Socialdemokraterna vill förbjuda vinster i skolan

Av , , Bli först att kommentera 13

Igår meddelandes följande: Socialdemokraterna vill förbjuda vinster i skolan

Frågan angående vinster i skolan (välfärden) har engagerat mig ända sedan jag blev politiskt aktiv. Varför? Den här texten beskriver mycket av den problematiken jag ser: Upprop mot vinstbegränsning i skolor växer lavinartat

Vad tycker Lärarnas Riksförbunds medlemmar om vinstuttag i skolan då? Jo, så här:

Lärarnas syn på vinster i skolan
Lärarna har också fått svara på frågor om vinst i skolan och om aktiebolagens roll i skolans värld. Totalt sett anser 57 procent av lärarna att ett förbud mot vinstuttag bör införas, medan 28 procent kan tänka sig en reglering av vinstuttaget som bygger på att särskilda kvalitets-kriterier ska vara uppfyllda. Uppdelat på endast lärare som är anställda i friskolor så anser 46 procent av dessa att ett förbud mot vinstuttag bör införas, liksom att 50 procent vill se en vinstreglering. (https://www.lr.se/opinion–debatt/undersokningar/2017/2017-11-09-sa-anvands-resurserna-i-kommunala-skolor-och-i-friskolor)

För mig så är partiets inriktning i frågan ett stort steg på vägen mot en skola som prioriterar rätt saker, en jämlik skola.

Bli först att kommentera

Var med och påverka!

Av , , Bli först att kommentera 14

Vill du vara med och påverka din omvärld? Gå med i Socialdemokraterna!

Har du frågor om ett eventuellt medlemskap är du välkommen att kontakta mig via mejl, post eller telefon. Kontaktuppgifter till Socialdemokraterna i Vilhelmina hittar du här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/hitta-ditt-distrikt/vasterbottens-partidistrikt/vilhelmina-arbetarekommun

Klicka på länken nedan så kommer du direkt till en sida där du kan bli medlem!
https://www.socialdemokraterna.se/blimedlem?ref=e0fa71ee-9317-e611-80d9-5065f38be561

Från Socialdemokraternas hemsida:

Räcker det inte med att vara väljare?
Visste du att flera av Sveriges stora välfärdssatsningar tog sin utgångspunkt i vanliga människors vardag? Det var människor som tröttnade på att bara knyta näven i fickan och istället valde att gå med i Socialdemokraterna för att påverka politiken. Rätten till förskola, en bättre pension och fler semesterveckor är alla exempel på medlemmars idéer som blivit verklighet. Genom medlemskapet kan vi alla påverka hur vårt samhälle ser ut. Har du röstat på Socialdemokraterna, men ändå tycker att vi kan mer – då är det dags att bli medlem! Kanske är det du som kläcker lösningen på framtidens utmaningar.

Socialdemokraterna är Sveriges största folkrörelse. Det är våra medlemmar som skapar och formar vår politik varje dag och därför behövs ditt medlemskap, din erfarenhet och din kunskap. Du kan innebära en avsevärd förbättring för hundratusentals människor – eller miljoner.

Kommer jag ha tid för det här?
Hur mycket tid du lägger på ditt medlemskap beror helt på dina egna förutsättningar. Kanske deltar du på några medlemsmöten och några utbildningar. De sker nära dig eller digitalt och ofta kvällstid.

Du kanske tycker det är roligt att skapa en S-facebooksida eller så är du personen som gillar att organisera ihop kampanjer och workshops. Eller så använder du gemenskapen och verktygen du får som medlem att svara andra och sprida våra värderingar digitalt eller på jobbet. Kanske brinner du för att förändra något lokalt och blir folkvald i kommunens styre. Kanske har du mycket i vardagen just nu och mest bara stöttar våra värderingar genom medlemskap.

Du bestämmer.

Kan andra få veta att jag är medlem?
Som medlem hos oss värnar vi om din integritet. Vi delar inte våra medlemslistor med tredje part. Ingen utomstående har heller rätt att ta reda på om du är medlem eller inte.

