Begränsa inte språket

Av , , 2 kommentarer 14

Dagens värsta förslag: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23822937.ab

Nu vill Sverigedemokraterna begränsa användningen av lånord.”

För i helv… vad är problemet med ett rikt och nyanserat språk? Så länge alla förstår vad som menas så spelar det ingen roll. Jag vill jättegärna ha argument FÖR det här, för jag kan ärligt talat inte se någon som helst vinning i det hela.

Släkt i dialekten

Av , , 1 kommentar 18

Hej på er!

Som ni kanske vet så är jag intresserad av språklig variation och dialekter. Idag funderar jag på vilka skillnader vi har i det norrländska målet här i Västerbotten. Vilka skillnader finner vi mellan kommunerna, exempelvis Vilhelmina – Storuman?

Det finns rätt kända variationer i språket här, bland annat så har vi den berömda debatten pannkaka kontra plättar – Vad är vad?

So hit me with your best words!

Skolattityd och svåra beslut

Av , , Bli först att kommentera 15

Som vanligt är skolans värld i blåsväder, både på lokal och riksnivå. Det är betygsnivåer och nedlagda skolor, missnöje och kris. Som jag skrev i mitt tidigare inlägg tycker jag att det är viktigt att skolvärlden får tid att anpassa sig till var den befinner sig nu… Men kanske ännu viktigare är det att låta lärare göra sitt jobb – och lita på att det görs rätt.

Mer och mer vikt läggs på att läraren ska förmedla kunskap istället för att eleverna ska ta till sig denna. I vissa fall kan man förstås ha en olämplig lärare, men i en överlägsen majoritet av fallen gör lärarna allt de kan för att eleverna ska utvecklas och prestera. Jag har läst många kommentarer där man endast beskyllt lärare för att elever inte presterat tillräckligt bra i skolan. Som sagt, visst. I enskilda fall kanske det är så, men oftast beror det inte bara på att man har en ”dålig” lärare. Det handlar många gånger om attityden till skola och kunskap, att dessa många gånger ses som onödiga. Det förstår jag själv, det är inte lätt att förstå varför man läser alla olika ämnen. Dock så vill jag trycka på att man från alla instanser betonar att det är viktigt, annars kommer den här attityden att fortsätta växa och till sist göra lärandet omöjligt.

När det gäller nedläggning av skolor så måste man försöka ha förståelse. Det är klart att man vi ha kvar sin byaskola, det förstår väl jag. Jag har själv gått i en och det var fantastiskt bra. Men blir grupperna så små att skolorna endast består av några enstaka elever så blir det inte hållbart. Politikerna förstår att byaskolorna är värdefulla, men de måste vrida och vända på varenda krona för att ekonomin ska gå ihop. Vad är alternativet kan man fråga sig? Ptja, ta bort något annat helt antagligen. Nu blir det ju inte så för skolbarnen, de kommer fortfarande kunna gå i skola.

 

Låt skolvärlden andas

Av , , Bli först att kommentera 19

I veckan har Sverigedemokraterna släppt diverse förslag för en bättre skola. En av sakerna är att man vill återinföra ämnesbetyg istället för kursbetyg eftersom att en 18-åring som sista året kommit på att skolan är viktig är mer seriös än en 15-åring. Visst kan det vara så ibland, men lärare måste fortfarande bedöma alla moment och kan inte sätta ett ämnesbetyg endast baserat på ”ett bra sista år”. Att ett ämnesbetyg skulle göra fler behöriga betyder inte att kunskapsnivån har höjts, det är snarare en lättare väg ut. Nedan finns en länk där ämnet tas upp.

http://skolvarlden.se/bloggar/asa-morberg/amnesbetyg-eller-kursbetyg

Andra förslag handlar bland annat om återinförande av olika kurser för hög- och medelpresterande elever samt jourskola för elever med särskilda behov. Gällande kurserna så existerar det redan, fast svårighetsgraderna varierar mellan programmen (jfr ma1a – ma1b – ma1c), men det är klart att lärarna anpassar undervisningen också. Jourskola existerar i form av stödtimmar med specialpedagog, jag förstår inte vad skillnaden skulle vara.

Jag anser att man bör bygga vidare på det vi har istället. Skolan måste få tid att anpassa sig, reformerna haglar och lärarna hinner många gånger inte med den utveckling som politikerna förespråkar – och med förvirrade lärare får man förvirrade elever. Jag kan hålla med om det som sägs inledningsvis i presentationen av förslagen – att vi bör bestämma oss för vad vi vill och hålla oss till det över en längre tid.

Lärare måste få möjlighet att utföra sina uppgifter – inte nya. Ge oss hellre verktyg som hjälper oss att ge eleverna bästa möjliga undervisning.

Nu ska ni inte ta mig för en motståndare till utveckling, men låt oss andas lite först.

Ciao.