Etikett: alliansen

Färre jobb är ett sämre Sverige

Av , , 2 kommentarer 5

”I en utmanande omvärld är ordning och reda i ekonomin grundläggande för att bygga ett starkare Sverige”. Med de orden lägger Alliansen grunden för sin skuggbudget och visar med all tydlighet på de negativa konsekvenserna av regeringens politik. 

Alliansen står fast vid sin jobbskapande politik. Genom att värna småföretagen, sänka kostnaderna för att anställa unga och äldre och finansierade utgifter lägger man grunden för ett fortsatt starkt Sverige. Mot detta står Stefan Löfvens regering med höjda skatter på utbildning och ansvarstagande, höjda trösklar för unga och äldre att komma in på arbetsmarknaden och mer pengar till arbetslösa. Det är samma gamla väg som Socialdemokratin alltid vandrat.

Socialdemokraterna sägs ha lagt en ansvarsfull budget. Men sett till konsekvenserna kommer regeringens politik minska antalet jobb och arbetade timmar i ekonomin. Det kommer leda lite en sämre ekonomi som gör Sverige och svenskarna mer sårbara för en svag omvärld. Sett till ett svagt Europa och kommande krav på amortering riskerar det slå hårt mot konsumtionen och svenska företag. Men regeringens budget är också skadlig ur fler synvinklar.

Globalisering och automatisering av jobb kommer vara två av de största krafterna i världsekonomin framöver. Det innebär hårdare konkurrens om jobben och färre enkla jobb för människor att ta. Av den anledningen är det än mer allvarligt att marginalskatterna höjs och att tjänstesektorn beskattas tyngre. Det är nämligen i den sektorn som många enklare jobb har och kommer behöva växa fram. Annars kommer utanförskapet öka för alla som inte vill eller kan utbilda sig. Tjänstesektorn, med RUT-avdraget, är också ett viktigt steg in på arbetsmarknaden för många nyanlända.

Sverige har redan en av världens högsta marginalskatter. Det är en straffskatt på utbildning och flit. Det är att premiera dessa som det behövs mer av för att vi ska kunna hävda oss i en allt starkare ekonomisk konkurrens. Nu har istället Löfvens regering satt betongsuggor på vägen till en bättre svensk arbetsmarknad och ekonomi.

Alliansens skuggbudget bevisar än en gång att det finns en nästintill svartvit skillnad mellan höger och vänstersidan i frågor om ekonomi och arbetsmarknad. Alliansen fortsätter lägga förslag för fler jobb, medan den socialdemokratiska vänsterpolitiken är hårda slag mot den utveckling som alliansen drev i regeringsmakten. Färre jobb och mindre frihet verkar vara vänsterregeringens svar på allt större utmaningar. Det är olyckligt.

 

”Go home!”

Av , , 1 kommentar 5

Två dagar kvar till valet avgörs.

Partiledardebatten igår var ett praktexempel på den osynkade och ytterst stressade oppositionen som famlar efter halmstrån av tydlighet. Romson är likt en terrier den mer osakliga kombattanten som gärna bryter mot kutym debattetik och höjer rösten medan Sjöstedt stringent använder känsloargument i överflöd för att förklara sin politik. Det tilltalar människor vilket kan behövas. För få av de politiska förslagen bygger på annat än ideologisk övertygelse utan särskild verklighetsförankring. Vinster i välfärden, fristående skolor och faktiskt feminismen.

Det sistnämnda blev särskilt tydligt när Annie Lööf, som för övrigt blivit briljant, pressade Sjöstedt i frågan om halvtidsfrigivning av våldtäktsdömda. Det är en helt obegriplig politik där förövaren för det mesta är i nära relation med våldsoffret och där en halvtidsfrigivning skulle vara en ytterst allvarlig kränkning av brottsoffret. För att inte tala om vilka signaler (rätts)samhället sänder. Men Sjöstedt är också emot vinster i välfärden. Av ideologiska skäl förstås. För en pragmatisk syn skulle kunnat föranleda en ompositionering av vänsterns politik då den absoluta merparten av företagarna i vårdsektorn är kvinnor. Detsamma gäller städsektorn där RUT-avdraget bidragit till vita jobb med många kvinnliga företagare. Men kvinnorna här är tjänstefolk. Ideologiska skygglappar står i vägen. Feminismen är bara plakat- ingen politik.

