Etikett: Högskolepoäng

Blir jag hemlös?

Av , , 2 kommentarer 9

Idag fick jag hem ett brev där bostaden ska pröva ifall jag har behov av en studentbostad. Det är klokt att så länge studentbostäder som boendeform finns genomföra kontroller. Det är stor brist på studentbostäder. Många behöver bo. Och endast studenter ska bo i studentbostäder.

Kruxet med denna kontroll är mycket besvärande. Kraven är två, dels att jag ska vara registrerad för pågående kurser (fullt naturligt). Det andra kravet är knepigare: Jag måste ha fullgjort minst 15 hp under våren. Detta är inte uppnått eftersom jag skrev examensarbetet under våren men blev inte klar med det av mycket goda skäl. Examensarbetet är på 30 hp (man kan inte få halva, det är allt eller inget). Eftersom jag inte blev klar med examensarbetet fullgjorde jag inga högskolepoäng under vårterminen. Jag är registrerad på den kursen igen och slutför arbetet nu under hösten. I den delen uppfyller jag kraven.

Vad går jag nu för öde till mötes?

Hur blir det med mina masterstudier som jag tänkt påbörja?

Blir jag hemlös?