Är köttfri = klimatsmart?

På måndagens kommunstyrelsesammanträde behandlades Miljöpartiets motion om att utreda möjligheterna för att införa en köttfri dag varje vecka i kommunens måltidsverksamheter. I kommunstyrelsen reserverade Centerpartiets ledamöter sig i denna fråga. Inte mot motionens intentioner eller mot dess inriktning utan för att vi anser att frågan om kost är större än införandet av en köttfri dag. Vi tycker helt enkelt att saker ska tas i rätt ordning. Det vi reserverade oss mot var att utreda enbart Miljöpartiets motion istället för att som vi föreslår ta ett helheltsgrepp genom en sammanhållen kostpolicy. Oavsett om en sådan policy i slutändan leder till mer, mindre eller oförändrad mängd animaliska livsmedel.

I motionen föreslår Emma Vidmark (Mp):
– att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för införandet av en vegetarisk dag i kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg
– att kommunfullmäktige tillkännager sin mening att de besparingar som kan uppstå genom införandet av en vegetarisk dag används för att finansiera ökad andel ekologiskt och lokalproducerat kött i kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.
I motionstexten framgår att argumenten för detta är kopplade till både klimat och hälsa, och att klimatfrågan är kopplad till de stora utsläppen av växthusgaserna metan från idisslande kors magar och lustgas från gödslad mark.

En god tanke, kan tyckas. Vi i Centerpartiet ser detta ur ett annat perspektiv, i alla fall till viss del. Vi vill se att en sammanhållen kostpolicy tas fram för alla kostverksamheter i Vännäs kommun. I kostpolicyn ska samtliga livsmedelskategorier ingå, och den ska ha ett brett fokus på kosthållningen och inkludera såväl miljö och klimat som kvalitet och hälsa. Man bör också ha i åtanke att ett livsmedels klimatbelastning beror på hur det framställts, efterbehandlats/processats/lagrats och transporterats. Oavsett om det rör sig om ett animaliskt eller ett vegetabiliskt livsmedel så är det många faktorer som spelar in. Klimatbelastningen bör även, för att ge en relevant bild, sättas i proportion till livsmedlets energiinnehåll.

Vi anser helt enkelt inte att införandet av en köttfri dag nödvändigtvis är positivt för vare sig klimat eller hälsa. Allt beror ju på vad man ersätter det med. För någon typ av ersättning måste ju övervägas. Att friska vuxna människor kan minska sin konsumtion av nötkött är ju en självklarhet, och att det skulle ha positiva effekter på både hälsa och miljö inser många. Men barn och ungdomar som växer så det knakar? De sjuka och äldre inom omsorgen, som äter samtliga mål mat i sitt kommunala boende och som kanske inte får i sig mer än några få tuggor mat varje måltid? För dessa grupper är det oerhört viktigt att varje måltid är energirik och med tillräckligt proteininnehåll.

Vi anser inte heller att likhetstecken bör sättas mellan köttfri och vegetarisk. Om det är nötköttsproduktionen som är problemet, varför inte fokusera på just detta och ersätta nötkött med exempelvis fläskkött, vilt, kyckling och fisk. Gärna närproducerat. Fisk är som bekant något som vi alla borde äta mycket mer av, och som man i vårt grannland Norge äter i genomsnitt 5 dagar i veckan.

Det är kanske det vi ska sträva efter?


 

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

38 kommentarer

 1. Miss Minnalainen

  Svenskar överkonsumerar kött i dagsläge och när man föreslår en enda vegetarisk dag i veckan så menar du att man kanske ska sträva efter att äta fisk dem dagar i veckan istället?

  ”De sjuka och äldre inom omsorgen, som äter samtliga mål mat i sitt kommunala boende och som kanske inte får i sig mer än några få tuggor mat varje måltid? För dessa grupper är det oerhört viktigt att varje måltid är energirik och med tillräckligt proteininnehåll.”

  Du menar alltså att äldre människor eller barn som växer upp INTE skulle få i sig den mängden energi och protein som de behöver om de åt vegetariskt?

  Jag står gärna till förfogande om du vill lära dig om vegetarisk mat, för som jag kan tyda i din text så är din uppfattning en aningen skev.

  God fortsättning.

 2. Stina Jansson

  Svar till Miss Minnalainen (2011-11-16 22:56)
  Du har rätt i att svenskar överkonsumerar kött, det är inte det min bloggtext handlar om. Jag menar att det är upp till varje frisk vuxen att själv bestämma sig för om man vill ändra på sin egen mathållning eller inte. Att införa en köttfri dag i veckan på kommunala förskolor, skolor och äldreboenden är en helt annan sak.