Men gårdagskvällens huvudnummer var förstås statsministerkandidaten Stefan Löfven. Även fast huvudnumren allt mer sällan blir av politisk karaktär. För det som är Socialdemokraterna, eller snarare Löfvens, problem är att den politiska kompassen snurrar som att de stod mitt på den magnetiska nordpolen.

Löfven slits mellan sitt ansvarstagande och pragmatiska jag och den politik han försöker företräda. Kärnkraften, vinster i företag, kvoteringar, beskattning av företag. Löfven vet att kongressen sagt Nej till kärnkraft, vinster i företag och Ja till kvotering och högre beskattning av företag och personal.

Men hans eget jag pekar snarare mot industrivärldens behov av en ansvarsfull energipolitik, vikten av fler privata investeringar i välfärden, äganderätt och att konkurrenskraften idag måste utgå från ett globalt synsätt. Därför blir alla svar tomma. Därför framstår Socialdemokratisk politik som anmärkningsvärt tafatt. Med svängningen i opinionen har nog allt fler börjat inse denna brist och Alliansen ser allt mer sammansvetsad ut.

Stressen är påtaglig på Sveavägen 68 och igår blev situationen så trängd att Löfven handgripligen föste bort Annie Lööf som ville överlämna en energirapport. I någon mån är det symptomatiskt för Socialdemokraterna nu. Argumenten finns inte där, politiken än mindre och då tar det sig uttryck på andra sätt.

Det enda som saknades var ett fackligt ”Go home!”. Vi får hoppas att det är de rödgröna som får gå hem med svansen mellan benen på söndagkväll.

Förbjuder S och V kommunen nu?

Av , , 5 kommentarer 14

SVT nyheter rapporterade igår om missförhållanden på äldreboendet Skräddaren på Teg. Bakgrunden är den att ledande Socialdemokrater och Vänsterpartister abrupt tog över verksamheten från Carema 2011, efter ett mediadrev på bolaget. Skandalerna blev tillslut ”skandaler” och dödförklades senare eftersom det var falsarier. (Läs här) Carema (som bolag) hängdes ut för vanvård och Eva Andersson (S) och Tamara Spiric (V) var snabbt ute och ville ta ideologiska och politiska poänger. Eva Andersson sa så här angående övertagandet:

Varför fattar ni det här beslutet?
– Det var inte ett riskkapitalbolag i den här formen när vi startade, säger Eva Andersson och tillägger:
– Jag störs lika mycket som alla andra över att det går skattepengar till privata fickor. (VK, 2011)

Nu kanske ni undrar varför de inte nämner vanvård?

Jo, eftersom att Carema drift av Skräddaren på Teg hade fått mycket bra omdömen från brukarna, anhöriga och personalen trivdes på jobbet. Kvaliteten, som jag, kristdemokraterna och Alliansen anser viktigast, låg inte ens till grund för något beslutsunderlag. Ändå väljer S och V att bryta kontraktet omedelbart och vräker ur sig kritik mot ”skatteparadis” och ”vinster som går till annat”. Tamara Spiric menade då att vanvården var en bevis för att vinster i välfärden var jordklotets största hot. Att Caremas huvudmannaskap tillsammans med duktiga och drivna medarbetare på Skräddaren hade levererat god kvalitet var sekundärt.

Nu kommer rapporterna om ökad sjukfrånvaro, hög personalomsättning och minskad nöjdhet.

Det är bekymmersamt när politiker kan fatta så abrupta beslut som får så stora konsekvenser och sen gömma sig bakom kommunens tjänstemän. Men nu när sämre kvalitet uppstått tillföljd av övertagandet från kommunen har jag bara en fråga till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet:

Bör inte kommunen förbjudas från att bedriva äldrevård? Ni har ju ett bättre beslutsunderlag nu, än det ni använde för att förbjuda Carema från att driva äldrevård.

 

 

Vad tycker jag om företagande?

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Skärmavbild 2014-06-12 kl. 15.35.30

Jag kandiderar till riksdagen för Kristdemokraterna i höstens val. För mig kommer arbetsmarknad och företagsfrågor alltid ha hög prioritet helt enkelt för att det berör så många och utgör grundstommen i vårt samhällsbygge.

Här, i Företagarnas kandidatguide kan ni se hur jag svarat på de frågor som de ställt:

http://kandidatguiden.se/kandidat/thomas-nordvall/

 

”Samhället slits isär”

Av , , 2 kommentarer 3

Nej det gör det inte.

Retoriken från vänstern har under senaste tiden trappats upp betänkligt. Allt mer vulgära ord används för att upprätthålla den bild som försöker skapas om ett Sverige som slits isär. Mer pengar i plånboken blir till ökad fattigdom, fler jobb blir till större orättvisor etc etc. Logiken haltar redan i andemeningen och summeringen landar nu i ett samhällsbygge som ”krackelerar” och där varje reform ”sliter isär Sverige”.

Det är en hårdförd retorik som förstås är tecken på valrörelse. Men det avslöjar också något mer.

Verkligheten säger något annat.

 

Inkomsttillväxt

Sveriges låginkomsttagare är den grupp som fått de stora lönelyften sedan 2006 och förmögenhetsskillnaderna är mycket små. De är tom historiskt låga, enligt den nya rapport som jag nu refererar till. Det spelar inte någon roll på vilket sätt statistiken vrids och vänds på. Svenska låginkomsttagare har fått det betydligt bättre under Alliansen tid vid makten.

Och konstigt är egentligen inte det. Orsakerna är många och de är kommunicerade ofta. Lägre skatter, stabil statlig budget, låg inflation, ansvarstagande politik. Ser man ett levande näringsliv som en resurs och inte ett hot som ”måste beskattas” och har tilltro till människors egna idéer kommer också konkurrenskraft, fler jobb och högre löner.

Statistiken pekar också på att de som idag blir rika är nya entreprenörer som byggt upp sina egna inkomster. Det är lovvärt. Ju fler som får möjlighet att förverkliga sina affärsdrömmar desto bättre. Det är en grogrund för social rörlighet, eller ”klassresor” om du så vill. Det bidrar till allas välstånd.

Istället för att omfördela bidrag och göra folket mer beroende av staten, har vi i alliansen sett till att öka ekonomiska marginaler och förbättra drivkrafterna i näringslivet. Det har lönat sig på många sätt, men viktigast är att det syns bland de med lägst inkomst.

Och det är vad verkligheten säger. Tvärt emot det isärslitande vulgärretoriken från vänstern.

 

Anser C och FP landstinget som effektivt?

Av , , Bli först att kommentera 3

Landstingsfullmäktige har idag debatt om landstingsskatten. Styrande majoritet kommer nu höja skatten i två omgångar till totalt 1 krona högre skatt. Det skulle totalt sätt föra upp västerbottningen till en av de högst beskattade i landet. En medelinkomsttagare skulle med 10% högre landstingsskatt få betala omkring 2500 kr/år mer i skatt. Landstinget skulle dock inte få in alla dessa hundratals miljoner eftersom människor skulle välja att jobba mindre. Men att hamna längst upp i skattetrycket gynnar inte heller den regionala utvecklingen. Det skulle minska viljan att förlägga sin verksamhet i länet.

Höjd landstingsskatt är också något som slår hårdast mot de med lägst inkomst, där de ekonomiska marginalerna är minst. Det är den enskilt mest bekymmersamma konsekvensen. En konsekvens som S, MP och V inte verkar ta hänsyn till nu.

Som många märkt så är Alliansen också splittrad i frågan. Medan M och KD fortsättningsvis anser landstinget betongbåt som alldeles för ineffektiv att rådda, väljer istället C och FP att lasta på ännu mer.

För många kan 25-öringen eller till och med 1 krona låta som en liten bagatell som inte påverkar plånboken nämnvärt. Den dikotomi som skattehöjarna vill måla upp bygger på att det står mellan raserad välfärd eller en ynka skattehöjning som kommer lösa alla problem i organisationen. Det är sannerligen en enkel bild att måla upp. Men det innebär också att dessa skattehöjare anser att den organisation de styr/vill styra är till ytterligheten effektiv. Det vet nog de flesta att den inte är.

Genom att vända på kappan och nu föreslå ännu mer medel in i organisationen riskerar effektivitetsarbetet att hamna helt i skymundan(läs: organisationen sväller). Det vore att nedvärdera det arbete som sjösatts med syfte att just minska resursslöseriet.

Nu verkar dock C och FP vilja lämna den ansvarsfulla ståndpunkten där nyttan för varje skattekrona är vägledande. Varför de gör de just nu med ett läge av fallande opinionssiffror och ett val inom 10 månader, går det att spekulera i. Det är i alla fall ett samband som är enkelt att se.

Om större fokus och politisk vilja hade legat på att ta i tu med underskott och ineffektiva strukturer hade mer pengar säkerligen kunnat gå till vården. Det är ett arbete som ständigt måste vara högst på agendan. Att C och FP nu väljer att höja skatten, kan inte annat än tolkas som att de är nöjda med effektiviteten. Frågan är vad landstingets ekonomer anser om detta? Vi får hoppas att medborgarna i alla fall synar det.

Politik för fler sysselsatta!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag kom de senaste siffrorna från SCB gällande arbetslöshet och sysselsättning. Det var positiva siffror som var över förväntan och ger vatten på kvarnen att alliansen ekonomiska och arbetsmarknadspolitik ger förutsättningar för jobb. En siffra ska dock inte tas för någon garanti, men den uppåtgående trenden som föreligger är mycket viktig att ha i åtanke:

Dia1

Sysselsättningen har nu från högkonjunktur 2006 haft en uppåtgående trend, med reservation för finanskrisen påverkan. Arbetslösheten ligger nu på 7,3% och antalet arbetade timmar ökade med 4,1 miljoner timmar. Sysselsättningen är central att belysa då detta visar på hur många som faktiskt har fått ett jobb. Arbetslösheten beror ju som bekant på hur många som är i arbetskraften vid mätperioden.

Något särskilt glädjande är att det främst är ungdomarna som står för sysselsättningsökningen, där arbetslösheten sjunker från cirka 22 till 18,9 procent. SCB påpekar att hälften av dessa är heltidsstuderande, vilket man bör ha med sig. Men ett jobb att gå till betyder väldigt mycket och bidrar till att vi mår bättre. Vi får arbetskamrater, en vardag, egenmakt och utvecklas som människor. För unga kan denna aspekt i synnerhet vara skillnaden mellan en bra och en betydligt sämre start i det vuxna livet. Av denna anledning är just minskningen i ungdomsarbetslösheten extra glädjande.

Förhoppningsvis fortsätter denna trend med fler sysselsatta. Vi måste dock alltid fundera på vår omvärld. Det är en omvärld som fortfarande är mycket instabil ekonomiskt. Siffror från USA visar på ett större handelsunderskott än beräknat och Japans BNP sjönk betänkligt. Det är ett skuldberg i omvärlden som riskerar att skapa stora konsekvenser.

Sverige däremot klarar sig fortsatt relativt bra, men reformer för mer företagande får inte komma i skymundan. Regeringen måste fortsätta arbetet att stärka konkurrenskraft, genom bättre förutsättningar för företagande, ökade drivkrafter för flit och att få lön för mödan av sin utbildning. Lägre skatt på arbete och avskaffad värnskatt är här viktigt. För företagen är fortsättningsvis lägre skatter och avgifter viktiga. Entreprenören har idéen- vi politiker måste bara ge de bästa förutsättningarna för att omsättningen av idéen till verklighet ska bli så enkel som möjligt.