Hur går det till?
Efter det att du fyllt i din medlemsansökan här får du hem ett välkomstbrev och välkomstfolder med mer information om oss. Därefter kommer socialdemokraterna där du bor att kontakta dig. Inom sex månader kommer du att få möjlighet att gå en utbildning för nya medlemmar.

Vad kostar det?
Medlemsavgiften är 20 kr i månaden och betalas årsvis på 240 kr/år. Vid utebliven betalning avslutas medlemskapet, men vi påminner alltid först. Medlemsavgiften kan betalas via swish, kort, avi eller autogiro. Inga krav ställs på dig som medlem, utöver medlemsavgift, men däremot ger vi dig många möjligheter.

Bli först att kommentera

Sociala medier och objektivitet

Av , , Bli först att kommentera 31

Snälla Vilhelminaungdomar, var objektiva, sök fakta, var kritiska, bilda er en egen uppfattning! Och gräv djupt i sökandet efter sanningens fakta! Det finns bara en sanning!

Citatet kommer från ett instagraminlägg skrivet av en användare som fokuserar helt och hållet på att misstänkliggöra allt som har med politik i Vilhelmina att göra. Citatet ovan och Instagramsidan det kommer från liknar jag med ”öppna ögonen”-skaran, en skara människor som anser sig veta hela sanningen. Har man en annan uppfattning är man blind för denna sanning. Konstigt, kan jag tycka. Är alla vi andra verkligen blinda – eller motsäger författaren sig själv genom att inte vara objektiv?

Instagramsidan behandlar flera ämnen, många var aktuella för tiotals år sedan. Det är lätt att bli matad med dessa historier från långt tillbaka i tiden i samtal med andra, jag vet detta eftersom jag själv varit med om det både före och under mitt eget engagemang. En del är faktiskt rent missledande – och det är fakta. Sedan den dagen jag blev politiskt aktiv i Vilhelmina, och sedan även ordförande för Socialdemokraterna här, har jag med bestämdhet sagt att jag vill bryta det destruktiva samtalsklimatet där fördomar och, till viss del, lögner om politiker/politiken florerar. Det är något jag tänker fortsätta med, därför tycker jag det är olyckligt med en sån här sida som fokuserar helt och hållet på att exempelvis misstänkliggöra partivänner och andra som, oavsett parti, engagerar sig politiskt. Varför ska vi ärva och överföra missledande information och fördomar som inte har någon förankring i verkligheten över huvud taget? Är personen/personerna bakom kontot mer insatta i exempelvis vår mötesverksamhet och våra diskussioner än vad vi som faktiskt deltar är? Konstigt, tycker jag.

Förstå mig rätt nu, det här inlägget är inte ämnat att tysta någon. Jag blir bara så frustrerad när jag läser det som står, det som enbart är menat att skada och har tvivelaktig förankring i vad som faktiskt sker och har skett. I min värld hjälper det inte någon.

Så avslutningsvis – Ja, snälla Vilheminabor, var kritiska och tänk objektivt. Bilda er en egen uppfattning. Prata med varandra men framförallt med personerna det berör, sedan kommer sanningen av sig själv.

Bli först att kommentera

En tillbakablick mot framtiden

Av , , Bli först att kommentera 16

Insändare i Folkbladet:

https://www.folkbladet.nu/2021-01-28/s-i-vilhelmina-satsar-for-framtiden

S i Vilhelmina satsar för framtiden

Vilhelmina har under pandemiåret 2020 inte bara kämpat mot viruset utan även mot den ansträngda ekonomin, skriver Socialdemokraterna i Vilhelmina i en insändare.

2020 har på många sätt varit ett prövande år för hela världen. I Vilhelmina har vi, förutom den rådande pandemin, kämpat med en ansträngd kommunal ekonomi. Detta har resulterat i omfattande åtgärder som påverkat vardagen för många kommunmedborgare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna har i de diskussioner som förts försökt balansera delarna i den problematiska situation vi befinner oss i. Vilka åtgärder kan vi vidta för att räta upp ekonomin samtidigt som vi behåller en kommun med fungerande välfärd? Vilka effekter får våra beslut på länge sikt? Är detta realistiskt och försvarbart? En sak är säker – det är, och har varit, en utmaning där vi tvingats ta många smärtsamma beslut. Samtidigt ser vi nu, efter ett tufft budgetår, att det börjar ljusna.

