Vad gör kommunalrådet?

Av , , 6 kommentarer 6

Jag vill vara öppen med vad jag som kommunalråd gör om dagarna, så här kommer ett av fler kommande exempel på hur en vecka kan se ut (jag kommer göra fler veckosammanställningar fr.o.m. nu). Utöver de inbokade mötena jag nämner nedan är det en del mejl och övrigt att besvara/behandla, men dessa behandlas mellan annat inbokat. Det blir också en del besök hos kommunkansliet och kommunchefen.

Sammanfattningsvis kan nämnas att veckorna ser väldigt olika ut.

Jag ser gärna att du vidareförmedlar dina tankar kring mitt uppdrag till mig, om du har idéer kring vad jag bör göra mer eller mindre av något – eller om du har tankar om annat – vill jag gärna ta del av det.

Måndag – Ordförandedag

Förmiddag: Diskussioner i ordförandegruppen (samverkansfrågor, frågor som kan påverka andra utskott/nämnder, framtidsfrågor, etc.).

Eftermiddag: Företagsbesök i Nästansjö (XL kläder och Eliassons lantbruk). Min tanke med företagsbesöken framöver är att alternera ännu mer mellan företag i byarna och företag på tätorten.

Ordförandedag = Ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i socialutskottet, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden träffas varje måndag, men på ordförandedagarna deltar även kommunfullmäktiges ordförande, VIBO/VIFABs ordförande samt South Lapland Airports ordförande. Dessa dagar har vi ca. 6 gånger/år.

Om ni inte känner till vilka som är ordförande så kommer här en sammanställning:

Andreas Eliasson – Kommunstyrelsen / Allmänna utskottet

Annika Wibrell – Socialutskottet

Robbin Mikaelsson – Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

AnnKristin Norman – Miljö- och byggnadsnämnden

K G Abramsson – South Lapland Airport / Demokratiberedningen

Bernt Dahlberg – VIBO/VIFAB

 

Tisdag – Eget arbete

Inga inbokade möten.

Förmiddag: Förberedelser och revideringar av dokument inför kommande utskotts- och kommunstyrelsesammanträden. Förberedande dialog med politiker och tjänstemän. Förberedelse inför kommande kommunfullmäktigegrupp.

Eftermiddag: Rapportering/attestering. Sammanställning av ordförandedag.

 

Onsdag – SLG och revisionen

Förmiddag: Möte gällande gymnasieförbundet. Träff med revisorer.

Eftermiddag: Träff med revisorer, forts.

 

Torsdag – Akademi Norr

Förmiddag: Företagsbesök.

Eftermiddag: Digitalt direktionsmöte med Akademi Norr.

 

Fredag – Företagsfrukost och eget arbete

Förmiddag: Företagsfrukost hos Aqua Support

Eftermiddag: Utskick av kallelser, partipolitisk dialog/uppföljning av tidigare beslut och sammanställning av veckan samt förberedelser inför kommunfullmäktige.

 

På gång: Ni kommer hitta mig, ibland tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande, på olika ställen runtom i samhället. Passa på att prata med oss – mer info om detta kommer.