Etikett: förskolan

Minska barngrupperna!

Av , , Bli först att kommentera 4

Skrev i fredagens VK tillsammans med vår gruppledare Veronica Kerr om att minskade barngrupper i förskolan är mycket prioriterat i Umeå kommun för oss Kristdemokrater. Vi har debatterat denna fråga länge nu, och det kommer krävas ett maktskifte i kommunen för att något ska bli gjort!

Här har ni den i sin helhet. Det är en replik på en tidigare debattartikel i VK.

 

Företrädare för Förskoleupproret, Barnverket och Lärarförbundet skriver i en gemensam debattartikel (14/7) att rejäla satsningar krävs för att minska barngrupperna i förskolan.

Vi Kristdemokrater välkomnar debatten och att fler röster höjs för att värna om barnens psykiska och fysiska miljö och hälsa. Satsningar på minskade barngrupper är ett av de mest prioriterade områdena för att säkerställa förutsättningarna för en kvalitativ verksamhet. Kristdemokraterna har länge drivit den frågan och föreslog så sent som Almedalsveckan 2013 en finansieringsmodell för att uppnå hållbart minskade barngrupper.

Debattörerna väljer dock bara att nämna Socialdemokraternas senaste ”vallöfte” om maxtak i förskolegrupperna. Det är ett förslag som tyvärr saknar trovärdig och öronmärkt finansiering. Samtidigt höjdes kritiska S-röster när Kristdemokraterna föreslog en lösning på problemet.

Vår modell för minskade barngrupper bygger på gemensamt ansvar från alla berörda parter. Det blir tillåtet för kommuner att höja maxtaxan med 100 kronor för första barnet, 67 kronor för andra barnet respektive 33 kronor för tredje barnet. Det skulle ge kommunerna en intäktsökning på cirka 350 miljoner kronor. För varje krona som föräldrar betalar i höjd maxtaxa bidrar kommunerna själva med en krona och staten med två kronor. Det innebär att 1,4 miljarder ska garanteras för att minska barngruppernas storlek. Vi tror att föräldrar är beredda att betala något mer ifall det går till barnen.

Vi håller med debattörerna att kommunerna allt för ofta inte prioriterar förskolan. Men med politisk vilja går det att lösa. Det har styrande Kristdemokrater i Jönköping bevisat där det redan nu infört maxtak på 12 barn per grupp i de lägre åldrarna och 18 per grupp för de äldre barnen.

Vi anser att det är prioriterat med minskade barngrupper, men då krävs ett annat styre i kommunen. En kommunbudget handlar om att prioritera vilket styrande S och V inte lyckats med. Det har fått till följd att barngrupperna ökat och att kommunen nu har svårt att få en budget i balans. Minskade barngrupper är en investering och något vi kommer jobba för, om vi får förtroende att leda kommunen efter valet.

Veronica Kerr (KD)
gruppledare Kristdemokraterna Umeå
Thomas Nordvall (KD)
Ledamot för-och grundskolenämnden, kandidat Riksdag och kommun

Dumt beslut av Skolverket!

Av , , Bli först att kommentera 5

Om du bryter mot en regel brukar det innebära negativa konsekvenser för den skyldige. På Skolverket tänker man istället: Då tar vi bort regeln.

I de nya riktlinjerna för Förskolan väljer nu Skolverket att ta bort sin riktlinje om att 15 barn/grupp ska råda i förskolan. Nu blir man istället riktigt diffus och föreslå att ”barnens bästa” ska vara utgångspunkten. Det är en behjärtansvärd formulering, som på något märkligt sätt verkar bygga på att det finns en motsättning mellan riktlinjerna. Men små barngrupper är att tänka på barnens bästa och därmed inte sagt att grupperna inte kan få vara mindre.

Nu är mig veterligen de flesta kommuner över denna riktlinje, vilket visar på att målet bör göras tydligare. Hade istället barngrupperna varit långt under gränsen- ja, då hade ju målet spelat ut sin roll.

För mig låter formuleringen om ”barnens bästa” snarare som en paragraf i lagboken, där någon vid anmälan av en skola kan få det prövat om gällande förskola är organiserad i enlighet med ”barnens bästa”. Det ger ju trots allt inget konkret mål för gruppernas storlek.

Hade barnets bästa varit i fokus hade riktlinjen med 15 barn/grupp snarare utmynnat i att stärka denna skrivning. Barngrupper bör inte vara större än 15 barn/grupp.

Vi kristdemokrater har just barnets bästa i fokus och där ingår just minskade barngrupper! Vi måste värna om de små barnens hälsa och välmående. Då krävs också att vi har tid med barnen. För om vi ska ha en utbyggd förskola måste också förskolepersonalen, som gör en fantastiskt arbete, få tid att se och umgås med varje barn. Där kan tydliga, kraftfulla riktlinjer från Skolverket i alla fall ge stöd åt politiker att göra rätt.

Umeå kommun är en sådan kommun som skulle behöva tuffare riktlinjer. Här har det Socialdemokratiska styret gång på gång åsidosatt sina egna uppsatta mål om barngrupperna. Uppenbart finns inte ambitionen att gå från ord till handling.

Skolverket väljer nu att ta bort riktlinjen med argumentet att ”ingen följde ändå riktlinjerna”.

Just det. Ingen stannar mot rött. Då tar vi bort den! Det är en tankevurpa utan dess like.

I slutändan måste vi fundera över hur våra barn har det. Det är deras psykiska hälsa och välmående som vi ska ha för ögonen när vi fattar beslut och vi vuxna har ett ansvar att utforma deras tillvaro så att de får leva i en varm och trygg miljö. För oss Kristdemokrater är det här högsta prioritet.

För, Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna.