Språk och fördomar

Av , , 2 kommentarer 19

Språkforskning visar att man har lättare för att associera språkvarianter man själv använder/känner igen med något bra, och tvärtom.

Talar du någon typ av norrländska tenderar du därmed att associeras med något bättre i en annan norrländsk talares ögon, än vad en person med skånsk dialekt skulle göra – och vice versa.

I dagens samhälle möts vi av fördomar varje dag, men hur stor del av dessa har med språket att göra? Eftersom att vi tar in fördomar med hjälp av alla våra sinnen så tror jag att språket har en, i allra högsta grad, betydande roll i det hela. Så fort man hör en främmande dialekt så drar man genast paralleller till utseende, beteende, och så vidare. Samma sak gäller mellan gammal och ung, tjejer och killar samt olika gruppspråk (sociolekter).

Det man kan fråga sig är varför vi är så benägna att lägga in värderingar när det kommer till språk. Är det för att vi behöver en igenkänningsfaktor eller är det för att vi ständigt vill hålla oss på toppen med det språk vi själva använder?

Vilket behov finns det av att antyda att ungdomars språkbruk är slarvigt – när det är de som utvecklar språket?

Vilket behov finns det av att prata om Rinkebysvenska som ett slarvigt språkbruk – när vi själva inte behärskar andraspråk till hundra procent (med reservation för att Rinkebysvenska inte endast talas av andraspråkstalare).

Språkvariationer växer fram av olika anledningar. En av dessa är känslan av att tillhöra något, en del av Sverige, en viss ålder, ett yrke… Ja, you name it.

Visst, det kan vara roligt med stereotypa bilder av dialekter. Ta Robert Gustafssons dialektresa i Parlamentet som exempel. Men man får vara försiktig med generaliseringar – en som talar norrländska behöver inte bo på ett fjäll. Den språkliga variant man använder sig av är högst personlig och viktig för identiteten. Påståenden som inriktar sig mot att specifika dialekter är fula är enligt mig på samma nivå som det alternativ Olle i Pistvakt reflekterar kring i ett av avsnitten, ”Säger åt honom att han har en pörskans ful mössa”.

Adios!