Etikett: alliansen

Nya bud, dieselskatten höjs efter årsskiftet

Av , , 4 kommentarer 33

 Så lät det då:

 Höjd bensinskatt med 49 öre litern – om det blir maktskifte i höst. – Det här kommer att kosta tusentals jobb, säger finansminister Anders Borg.”

 Och så här gick debatten:

”Vänsterpartiernas förslag till bensinskattehöjning innebär ett hårt slag mot stora delar av Sverige och svensk ekonomi. […] Bensinskatten slår också hårdare mot människor med mindre marginaler. Särskilt drabbas människor i glesbygd, barnfamiljer och pensionärer. Pensionärer får heller inte del av eventuella förändringar av reseavdraget. Företagare som är i behov av bilen tillhör också de som drabbas extra hårt.”

Notera att det gällde bara bensin – inte diesel.


I valrörelsen deklarerade alliansens fyra partiledare tydligt var man stod:

”Alliansen har nu enats om ett tydligt löfte till väljarna inför valet 2010: Vi höjer inte bensinskatten under kommande mandatperiod. Det innebär att inga tillkommande aktiva bensinskattehöjningar kommer att genomföras.”

Enligt Riksdagens Utredningstjänst (RUT)(Dnr 2010:1657) kommer en inte oansenlig höjning av dieselskatten träda i kraft efter årsskiftet:

”Förslaget var att höja energiskatten med 20 öre den 1 januari 2011 och en andra höjning med 20 öre den 1 januari 2013. I konsumentledet motsvarar det 25 resp. 50 öre eftersom mervärdesskatt utgår. Nämnas kan att förslaget växlas delvis mot en lägre fordonsskatt för diesel­drivna bilar.”

Vad alliansen inte berättade när de reste land och rike runt och försäkrade väljarna om oförändrade bilbränsleskatter var att beslutet om höjd dieselskatt redan var fattat – det klubbades i riksdagen för ett år sedan vilket innebar att alliansen hela tiden visste att höjningen var på väg…

 Frågan är om detta förmedlades tydligt nog till väljarna?

 /Mattsson

Bloggat; Röda bergetErik Fransson Leines Blogg

 

 

 

 

 

Hela Luleå utförsäkras!!

Av , , 4 kommentarer 17

 

I går möttes Thomas Östros och Anders Borg i en debatt om jobben, ekonomin och tryggheten. I debatten lyfte Östros frågan om att Borg drivit fram nedskärningarna i sjukförsäkringen för att finansiera de omfattande skattesänkningarna.
 
Försäkringskassan redovisar statistik över utförsäkringarna i sjukförsäkringen
-Antal utförsäkrade hittills: 35 411
-Beräknat antal utförsäkrade under mandatperioden 2010 – 2014: 39 903
 
Hittills har ungefär 35 000 personer utförsäkrats.
Nästa mandatperiod kommer ungefär 40 000 personer att utförsäkras.
Enligt Försäkringskassan är det alltså betydligt fler som kommer att utförsäkras framöver än antalet som redan har utförsäkrats.
Regeringens Cristina Husmark Pehrsson (M) är tydlig med motivet till
nedskärningarna: ”De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar.”
Nedskärningarna i sjukförsäkringen har dragit in 22 miljarder kronor.
 
Det är Anders Borg som är arkitekten bakom utförsäkringarna i sjukförsäkringen. Han drog bort tryggheten för sjuka människor för att kunna genomföra stora skattesänkningar för dem som har det bäst.
Det är oanständigt att dra in den ekonomiska tryggheten för svårt sjuka, sköra människor för att kunna göra stora skattesänkningar för dem som redan har stora inkomster. Ingen blir frisk av att bli fattig. Vem som helst kan nästa gång vara den som drabbas av en svår sjukdom.
Utförsäkringsvågen fortsätter med full kraft. 40 000 personer kommer att utförsäkras nästa mandatperiod om Borg får fortsätta styra.
Det är fler än som hittills utförsäkrats. Sammanlagt utförsäkras hela 75 000 personer.
 
Det motsvarar hela Luleås befolkning!!!
 
 
(Källa: Försäkringskassans levande databas, 27 augusti 2010).
 

/Mattsson

 

Socialbidragskostnaderna har ökat med över 1 000 000 000 kr!

Av , , 19 kommentarer 20

 Nya siffror från Socialstyrelsen 

• Socialstyrelsen presenterar i dag nya siffror som visar att socialbidragen ökar. Socialbidragen ökade under de första två kvartalen 2010 i åtta av tio av landets kommuner. 
• Under de två första kvartalen 2010 har det betalats ut 4,8 miljarder kronor i socialbidrag vilket är en ökning med över en miljard kronor jämfört med samma period år 2006.

Våra kommentarer 
• Det ökade bidragsberoendet är resultatet av den borgerliga regeringens politik. Genom att misslyckas med jobben, slå sönder a-kassan och försämra sjukförsäkringen tvingas många söka sig till socialkontoren. 
• Nu krävs det en politik för fler jobb, en fungerande arbetslöshetsförsäkring och en mänsklig sjukförsäkring.

 

Detta är om inte ett klart bevis på att KLYFTORNA och UTANFÖRSKAPET ÖKAR!!!

Hur många av dessa är barnfamiljer som råkat illa ut? 

