Hur arbetar Socialdemokraterna i Vilhelmina?

Av , , Bli först att kommentera 12

Syftet med det här inlägget är att beskriva hur strukturen i Vilhelmina Arbetarekommun ser ut, samt hur Socialdemokraterna i Vilhelmina arbetar med politiska frågor.

– En Arbetarekommun är partiets lokala huvudorganisation.
– En Arbetarekommun består i grunden av ett antal S-föreningar, dessa är oftast kopplade till en geografisk plats. Som medlem i Socialdemokraterna blir du också kopplad till en förening. Varje S-förening har en egen styrelse och medlemsmöten där aktuella frågor diskuteras. Varje S-förening har också ett antal ombud till Arbetarekommunens representantskapsmöte.
– Representantskapsmötet är Arbetarekommunens högst beslutande organ. De beslut som fattas här är inriktningen våra ledamöter sedan jobbar efter i nämnder och styrelser. På dessa möten får alla medlemmar delta, men det är föreningarnas valda ombud som har rösträtt. Alla medlemmar får dock säga vad de tycker om det som diskuteras.
– Arbetarekommunens årsmöte är ett möte där medlemmarna väljer en styrelse för Arbetarekommunen som helhet. Alla medlemmar har rätt att nominera till styrelsen, dessa nomineringar behandlas av en valberedning som lägger fram ett förslag.
– Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med partiets stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut. I Vilhelminas fall har vi en styrelse bestående av 11 personer där jag sitter som ordförande. Som styrelseordförande sitter jag även ordförande vid representantskapsmöten.
– Arbetet i partiet kan generellt jämföras med arbetet i kommunen. Arbetarekommunens styrelse kan liknas vid kommunstyrelsen och representantskapet kan liknas vid kommunfullmäktige (obs. liknas vid). Styrelsen lämnar förslag till beslut och förbereder olika ärenden till representantskapet, där våra föreningar är representerade och tar beslut.

Alltså, Vilhelmina Arbetarekommun består av ett antal S-föreningar, en styrelse och ett representantskap. I den mån vi kan bearbetas beslut från S-förening -> styrelse -> representantskapsmöte -> valda ledamöter. För mig är den en viktig och demokratisk arbetsgång där alla får vara med och säga sin åsikt. Det finns flera forum där våra medlemmar kan diskutera olika frågor. Utöver de möten jag nämnt så har vi även öppna medlemsmöten där vi diskuterar olika teman, exempelvis turism, skola, etc.

Vill du vara med och påverka? Gå med! Lyft frågor till diskussion i din S-förening eller på representantskapsmötet. Ställ frågor till styrelsen, ledamöter i de kommunala nämnderna eller valda fullmäktigeledamöter. Skriv motioner och argumentera för hur du vill att Vilhelmina ska se ut.

Har du frågor om hur vi arbetar – eller vill du kanske engagera dig politiskt? Hör av dig!