I det som känts som ett stort mörker med både pandemi och ekonomi är det lätt hänt att framtidsfrågorna glöms bort, därför är det extra viktigt att vi lyfter dem. Ett exempel på detta är Malgomajskolan och ombyggnationen av Bilbolagets gamla lokaler, som varit en återkommande punkt på vår dagordning under hösten 2020. Vi Socialdemokrater är överens om att Malgomajskolan är viktig och att vi även framöver ska satsa på att en av våra mest populära gymnasielinjer ska kunna finnas kvar i säkra, brukbara lokaler. En viktig del på vägen mot framtiden.

Förhoppningsvis kan vi mötas och prata politik utanför det digitala rummet snart, oavsett om vi är överens eller inte om det vi diskuterar. Vår övertygelse är att vi behöver diskutera mer politik i fler forum, inte mer om varandra i fler sociala medier. I det politiska arbetet behövs vi alla, även om vi många gånger har skilda meningar om hur vägen framåt ser ut. Nu befinner vi oss i inledningen av 2021 och vi fortsätter våra diskussioner kring kommunens ekonomiska förutsättningar. Socialdemokraterna i Vilhelmina kommer fortsätta ta sitt ansvar i arbetet för att på ett realistiskt och reflekterat sätt få kommunens ekonomi på rätsida igen.

Socialdemokraterna i Vilhelmina genom Andreas Eliasson, ordförande

Bli först att kommentera

Hur arbetar Socialdemokraterna i Vilhelmina?

Av , , Bli först att kommentera 12

Syftet med det här inlägget är att beskriva hur strukturen i Vilhelmina Arbetarekommun ser ut, samt hur Socialdemokraterna i Vilhelmina arbetar med politiska frågor.

– En Arbetarekommun är partiets lokala huvudorganisation.
– En Arbetarekommun består i grunden av ett antal S-föreningar, dessa är oftast kopplade till en geografisk plats. Som medlem i Socialdemokraterna blir du också kopplad till en förening. Varje S-förening har en egen styrelse och medlemsmöten där aktuella frågor diskuteras. Varje S-förening har också ett antal ombud till Arbetarekommunens representantskapsmöte.
– Representantskapsmötet är Arbetarekommunens högst beslutande organ. De beslut som fattas här är inriktningen våra ledamöter sedan jobbar efter i nämnder och styrelser. På dessa möten får alla medlemmar delta, men det är föreningarnas valda ombud som har rösträtt. Alla medlemmar får dock säga vad de tycker om det som diskuteras.
– Arbetarekommunens årsmöte är ett möte där medlemmarna väljer en styrelse för Arbetarekommunen som helhet. Alla medlemmar har rätt att nominera till styrelsen, dessa nomineringar behandlas av en valberedning som lägger fram ett förslag.
– Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med partiets stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut. I Vilhelminas fall har vi en styrelse bestående av 11 personer där jag sitter som ordförande. Som styrelseordförande sitter jag även ordförande vid representantskapsmöten.
– Arbetet i partiet kan generellt jämföras med arbetet i kommunen. Arbetarekommunens styrelse kan liknas vid kommunstyrelsen och representantskapet kan liknas vid kommunfullmäktige (obs. liknas vid). Styrelsen lämnar förslag till beslut och förbereder olika ärenden till representantskapet, där våra föreningar är representerade och tar beslut.

Alltså, Vilhelmina Arbetarekommun består av ett antal S-föreningar, en styrelse och ett representantskap. I den mån vi kan bearbetas beslut från S-förening -> styrelse -> representantskapsmöte -> valda ledamöter. För mig är den en viktig och demokratisk arbetsgång där alla får vara med och säga sin åsikt. Det finns flera forum där våra medlemmar kan diskutera olika frågor. Utöver de möten jag nämnt så har vi även öppna medlemsmöten där vi diskuterar olika teman, exempelvis turism, skola, etc.

Vill du vara med och påverka? Gå med! Lyft frågor till diskussion i din S-förening eller på representantskapsmötet. Ställ frågor till styrelsen, ledamöter i de kommunala nämnderna eller valda fullmäktigeledamöter. Skriv motioner och argumentera för hur du vill att Vilhelmina ska se ut.

