Etikett: grundskolan

Ny i Grundskolenämnden!

Av , , 2 kommentarer 5

Var på mitt första nämndsmöte som ordniarie ledamot i för- och grundskolenämnden idag. Har känts riktigt spännande och ansvarsfullt att få representera partiet i en, enligt mig, mycket viktig nämnd. En nämnd vars uppdrag också går i en viktig linje för oss Kristdemokrater. Vår antagna partipolitik kring barn och ungas uppväxtvillkor har flertalet viktiga trådar ut i denna nämnd. Jag hoppas kunna utgöra en röst för att stärka grundskolorna i Umeå! Vår alliansgrupp känns mycket bra och vi har många engagerade. Någon som är viktigt och skapar synergieffekter! 

Idag var vi på Kasamarks skola och hälsade på. Vi hade ett litet möte med några elever från årskurs 2, 5 och 6 vilket var väldigt roligt. Barn är ju väldigt raka i sina svar och det blev många minnesvärda citat och ett bra sätt för oss politiker att förankra oss direkt med dessa elevers vardag i skolan. 

Här är några av Kristdemokraternas förslag för en tryggare och bättre skola

  • Stärk värdegrundsarbetet i skolan.
  • Förbättra arbetsron i skolan. Det skriftliga omdömet ska innehålla information om elevens uppförande.
  • Öka möjligheten till flexibel skolgång både vid skolstart och senare under skolgången.
  • Genomför en omfattande satsning på skolornas fysiska arbetsmiljö.
  • Stärk samarbetet mellan föräldrarna och skolan.
  • Garantera att stödinsatser sätts in tidigt för de elever som har särskilda behov.
  • Ge mer utrymme för praktiska och estetiska ämnen.