i jobbsynen och de höga ingångslönerna som tre faktorer som stänger ute oss unga från arbetsmarknaden. Det är viktigt att få sitt första jobb, för det skapar självständighet, självförtroende och välmående för alla unga!

Flit ska löna sig menar Vi! Därför bör den enskildes arbete i större utsträckning löna sig! Vi anser att sänkta skatter skapar bättre incitament och möjlighet för ungdomar, äldre och familjer att klara sig själva. Hänger inte varje spenderad krona över dig som en sten ges större möjlighet att lägga energin på annat, på familjen, dina intressen och att leva snarare än överleva. 

Denna blogg kommer att handla om Kristdemokratisk politik och mitt ungdomsförbund KDUs politik! Det kommer att komma små intervjuer med intressanta personer under tidens gång och jag Vill främst öppna upp för diskussion och skapa intresse och mersmak kring Politik! I mitt arbete som ordförande för Ungdomsförbundet är en viktig del att minska trösklarna till att intressera sig för politik. Jag vill skapa dialog med alla ungdomar och äldre som känner sig nyfikna på detta ämne. För vi har en oerhörd förmån som svenskar att ha demokrati ingjutet i samhället. En förmån vi alla borde lyfta fram och värdesätta mer!

Skriv gärna i kommentarsfältet, ställ frågor och diskutera! 

Etiketter: , , ,

4 kommentarer

 1. Åsiktsmaskinen

  Men Jesus var ju den första, eller varjefall främsta, socialisten!

  Så hur kan man då säga sig vara kristen OCH anti-socialist?

  Då går man ju emot det Jesus verkade för.

  Konstigt…

  Mycket konstigt…

 2. Thomas Nordvall

  Svar till Åsiktsmaskinen (2012-04-04 09:45)
  Härligt att du tar upp klassiska fördomar Åsiktsmaskinen! Nu vet jag inte om du känner mig, men sist jag frågade mig själv så var jag inte kristen! Döpt javisst, men inte troende!
  Kristdemokraterna bygger sin politik på kristendomens lärande, men det gör även samhället i stort! Var mot andra som du vill att dom ska vara mot dig kanske du känner igen i fler sammanhang än i kristendomen?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.