Sist men inte minst är turordningsregler och ingångslöner viktiga reformer för minskade trösklar in på arbetsmarknaden för ungdomar och invandrare. Här måste LO ta större ansvar, vilket jag skrev om på VK Debatt i somras: http://www.vk.se/942812/lo-maste-inse-sin-del-i-ungdomsarbetslosheten

Men regeringens politik har nu kommit en bit på vägen. Sysselsättningen är högre nu än vid högkonjuktur 2006. Det är mycket viktigt!

S & V vill stoppa friskolorna i Umeå

Av , , 4 kommentarer 4

Insändare kommunalt veto

 

 

Skrev i lördagens tidning tillsammans med mina allianskollegor om Socialdemokraterna och Vänsterns vilja att bestämma på elevernas bekostnad.

 

Fristående skolor har ökat mångfalden av skolor, vilket gjort att elever fått större möjlighet att välja vilken skola som passar dem bäst. Detta vill S och V i Umeå kommun sätta stopp för.

I ett remissvar på Friskolekommitténs betänkande röstade S och V igenom att möjligheten till ett kommunalt veto bör införas, i syfte att flytta makten från eleverna till oss politiker. Detta skulle innebära en godtycklighet i bedömningen om vilka fristående skolor som får etablera sig eller inte. Idag är det Skolinspektionen som har vetorätt över etableringarna. Kommunens politiker kan rösta för och emot en etablering, men bedömer Skolinspektionen att skolan uppfyller kraven och har tillräckligt elevunderlag så kan skolan få rätt att etableras.

Nu vill istället majoriteten att ideologiskt tyckande ska avgöra vilka skolor som eleverna ska få välja på. Vi i alliansen är stolta över den valfrihet och mångfald som fristående skolor har bidragit med. Det är en makt som bäst hör hemma nära elever och föräldrar som ger dem möjlighet att göra det val som de anser passar dem bäst.

Det är tråkigt att S och V anser att man skall öka det politiska inflytandet på bekostnad av eleverna. Vi i alliansen reserverade oss mot det remisstillägget om kommunalt veto. Skolinspektionen som experter bör vara de som bedömer förutsättningarna för etableringar. Inte ideologi och politisk klåfingrighet.

 

S leker en oseriös budgetlek

Av , , 3 kommentarer 6

Lägst arbetslöshet i EU 2020. Den visionen ska få socialdemokraterna till makten 2014 och Magdalena Andersson verkar ha fått uppgiften att rida hästen i mål med Löfven på ryggen. Gårdagens budgetgalopp visar dock på en formsvag och förvirrad häst. Skattehöjning eller skattesänkning? Låna eller inte låna? Springa eller inte springa?

Det är en anmärkningsvärd budget som socialdemokraterna ridit in i Sverige.

Magdalena Andersson har enda sedan regeringen lade sin budget varit hård i retoriken kring skattesänkningarna. Ansvarslösa. Belånar svenska folket. Ger pengar till de rika.

Med en sådan retorik borde ju rimligtvis Anderssons förslag vara att höja skatten ifall de får makten. Men icket. Budskapet är att socialdemokraterna tycker skattesänkningar är katastrofala- men vid ett maktskifte ska det få vara kvar. Det flödar inte med logik.

Värre blir det också eftersom budgetutrymmet Andersson räknat med bygger på att jobbskatteavdraget tas bort. Man säger alltså att kakan är dålig, äter kakan och har den sedan kvar. En sådan tebjudning vore något.

Men låt oss komma tillbaka till arbetslösheten som ska vara lägst i EU 2020. I den bästa av utopiska världar så skulle politiker kunna långsiktigt bestämma exakt vad arbetslösheten ska vara. Nu är det bara politiker med allt för orealistiska drömmar som kan påverka arbetslösheten i sådan utsträckning. Arbetslösheten bestäms av långsiktiga förutsättningar för företagande, entreprenörskap och innovation. Att ösa in pengar i offentlig sektor som S och V föreslås i olika paket är bara att försöka dölja kortsiktig arbetslöshet. Den är oseriös och farlig på lång sikt.