Allt detta på bekostnad av skattesänkningar som till största del har gått till den rikaste procenten!

Källa

/Mattsson

Myten om Sjukförsäkringssystemet!

Av , , 1 kommentar 19

 

Känner mig tvungen att klistra in en text som publicerades i Expressen här om dagen, den är relativt lång och svår att göra kortare men absolut LÄSVÄRD.
 
Myt att sjukskrivna kostar för mycket
Sjukförsäkringssystemet har gått 70 miljarder plus på sex år.
Trots det tror många att de sänkta ersättningarna beror på att staten måste spara.
 
Just nu debatteras sjukförsäkringssystemet intensivt. Men vad som knappt framgår i debatten är att systemet efter år 2002 gått med kraftiga överskott varje år, förutom 2009.
Sedan 2003 har 694 miljarder kronor betalats in genom sjukförsäkringsavgifterna, som är en del av arbetsgivaravgifterna.
Under samma period har enbart 626 miljarder kronor betalats ut, i form av sjukförsäkringsersättning och förtidspension/sjuk- och aktivitetsersättning.
Inbetalningarna har alltså överstigit utbetalningarna med runt 70 miljarder kronor.
Det här måste vara överraskande siffror för den som tror att de sämre ersättningarna till sjuka handlar om att staten måste "spara".
Men systemet är gjort som alla andra försäkringar. Solidariskt betalar man när man är frisk, för att få ersättning vid sjukdom.

Genom den borgerliga alliansregeringen har dock hela försäkringsidén vänts upp och ner. Det är en del i ett systemskifte.
Det gamla sättet att se på sjukförsäkringen, som vi hade fram till regeringsskiftet 2006, innebar att vi löntagare betalar in en avgift för att försäkra oss mot eventuell sjukdom. Drabbas vi av sjukdom så får vi en hygglig ersättning även under sjukdomen, förutsatt att denna sjukdom kan intygas av läkare.
Sjuka betraktas som sjuka och får – efter kontroll av läkare – ut sin sjukersättning.
Det nya borgerliga synen på sjukförsäkringar innebär att sjuka betraktas som bidragsberoende individer.
Det är inte längre den sjuka och hennes läkare som avgör om hon är sjuk eller inte.
Nu är det en bidragsgivande myndighet, försäkringskassan, som beslutar.
Det är som om ditt försäkringsbolag skulle kontakta dig när dit hus brunnit ner och för det första ifrågasätta om det verkligen brunnit (trots att brandkåren bevisligen varit och släckt) och för det andra vänligt berätta för dig att de inte vill ge dig din inbetalade försäkring fullt ut för att du inte ska bli "bidragsberoende".
Men hur kan man få igenom en sådan vantolkning av ett försäkringssystem som går med överskott?
Det handlar om vilken berättelse alliansregeringen fått spridd genom medierna.
Den nya regeringen har helt enkelt varit riktigt framgångsrik med att sälja sin berättelse.
Den nya regeringens berättelse är:
Tidigare var det så att om en sjukskriven skaffade sig en sommarstuga och en hund, ansåg försäkringskassan att han/hon nog inte skulle klara av detta och samtidigt jobba.
Därför blev han/hon fortsatt sjukskriven eller förtidspensionerad.
Nu är det så att om en sjukskriven skaffar sig sommarstuga och hund, så är det ett tydligt tecken på att han/hon kan gå tillbaka till jobbet.
Alltså blir han/hon utförsäkrad.

Det är en berättelse som likt råttan-i-pizzan har många varianter.

Men tänk lite!
Hur många av de 298 000 som var sjukskrivna år 2002 (toppen för sjukskrivningar) skaffade sig under sjukskrivningen torp och hund?
Det finns ingen statistik, bara påståenden.
Bland i dag drygt 200 000 sjukskrivna går det säkert att hitta några hundra som missbrukar systemet, eller som blir bidragsnarkomaner.
Det är sorgligt och kanske finns det sätt att minska denna siffra.
Men dessa ska ställas mot de 50 000 som i hela sitt liv betalat en försäkringspremie (sjukförsäkringsavgiften) och som nu blir utförsäkrade.
"Utförsäkrad" är ju också en märklig term.
Om andra försäkringsbolag gjorde så här… Säg att du ringer vid vattenskada och får svaret att du är "utförsäkrad". Inte skulle du betala försäkringsavgiften nästa gång?
Men en löntagare betalar automatiskt sjukförsäkringen.
Det finns inget sätt att smita, enda gången avgiften försvinner är om man blir… sjuk.

Den borgerliga regeringen har via våra medier lyckats förvandla ett gemensamt försäkringssystem, där våra inbetalningar vida överskridit utbetalningarna, till ett bidragssystem för mindre lyckligt lottade.
Det är en märklig propagandaseger.

Alla som sprider den riskerar nämligen att drabbas av den.
För de journalister och redaktörer som okritiskt spridit myten riskerar också att en dag bli sjuka – förlåt, bidragsberoende.

JOHAN EHRENBERG,
52, är journalist och debattör samt vd för ETC.
STEN LJUNGGREN,
58, är lektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
 
Min spontana tanke efter denna artikel är ifall det finns en annan uppdragsgivare än de som röstat på allianspartierna, min tanke går till Svenskt Näringsliv.
 
 
/ Mattsson