  Jag äter själv gärna vegetariskt, men det är inte inställningen till vegetarisk mat detta handlar om. Det är frågan om hur vi inom kosthållningen i kommunens verksamheter kan göra miljöförbättrande och kvalitetshöjande åtgärder, och där räcker det inte att ropa ”köttfritt”! Vi behöver ta ett bredare grepp om kostfrågorna än så.

 3. Jonas

  C anser att införande av en köttfri dag inte nödvändigtvis är positivt för varken klimat eller hälsa då det beror vad man ersätter köttet med. Eftersom motionen handlar om att förbättra hälsa och minska klimatpåverkan så skall givetvis köttet ersättas med något som lever upp till dessa krav. Det finns ingen anledning att beskriva alla detaljer i motionen utan det är upp till tjänstemännen att omsätta dess intentioner verksamheten. Det ena utesluter ju inte det andra! Varför inte införa den goda idén med köttfri dag och sedan gå vidare med en förändrad kostpolicy, om det nu är era intentioner. Man måste ju krypa innan man kan lära sig gå. Jag förutsätter nu att C kommer med en motion (förslag) med den inriktning som du beskriver är er i ditt inlägg. Annars har ert nej bara bromsat möjligheten att ta första steget mot en kost som är hälsosammare, mindre klimatpåverkande, närproducerad och ekologisk. Jag förvånas att frågan är så stor för er att ett nej inte räcker utan att ni också reserverar er mot beslutet.

 4. Mats L

  Den gamla myten om att man får i sig otillräckligt med proteiner med vegetarisk kost verkar fortfarande leva…

  Det ”bredare grepp” som ni talar om låter flummigt och otydligt. Gör ni en analys där ni granskar vad som är bäst för miljö, hälsa och ekonomi oavsett om det är vegetariskt eller ej, då kommer ni finna att vegetabilierna segrar. Det är den analysen som redan har gjorts av FN, WHO, etc. Läs deras rapporter istället. Slutsatsen är inte att vi måste sluta helt med animaliska produkter, men att vi måste äta betydligt mindre av dem.

  Fisk kan vara väldigt bra mat, men också väldigt dyr om det ska vara av miljövänlig sort. Vegetarisk kost är resurssnål och kan både spara pengar och vara bra för miljö och hälsa.

 5. Malin Karlsson

  Visst är det bra att äta fisk men är fiskrikt på menyn så miljö- och klimatsmart eller ens nyttigt? Att i nuläget eftersträva att servera fisk 5 dagar i veckan skulle nog inte bli populärt hos kommunens unga och gamla. Åtminstone inte om den ska vara miljöschysst producerad eftersom det skulle bli en väldigt enahanda diet. Vilka 5 fisksorter i veckan tänkte du föreslå till den s.k. matpolicyn som är miljövänligt producerad, schysst fiskad och utan miljögifter?

  ”Enligt Livsmedelsverket bör barn och kvinnor i barnafödande ålder inte äta fet Östersjöfisk som lax och strömming mer än 2-3 gånger per år – för den fisken har halter av giftiga dioxiner och PCB över EU:s gränsvärden. Kunskapen om de här kostråden är låg hos målgruppen, och Livsmedelsverket föreslog tidigare i år att Sverige inte ska förlänga sin dispens från EU-förbudet.” Saxat från:
  http://www.expressen.se/debatt/1.2598096/isabella-lovin-dioxiner-som-lok-pa-laxen
  Ett förslag som för övrigt den för frågan ansvarige centerpartistiske landsbygdsministern Eskil Erlandsson inte brydde sig om vid EU:s fiskeministermöte.

  Det finns i mina ögon inget kontroversiellt i att införa en köttfri dag. Som lokalpolitiker bör vi ta på vårt ansvar att uppmuntra till och informera om de nödvändiga livsstilsförändringar som krävs för en hållbar framtid. Med bra information om tanken bakom en köttfri dag till kommunens köksansvariga och måltidsgäster kan Vännäs ligga i framkant som en framtidstänkande, grön och klimatsmart kommun. Men, det vill tydligen inte centern vilket förvånar mig mycket eller också inte…

 6. Köttätaren

  Häftigt. Låt beslutet gå igenom! Det blir ett lyft för byns pizzerior. Man kanske skulle smälla upp en korvmoj bredvid Lilja, den borde kunna gå ganska bra.

