Etikett: nuon

Statligt ägande och Nuon!

Av , , 6 kommentarer 3

Det statligt ägda Vattenfall har under ett antal turer fått skriva ner värdet av det förvärv de gjort av bolaget Nuon. Summan på köpet ska enligt analytiker varit allt för högt och varningssignaler anses ha kommit redan innan köpet.

Det sätt köpet genomfördes, summan och detaljerna runt omkring köpet kan säkert ifrågasättas, men affären sätter ljus på den centrala frågan i detta ärende: Varför ska staten med skattepengar finansiera denna typ av verksamhet?

Oppositionen är snabbt ute och skyller agerandet på regeringen och menar att styrningen har varit dålig. Att ta politiska poäng på vad som är styrelsens ansvar och beslut är billigt och fel. Dessa är samma högljudda kritiker som ville att skattebetalarnas pengar skulle gå till krisande SAAB och SAS.

Att skattebetalarnas pengar används för att driva företag är intet något nytt i Sverige. Dessa pengar finansierar hela 54 bolag i diverse ägarandelar, varav Vattenfall, Nordea, LKAB och Telia är några att nämna. Argumenten för ägandet brukar lyda att det ger pengar till statskassan och att staten ska påverka de andra aktörerna på marknaden.

Det första argumentet bör belysas ur två perspektiv. Vi bör fråga oss om det verkligen är i ett energibolag eller i en bank som skattebetalarnas pengar gör mest nytta. Och om det nu ger mycket pengar till kassan- varför inte äga ännu mer i ännu fler bolag?

Svaret är att det inte ska vara skattebetalarna som ska stå för notan i bolagsbyggande som är utanför statens primära verksamhet. Dessa pengar ska direkt finansiera centrala områden som ett starkt försvar, polis, rättsväsende, skola, sjukvård och infrastruktur. Detta är ett principiellt viktigt ställningstagande som bör värnas för att begränsa statens ansvarsområden och möjliggöra en sund marknadsekonomi och konkurrens i de kommersiella områdena.

I det andra argumentet bör vi vara tydliga med att politiker ska styra genom att fastslå lagar och regler som marknaden därefter ska följa. Staten ska inte samtidigt som de är domare, också vara en aktiv spelare på marknader som är konkurrensutsatta. Finansieringen ska göras och risken ska tas med privat pengar, på den privata marknaden.

Riskerna belyser just affären med Nuon, som visar på konsekvenserna av statligt ägande, där skattebetalarna står för notan. Pengar som mycket väl kunnat användas inom statens primära områden, som stärkt försvar eller förbättrad sjukvård. Vi unga kristdemokrater värnar om en liten och effektiv stat, som möjliggör en god marknadsekonomi, där civilsamhället och företagande ges utrymme.

På regeringens hemsida finns att läsa: ”Statens uppgift är att ge näringslivet goda förutsättningar, sätta upp lagar och regler och se till att de följs, inte att äga och driva företag. Därför bör staten i princip inte äga bolag som verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens.”

Det är nu dags för regeringen att intensifiera arbetet med att sälja ut bolag som inte rör kärnverksamheten.

Vi unga kristdemokrater vill vara tydliga med politikens gränser: Staten ska inte äga kommersiella bolag och politiker ska inte agera affärsmän med skattebetalarnas pengar. Vill de vara företagare- får de söka sig till en annan bransch.

 

Thomas Nordvall

Ekonomi-politisk talesperson KDU