Har du frågor om hur vi arbetar – eller vill du kanske engagera dig politiskt? Hör av dig!

Bli först att kommentera

Vision och praktik

Av , , Bli först att kommentera 16

Tidigare har jag skrivit om min syn på ideologiernas roll i samhället och i politiken. En ideologi är en idé om hur samhället ska styras och i sin helhet en utopi.

Nu kommer vi till det knepiga – praktiken. På vilket sätt kan medborgarna se att den politik jag för är kopplad till den ideologi jag står för? Varför förespråkar jag en utopi som verkar ouppnåelig?

Ptja, så här tänker jag kring det.

När jag började min politiska bana berodde det mycket på visioner. Visioner om en värld där vi inkluderar istället för exkluderar, där vi ger varandra förutsättningar utifrån behov och gemensamt bygger ett samhälle som är håller – och håller ihop. Som visionär är det lätt att brinna, men även att bli bränd när förutsättningarna dyker upp.

Kan ni se den ideologi jag står för i de val jag gör som kommunpolitiker?

Jag hoppas det. Den jag är och de val jag gör har sin grund i den ideologi jag förespråkar. I utopin bygger val endast på ideologi, i verkligheten är det fler faktorer som spelar in. Ekonomin i synnerhet, tyvärr. Hade alla förutsättningar funnits för att nå ett samhälle där utopi råder hade det varit en enkelriktad väg mot visionens slutdestination. Kort sagt, vi kommer aldrig att få någon enkelriktad väg framåt. Däremot så kan vi röra oss framåt, krokigt och långsamt, haltande och flåsande. Pusselbitarna blir till en helhet som mer och mer, eller mindre och mindre, liknar den vision vi har. När jag gör mina val resonerar jag kring hur jag ska lägga pusslet för att få ett resultat som i slutänden reflekterar det samhälle jag vill ha, så gott det går.

Varför förespråkar jag en utopi som verkar ouppnåelig?

Enkelt, jag brinner än.

Bli först att kommentera

En lycklig fortsättning

Av , , Bli först att kommentera 20

Vem ska jag tro på
Tro på tro på tro på när
Tro på när allt är såhär
Jag hoppas ändå på ett lyckligt slut

Tomas Dileva (1987) sammanfattar rätt så bra vad vi alla vill ha och hoppas på – ett lyckligt slut. Frågan som dyker upp är förstås; vad är ett lyckligt slut? Ja, det är förstås individuellt. Kortsiktigt, långsiktigt eller någonstans däremellan. Oavsett vad, så tror jag att vi alla vill ha ett lyckligt slut eller en lycklig fortsättning på vad som komma skall.

Ifall du har kollat/lyssnat på kommunfullmäktige i din kommun så är det lätt att hitta olikheter gällande åsikter om nuläge och framtid, helt klart – men likheterna då? Vad är det lyckliga slutet/den lyckliga fortsättningen när det kommer till respektive parti?

Finns det visioner som bygger på realitet?
Finns det visioner som bygger på förhoppningar?
Finns det visioner?

Om vi nu bortser från att alla vill det bästa så är det ideologierna som skiljer oss åt. För mig har ideologi alltid varit viktigt, det är trots allt ideologierna som är grunden vi bär med oss mot framtiden. Det är ideologin som är grunden till det samhälle vi vill bygga.

Är ideologi viktigt? Ja, frågar du mig så är ideologi viktigt. För mig så är ideologi samsyn kring vilket samhälle vi vill ha och vilka grunder det ska stå på. Så bygger vi våra partier, så bygger vi vår framtidsvision. När jag föddes så hade Olof Palme tyvärr bragts om livet fyra år tidigare, men hans ord är fortfarande vägledande för mig. Han berörde ofta essensen av den ideologi jag står och vill verka för. Nedan finns hans
respons till Centerpartiets Thorbjörn Fälldin (länk till klippet – Olof Palme – Därför är jag demokratisk socialist):

Fälldin har ju tjatat på mig att jag ska tala om varför jag är socialist. Jag är en demokratisk socialist med stolthet och glädje. Jag blev det när jag for omkring i Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen fast en del var oerhört rika, när jag for runt och såg en ännu mer förnedrande fattigdom, på sätt och vis, i Förenta Staterna, när jag som mycket ung kom öga mot öga med kommunismens ofrihet och förtryck och människoförföljelse i kommuniststaterna. När jag kom till nazisternas koncentrationsläger och fick se dödslistorna på socialdemokrater och fackföreningsmän.

Jag blev det när jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige, när jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som lyft landet ur fattigdom och arbetslöshet med 30-talets krispolitik. När jag själv fick vara med och arbeta för ATP och fick möta de privilegierades socialistkampanjer när vanliga löntagare ville trygga sin ålderdom, för det var det ni höll på med då.

Jag blev det under många år av samarbete med Tage Erlander då jag lärde mig vad demokrati och humanism är och med nära vänner som Willy Brandt, Bruno Kreisky och Tryggve Bratteli, som riskerade livet i kampen om människovärdet.

Men viktigare är att jag bestyrks i min övertygelse när jag ser ut över världen, när jag ser krigen och kapprustningen och massarbetslösheten och klyftorna mellan människorna.
Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt eget land ser orättvisorna öka, arbetslösheten tillta, spekulation och fiffel gripa kring sig.

När jag ser hur högerpolitiken i land efter land driver ut människor i arbetslöshet slår sönder tryggheten men ändå inte löser de ekonomiska problemen och när jag ser in i den framtid de borgerliga tydligen har att erbjuda där löntagarna ska bli fattigare och de rika rikare, där den sociala tryggheten blir bräckligare och lyxbåtarna fler, där solidariteten blir svagare och egoismen starkare, där de starka kan ta för sig och de svaga får ta skeden i vacker hand.

Visst är jag en demokratisk socialist. Jag är det med stolthet över vad denna demokratiska socialism har uträttat i vårt land, jag är det med glädje för jag vet att vi har viktiga arbetsuppgifter framför oss efter det borgerliga vanstyrets år.

Och med tillförsikt, för nu vet människor vad som händer med jobben och tryggheten och stabiliteten när högerkrafterna har ansvaret.

Jag är det på sätt och vis med ett roat leende för jag vet att den moderna svenska historien är full med värdefulla reformer som ni har skildrat som elak socialism men sedan slåss ni om att få äran av reformerna när människorna har fått erfarenhet av vad den betyder.

Visst Fälldin och Ullsten är jag demokratisk socialist; som Branting när han genomförde rösträtten; som Per-Albin när han bekämpade arbetslösheten på 30-talet och talade om folkhemmet; som Erlander när han byggde ut den sociala tryggheten och ATP. För det handlar om solidaritet och omtanke människor emellan. Och vad är egentligen Fälldin?

Bli först att kommentera

Är du en förebild?

Av , , Bli först att kommentera 22

Sociala medier är en märklig plats. Det är en plats där vi kan hålla kontakten med släkt och vänner, dela med oss av våra liv och förmedla information på ett snabbt sätt. Ja, vi kan göra det mesta, exempelvis skriva precis vad vi vill utan att behöva se någon i ögonen samtidigt. För mig har det alltid varit viktigt att veta vad som är sant och riktigt från ett objektivt perspektiv. Källkritiskt och ifrågasättande istället för subjektivt och dömande. Det irriterar många, men jag måste göra så.

Jag har nyttjat och varit väldigt engagerad i sociala medier en lång tid. Skapat och administrerat mindre och större communitys. Tyvärr har den arenan börjat nyttjas på ett sätt som för mig känns främmande. Tyvärr är det en stor del vuxna som bidrar till ett digitalt klimat vi vill att våra barn undviker.

Ända sen jag började engagera mig politiskt, blogga och delta i debatter i sociala medier har det slagit mig att det är helt okej att skriva vad som helst om vem som helst och vrida sanningen till sin egen fördel. Visst, det är inte min egen åsikt, men många verkar tycka så – eller några verkar tycka så.

Några vet precis vad du tycker.

Några vet att du har bakomliggande motiv.

Några vet att det är okej att skriva vad de vill om dig i sociala medier, speciellt eftersom ni aldrig behöver se varandra i ögonen.

Några vet sanningen om dig, för dig går det inte lita på.

Men, om vi nu ska vara lite källkritiska och ifrågasättande – hur pålitliga är egentligen några? Vem äger sanningen och hur kan vi komma åt den? Vet några mer om vad du tycker än vad du själv gör? Nedan följer några tips du kan använda dig av om du vill undvika att bli en av de några som delar alternativa sanningar och hävdar att dessa är fakta.

– Var tydlig med vad som är dina egna åsikter om det du delar med dig av inte är fakta.
– Var källkritisk och ifrågasättande.
– Ska du förmedla någon annans åsikt eller motiv -> se till att det verkligen är det, annars är det din åsikt om någon annans åsikt och det är något helt annat.
– Fundera över varifrån din information kommer och om det är en pålitlig, objektiv källa.
Var en förebild när det kommer till hur du, som vuxen, använder dig av sociala medier.

Och slutligen: Sociala medier är en fantastisk plats där vi har chansen att uttrycka oss på ett alternativt sätt och nå människor vi inte når fysiskt. Använd den möjligheten. Fundera och formulera. Tyck till och utvärdera. Ge ditt bidrag till ett bra samtalsklimat.

Tack för mig, tjeo!

Bli först att kommentera

Valet 2018

Av , , Bli först att kommentera 26

Nu är det bara några dagar kvar till valet, och jag känner att jag borde ha lagt ner mer tid på att skriva här. Det skrivna ordet är trots allt ett uttrycksmedel jag tycker om – och tycker fler borde sträva efter att använda på ett bra sätt. I alla fall, dagens inlägg kommer att behandla nuläget och mitt politiska engagemang här i Vilhelmina.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige (plats 7) på Socialdemokraternas lista i Vilhelmina, och jag är så oerhört glad över att få göra det. Det finns så många kloka människor i mitt parti, de har lärt mig en hel del sen jag flyttade hem. De har säkerställt att jag kommer lägga mitt engagemang här – nu och framöver. På min valaffisch står det ”Snart är det min tur”, och visst kan det tolkas kaxigt. Min egen tolkning säger att det snart är min tur att göra många saker. Vi unga vuxna har ett stort ansvar och en stor utmaning framför oss, och snart är det vår tur att ta oss an den.

Vi tar så mycket för givet samtidigt som det politiska engagemanget verkar sina ut… Så tänkte jag ändå till jag fick se hur många som aktivt engagerar sig i Vilhelmina, kanske inte partipolitiskt – men ändå. Debatten på folkets hus lockade drygt 200 (!) personer. Annika deltog i debatten medan jag försökte söva Elsa och lyssna samtidigt. Det gick sådär.

Många frågar hur det går för mig och Annika nu när det är valtider. Håller vi sams? Ja, det gör vi faktiskt, oftast. En sak som är säker är att jag är väldigt stolt över henne, oavsett partifärg.

Gå och rösta. Gärna på mig och mitt parti, men helst överhuvudtaget.

Höres, hoj.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) utanför Tegs centralskola

Av , , Bli först att kommentera 27

Utan tillstånd demonstrerade NMR utanför en skola i Umeå. Organisationen skriver på sin hemsida att demonstrationen genomfördes utanför högstadieskolan på grund av att skolans rektorer tidigare ska ha sagt att de ska göra allt för att NMR:s propaganda inte ska nå eleverna.

I kommentarsfält på olika hemsidor börjar anhängarna krypa fram. ”Vi är redan etablerade och kommer snart ta över hela staden från onda krafter” är ett exempel på detta. Hur staden ska ”tas över” är oklart.

Jag tycker det är skrämmande att en organisation lyckas sprida så många felaktiga och vinklade budskap, utan vare sig fakta eller empati. Det är också skrämmande att de anser sig kunna kritisera alla andra, men samtidigt så tål de inte att få kritik… För mig är det ett bevis på bristfälliga argument och översittarfasoner.

Ni som sympatiserar med NMR kan gärna kommentera detta med ett sånt där översittarinlägg, det brukar ju funka bra. Höres, hej.

Bli först att kommentera