På gång sedan sist

Här kommer en liten sammanfattning av vad som hänt sedan senaste blogginlägget:

Kommunfullmäktige i december

Budget 2023 klubbades igenom (med ett kompletteringsyrkande) med en bred majoritet i ryggen. En hel del motioner skickades till beredning, processen kring motionerna har påbörjas i kommunstyrelsens utskott.

Jag hade, till KFM, initierat ett ärende gällande ej tjänstgörande ersättares närvarorätt i utskotten, detta blev återremitterat – men jag hävdar fortfarande att vi bör följa SKRs rekommendation, dvs. att ej tjänstgörande ersättare i utskotten inte ska ha närvarorätt (och därmed inte heller arvode och ersättning).

För att exemplifiera mitt ställningstagande:

Tidigare har många av socialnämndens sekretess-/individärenden behandlats i socialnämndens arbetsutskott (exkluderat de som av lagstiftning inte fått delegeras). Där satt då tre politiker (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande). Idag behandlas majoriteten av dessa i socialutskottet. Där kan det idag, i praktiken, sitta med totalt tio ledamöter (fem ordinarie + fem ersättare).

Det tycker jag är ytterst olämpligt.

I diskussionerna har det ibland nämnts som en demokratifråga, att du som ej tjänstgörande ersättare ska ha rätt till insyn i utskottet. Jag har full förståelse för detta, men de principiella frågorna kopplade till socialutskottet kommer ändock till kommunstyrelsen och där är samtliga partier representerade. Du har som ersättare i ett utskott tillgång till samtliga handlingar som inte tillhör sekretessärenden och samtliga ersättare i utskotten har idag också närvarorätt med ersättning/arvode på kommunstyrelsens sammanträden.

Principiella ärenden får samtliga ledamöter ta del av i kommunstyrelsen.

VARFÖR då förorda att så många ska ha rätten att ta del av t.ex. sekretessärenden?

Och ja, jag vet att det funnits funderingar kring om vi kan ”exkludera ersättarna från sekretessärendena”. Problematiken som då dyker upp är att sekretessärendena kan vara uppdelade under dagen.

Är det rimligt att få arvode och ersättning för en heldag, än fast du i praktiken måste avstå från flertalet ärenden under dagen?

Är det rätt att våra kommunmedborgare betalar för ”ersättares rätt” att delta på utskottsmöten med anledning av det tidigare beskrivna?

Ptja, det tycker inte jag. Jag tänker att vi, från politikens håll, kan dra ned på våra kostnader utan att det påverkar vår insyn i principiellt viktiga beslut.

Vad tycker du?

Avslutningsvis gällande denna rubrik: Kommunfullmäktige i december var vårt första ”riktiga” kommunfullmäktige och vi var många nya i olika positioner. Mitt helhetsintryck av mötet var och är ändock positivt, det känns som att majoriteten av ledamöterna försöker göra bästa möjliga av en, med anledning av valresultatet, komplex situation.

Vi tycker olika i en del frågor och det kommer vi fortsätta göra, och – än hur konstigt det låter – hoppas jag vi fortsätter göra det. Vi utvecklas vid utmaningar.

Företags- och verksamhetsbesök

För mig är besöken viktiga, både besök hos företag men också hos våra kommunala verksamheter. Jag vill lära mig så mycket som möjligt. Mitt senaste besök gjorde jag på Tallbacka tillsammans med vice KSO Max, innan dess gjorde jag, tillsammans med bl.a. delar ur kommunledningsgruppen, ett företagsbesök hos Inlandsfrakt. Ytterligare besök är inbokade och jag ser fram emot att fortsätta det arbetet.

Kulturdialog

För en vecka sedan fick jag inbjudan att delta på ett kulturdialog-möte tillsammans med regionen och föreningar, aktörer i kommunen på Hotell Wilhelmina. Det var ett givande möte där både utmaningar och framtid diskuterades. Bland annat så pratade vi om hur synen på engagemang i föreningsliv förändrats över tid, men kanske mestadels de senaste 30-åren. Vi har ett gemensamt arbete att göra i frågan och dialogen behöver, enligt mig, intensifieras.

Samråd – Förvaltningskommun

Även om det gått en tid sedan valfullmäktige är jag fortfarande i ett stadie där jag deltar på möten för första gången. För en vecka sedan fick jag delta på ett samrådsmöte tillsammans med bl.a. våra minoritetssamordnare för första gången, och det jag tar med mig är att det är mycket på gång som jag tidigare inte visste. Mycket intressant och många tankar! Kan vi från politikens håll utveckla förutsättningarna för detta arbete? Det är en fråga jag tar med mig.

Vad händer framöver?

Nu börjar vi närma oss budgetarbetet inför 2024. Vi har sedan ett antal år tillbaka valt att arbeta med ”prislapps-modellen” i Vilhelmina. Arbetet med budget blir aningen annorlunda detta år med anledning av att vi numera har en utskottsorganisation, men förhoppningen från min sida är att vi kan landa i en bred majoritet i slutänden. Nytt för nästkommande budget är att vi kan titta på (och har verktyg för) verksamheter ”utan prislapp” på ett annat sätt än tidigare, t.ex. politisk verksamhet, infrastruktur och kultur. Jag har inte ingått i budgetberedningen tidigare, men känner att det ska bli ett intressant arbete.

Nästintill varje måndag har vi ordförandeträffar (ordförande i KS/allmänna utskottet + socialutskottet + utbildnings-/arbetsmarknadsutskottet och miljö- och byggnadsnämnden). Där informerar vi varandra om aktuella ärenden inom respektive område (ej sekretessärenden). Det är ett viktigt forum för den politiska helhetsbilden, och även kommunledningsgruppen finns kopplad till detta. Om du inte vet vem som är ordförande för respektive utskott/nämnd får du reda på det nu:

Allmänna utskottet: Andreas Eliasson
Socialutskottet: Annika Wibrell
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet: Robbin Mikaelsson
Miljö- och byggnadsnämnden: AnnKristin Norman

Finns det ytterligare funderingar föreslår jag följande länk: Vilhelmina kommun – kommun och politik/

Funderingar?

Jag har tidigare informerat om att jag finns tillgänglig på både telefon och mail, och jag vill gärna prata med/träffa er som vill diskutera, har idéer eller funderingar, etc. gällande Vilhelmina kommun. Så har ni frågor eller vill prata om det tidigare beskrivna är mina kontaktuppgifter följande:

Mail: [email protected]
Telefon: 0940-14033

Jag vill vara tydlig med att det hänt mycket mer sedan sist än vad detta blogginlägg innehåller, så tveka inte att höra av er om ni har frågor gällande något utöver blogginläggets innehåll.

Som politiker är det nära till hands att använda ord och förkortningar vi tror alla känner till, meddela mig om något i ovanstående text behöver förtydligas.

En kommentar

 1. Basic Rules

  Vad vill du göra, som gynnar medborgarna dvs mer pengar i lilla plånboken i första hand.
  Eller ska vi som nyttiga idioter bara se på när ni bara gynnar er själva genom höga arvoden och ideologiska framhärdanden i stället för sunt förnuft!?!
  Inte ens moderaterna sätter skattebetalarna dvs medborgarna i centrum !
  Är det svårt samarbeta med dom, moderaterna – sätter de kommunen i centrum är det utrikespoliska ställningstaganden som ska prioriteras även för er del ?
  En undrande kustbo.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.