Socialdemokraterna föreslår nu en 90-dagars garanti riktad till ungdomar, som varit ett paradförslag från SSU. Förslaget låter sympatiskt. Alla ska ”garanteras” jobb, praktisk eller utbildning inom 90 dagar(varför inte 30, eller 7 dagar?). Fem miljarder kostar det, och till stor del på bekostnad av åtgärder som kan stärka den riktiga arbetsmarknaden. Oavsett vad man anser om att tvinga in människor i diverse politiskt konstruerade ”jobb”, så är den ungdomsarbetslöshet som socialdemokraterna vill få bort med förslaget helt fel siffra att använda.

25%. Det är siffran socialdemokraterna använder. Den ska man minska genom t.ex. utbildningsplatser. Problem är bara att i siffran 25% så ingår väldigt många studerande ungdomar. Det är inte 25% av svenska ungdomar som går sysslolösa.

Siffran som visar på de som inte är sysselsatta via utbildning, jobb eller arbetsmarknadsåtgärder är 6,8%. Nu vill istället Socialdemokraterna ge ungdomar som utbildar sig- en utbildning inom 90 dagar.

Gott så. Utbilda de utbildade ni.

För Andersson och Löfven att rida ur denna ologiska budget krävs mer än en stark häst. Men så länge ingen synar innehållet så kommer miljardfodret att verka smakrikt för de flesta. Tyvärr verkar det mest bara vara gjort för att röstmaximera. Eller hur ska man annars tolka Anderssons svar 10, 40, 50, 30(?) på frågan om hur många miljarder mer i statsutgifter deras budget innebar? Den borde Andersson kunna i sömnen.

 

Rönngrens (S)kola

Av , , Bli först att kommentera 15

 

Normal.dotm
0
0
1
315
1800
Umeå Universitet
15
3
2210
12.0

0
false

18 pt
18 pt
0
0

false
false
false

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Under dagens kommunfullmäktige avslog majoriteten Folkpartiets motion om inrättandet av språk- och matteklasser för elever som vill fördjupa sig i dessa ämnen.

Det finns redan en väletablerad konsensus om att idrottsklasser och även här i Umeå engelskaklass på Backens skola ska få finnas för eleverna som behöver extra för att stimuleras inom dessa ämnen. Detta går tydligen inte an för ordförande Margareta Rönngren, eftersom att ”högpresterande skapar stor konkurrens och press att man ska klara förväntningarna”. (?)

Vi kan också läsa att hon anser att ”lågpresterande elever hämmar utvecklingen”.(?)

Som hon med rätta markerar så ska svensk skola vara likvärdig. Det kommer dock alltid finnas en grad av differens mellan lärares sätt att lära ut m.m. Det är nog ingen oense om. Och på samma sätt vet vi att elever lär sig olika snabbt och intresserar sig för olika ämnen mer. Vissa behöver mer, svårare och fördjupande uppgifter för att få utvecklas.  Andra behöver mer tid och hjälp för att lära sig de ursprungliga målen.

Men detta är förstås livsfarligt i den socialistiska andan. Duktiga måste hållas tillbaka.

Utifrån denna tanke väljer man därmed att bortse från de elever som har mer att ge och följdaktigt behöver mer stimulans för att utvecklas. Det är helt fel och skadligt för den totala utvecklingen av svensk skola. Det handlar inte om att bortse från de som har svårare i skolan, utan att se till att alla får möjlighet att insupa kunskap. Vad är annars vitsen med skola? Margareta får gärna svara på detta.

Att ge elever som har lättare för att lära sig och särskilt intresse för vissa ämnen, möjlighet att fortsätta sin förkovring bör inte vara en vattendelare inom politiken utan ses som en självklarhet. Det är bra för eleverna och ger incitament för fortsatt lärande. Något som samhället och individerna vinner av i längden genom att kunskapen växer.

Nu öppnar istället Margareta Rönngren upp för att låsa igen dörrarna till de andra ”specialklasser” som redan finns.

 

Det verkar tydligen ha gått för bra för dessa elever…