Det beslöjade partiet

Det beslöjade partiet - DiVAFör några år sedan skrev jag min masteruppsats vid Umeå universitet om Sverigedemokraternas ideologi. Den som är intresserad av att läsa den kan hitta den i den universitetsgemensamma databasen DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) under namnet ”Det beslöjade partiet”. Det går även att följa nedanstående länk som leder till DiVA.

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A796009&dswid=4766

När du kommer in till sidan finns möjligheten att ladda ner den till höger på sidan (se röda markeringen i bilden)

Masteruppsatsen är på svenska.

Sammanfattning

Det beslöjade partiet: En diskursanalys av sverigedemokratiska texter bidrar till att öka förståelsen av Sverigedemokraternas ideologi genom att undersöka om det i partiets politiska texter finns något ideologiskt gods som innefattar ras, rasifiering och rasism. Arbetet inleds med en bakgrundsbeskrivning av den diskursiva förändring av samhällsdebatten och som öppnade upp för en främlingsfientlig agendasättning. Vidare redogörs för debatten om Sverigedemokraterna och uttalanden gjorda av partiets företrädare.

Genom ett socialkonstruktionistiskt och diskursanalystiskt ramverk tar uppsatsen sikte på att förstå hur tillämpningen av rasidéer i sverigedemokratiska texter skapas och ser ut. För det teoretiska ramverket står kritisk ras- och vithetsteori samt rasifieringsteori. Genom arbetet betraktas ras som en samhälleligt dold historisk och politisk konstruktion som ständigt produceras och reproduceras kulturellt och socialt. Vidare presenteras teoretiska resonemang på hur en essentialistisk kultursyn omskapar kulturbegreppet till att få samma funktion som rasbegreppet; människan reduceras till bärare av andligt överförbara kulturella egenskaper som genom rasifiering förkroppsligas.

Med den teoretiska och metodologiska verktygslådan avkodades principprogrammet för att ge svar åt uppsatsens syfte: Analysen av texterna visar att partiet är genomsyrat av essentialistiska uppfattningar rörande kultur, folk och nation. Den mänskliga essensen går i arv genom generationerna på ett odefinierat mystisk sätt och utrustar människor med innebörden för rassjälar. I partiets ideologiska resonemang skapas ett kulturbegrepp som blir rasföreställningarnas funktionella motsvarighet.

 

NYCKELORD: Sverigedemokraterna, Essentialism, Kulturrasism, Ras, Rasism, Etnopluralism, Etnonationalism, Diskurs, Social konstruktion, Kritisk rasteori, Rasifiering

KEYWORDS: Sweden Democrats, Essentialism, Cultural Racism, race, racism, Ethno-Pluralism, Ethno-Nationalism, Discourse, Social Construction, Critical race theory, Racialization

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 kommentarer

 1. Bergis

  Ja men du missade en sak. I det nu rådande infekterade läget använder ni Vänsterpartister fascism och rasistbegreppet som ett moraliskt laddat politiskt slagträ, vilket gör det rätt meningslöst att försöka göra en vetenskaplig bestämning av SD- den kommer bara att politiseras. Din uppsats faller därför på eget grepp.

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Hej Bergis,

   Du kanske missade att detta är ett vetenskaplig arbete. Den bias du beskyller mig för visar för det första att du inte läst arbetet (exempelvis används inte fascism som beskrivning för/karaktärisering av Sverigedemokraterna i arbetet), för det andra skulle en sådan bias du anklagar arbetet för att spegla medföra att arbetet aldrig skulle blivit godkänt. Nu blev det godkänt och fick ett starkt positivt omdöme — ”utmärkt uppsats för denna nivå i utbildningen!” — och högsta betyg. Att du anser att den faller på eget grepp säger mer om din inställning till vetenskap än eventuella brister i min masteravhandling.

   Ett tips till nästa gång du kommenterar är att vara konkret och framföra argument i sak. Sådana synpunkter lyssnar jag till och då kan vi resonera kring de synpunkterna och se vart vi landar. Jag är inte intresserad av någon politisk pajkastning eller diskutera svepande anklagelser som du hade kunnat kasta ut mot vem som helst utan att ens blinka.

   Vänligen,
   Daniel nyström

   • Bergis

    Du kanske missförstod mig. I ett infekterat läge där man gärna vill kalla SD för det ena eller andra måste ideologianalysen av SD komma senare när den kan göras med noggrannhet och eftertanke. Tänk också på att den som godkänt din uppsats också har en politisk hemvist och denna kan vara politiskt färgad.

    • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

     Hej igen,

     Skulle din syn vara förhärskande inom akademin skulle vi aldrig kunna titta på något i samhället annat än en avlägsen backspegel och knappt ens då heller. Det är givetvis fullständigt orimligt, men din synpunkt kanske bara gäller om man ska studera Sverigedemokraterna om man själv inte är Sverigedemokrat? Det brukar nämligen vara så argumentationen ser ut. En vetenskaplig ansats trovärdighet ligger i dess transparens och möjligheten att följa dess metod, att det är möjligt att göra en egen värdering av resonemangen och slutsatserna som kan vitsordas som rimliga i och för sig även om man själv kanske inte håller med på ett personligt plan eller kanske hade gjort en annan analys.

     Men då förstår jag ditt inlägg som en bekräftelse på att du inte läst min masteruppsats och att ditt påtalande bara var generellt och svepande i största allmänhet. Jag kan därför inte ta din synpunkt på allvar, tyvärr. De generella problem du lyfter är jag väl medveten om och igenom utbildningen lär vi oss hantera detta. Vi problematiserar också relationen mellan forskaren och studien. Om du hade läst mitt arbete skulle du se att jag ägnar detta en betydande uppmärksamhet.

     /Daniel

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Hej Håkan Öhgren,

   Låt mig citera: ”Syftet med kursen är att utveckla studentens förmåga att genomföra ett självständigt vetenskapligt uppsatsarbete. Studenten ska i samband med detta få fördjupad kunskap på ett eller flera statsvetenskapliga forskningsområden.”

   Det verkar som det är universitetet som har höga tankar om oss som skrivit på avancerad nivå.

   Vänligen,
   Daniel Nyström

 2. Roland Larsson

  Vad är det för jävla skit du sprider om sverigedemokrater. Du är väl knappast torr om öronen än. Vad vet du om svensk politik egentligen. Jag är 70 år nu och har väldigt svårt att tro på sådana som dig. Vad vet du egentligen om verkligheten? Svara mig eller håll käft om SD. Jag lämnade socialdemokraterna just för att de inte gjorde nåt som helst för oss pensionärer. Vilket jävla parti – det är klart att jag gick över till SD som är det enda parti i Sverige som verkar försöka stötta pensionärerna. Vad skulle du gjort om du själv hade varit dåligt betald statspensionär, som jag. Jag var själv forskare på FOI (FOA) i Umeå många år, men får nu leva på existensminimun. Tacka regeringen. Tack! era jävlar – hoppas ni dör snart!

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Hej Roland Larsson,

   Jag tycker självklart att det är förjävligt att våra pensionärer har det ekonomiskt magert och att flera svälter. Under flera år levde jag själv på drygt 4500 kronor i månaden innan hyran var betald. Jag vet vad det innebär att leva fattigt och jag önskar ingen att behöva välja mellan att äta mat eller kunna betala hyran.

   Vad jag vet om verkligheten har du nog ingen aning om, men jag är snart 40 år och har utbildat mig inom statsvetenskap, historia, ekonomi m.m. och varit aktiv i svensk politik i snart 20 år. Jag tycker att jag har rätt bra koll, trott eller ej.

   Jag tycker det är synd att du önskar livet ur mig, och om livet får ha sin gång lär din önskan inte gå i uppfyllelse. Jag hoppas dock att du får en värdig ålderdom, även om det låter som att du har det svårt trots att du varit forskare. Jag tycker dock att det låter märkligt. Eftersom du är 70 år, dvs född 1947, så går du delvis under ATP-systemet varför dina 15 bästa löneår utgör grunden för din pension (Det systemet är mycket bättre än det som de födda efter 1954 går under). Missförstå mig rätt: Jag ifrågasätter inte att du upplever en knaperhet, men du borde inte ha det så förfärligt knapert ifall du arbetat. Jämför med dem som går i pension nu och sedan med dem som går i pension om säg 10 år. Då ska du få se på knapert…

   I övrigt kan jag upplysa dig om att det var Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet som skapade det nya pensionssystemet som nu stjäl pensionärers pengar och gör dem fattiga. Vänsterpartiet som jag själv är med i fick aldrig vara med då vi ville behålla ATP alternativt reformera ATP-systemet. Sverigedemokraterna är inte intresserad av att ändra nuvarande pensionssystem. Så ifall du vill påverka för pensionärer i positiv riktning så föreslår jag att du försöker påverka PRO och kanske deltar i Vänsterpartiets arbete för att förändra dagens pensionssystem. Ingen ska behöva leva i fattigdom på ålderns höst. Vi alla ska kunna leva i värdighet.

   Vänligen,
   Daniel Nyström

 3. Pingback: Kritisk ras- och vithetsforskning | Daniel Nyström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.