 7. Anna

  Jag är inte helt säker på att jag uppfattat rätt, men är det så att det inte finns en kostpolicy utan den är under bearbetning? Är det så verkar det lite bak & fram att först bifalla Miljöpartiets motion och sedan skapa kostpolicyn. Det skulle betyda att kostpolicyn måste byggas kring de beslut som i så fall är fattade kring kommunens måltider. Jag håller med om att det är bättre att frågeställningarna bearbetas vid samma tillfälle. Det ger ett bättre utgångsläge för arbetet med kostpolicyn.

 8. Urless

  Varför ska man fatta ett sånt här beslut? Jag är urless på alla politiker som ska uppfostra oss medborgare att ”tänka rätt”. Ni är valda för att representera oss och inte moralisera i vad vi ska äta eller inte.

 9. Susanne

  Ja fast om man vänder på steken så tvingas barn och gamla att äta kött i skolor och i äldrevården idag, jag vet inte om det är lättare idag att byta kost till vegetarisk men när jag växte upp var det en lång procedur och det var inte förrän jag var åtta år gammal som jag fick lov att byta.
  Det krävs mer kunskap om vegetarisk kost, det håller jag med om, men om ingen skapar en handfast förändring så kommer inte kunskapen om vegetarisk mat spridas, detta leder däremot till ett vidare samtal om mat som leder till bättre miljö. Kött eller inte kött.

 10. Valfritt

  Vår familj har fått våra vegetariska kost-önskemål tillgodosedda i skolan. Kan inte svara för hur det är inom äldrevården.

 11. Köttbonde med naturbetesmarker

  När jag läser Malin Karlssons kommentar så undrar jag verkligen om denna motion och i synnerhet hennes negativa syn på köttkonsumtion är förenligt med sitt yrkesuppdrag?

 12. Stina Jansson

  Svar till Jonas (2011-11-17 06:10)
  Hej Jonas, trevligt att du läser min blogg! För det första kan jag konstatera att det ingenstans i motionen nämns något om vad man tänker sig att köttet ska ersättas med. Samtidigt yrkar Mp i motionen på att ”de besparingar som kan uppstå genom införandet av en vegetarisk dag används för att finansiera ökad andel ekologiskt och lokalproducerat kött i kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg”. Denna formulering tolkar jag som att man inte tänkt sig att man under den köttfria dagen ska ersättas med i första hand ekologiska och/eller närproducerade vegetabilier eftersom man då knappast skulle kunna göra den kostnadsbesparing som man hänvisar till.

  Till kommunfullmäktige 26 september 2011 motionerade Centerpartiet om ”Policy för kvalité och upphandling av mat”, och i denna motion gjorde vi följande yrkande: ”att kommunen tar fram en koncernövergripande livsmedels- och kostpolicy där det fastställs vad som ska gälla för kvalité och upphandling av mat”. Så frågan om kostpolicy ligger redan på bordet.

  Sista meningen i din kommentar förvånar mig eftersom du själv är kommunpolitiskt aktiv och känner till tågordningen. Centerpartiet la ett eget förslag i ärendet och när detta röstades ned reserverade vi oss till förmån för vårt eget förslag.

 13. Stina Jansson

  Svar till Mats L (2011-11-17 09:28)
  Om du läser min bloggtext igen så ser du att jag inte har några invändningar mot att friska vuxna människor drar ned på sin köttkonsumtion, tvärtom! Barn och ungdomar i förskola och skola och äldre människor inom omsorgen är en annan sak. Därför måste vi både se till att ha ett bra beslutsunderlag och låta alla berörda komma till tals.

  Livsmedelsverket konstaterar i sina riktlinjer för skolmat ang. vegetarisk kost att det är viktigt att köttet ersätts med livsmedel som ger protein och helst också järn eftersom det kan vara svårt att komma upp i tillräckliga mängder järn och många vegetabilier påverkar upptaget av järn.

  Det går att läsa mer om detta på Livsmedelsverkets hemsida: http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/Bra_mat_i_skolan_2007.pdf

 14. Stina Jansson

  Svar till Malin Karlsson (2011-11-17 14:39)
  Att jag nämner den höga konsumtionen av fisk i Norge är naturligtvis bara ett exempel på olika sätt att minska mängden nötkött i kosten. Fisk är ett nyttigt livsmedel men precis som med alla andra livsmedel får inte gränsvärden av miljögifter, tungmetaller eller andra hälsofarliga substanser överskridas. Det är fullständigt självklart.

  Vi i Centerpartiet har ingenting emot motionens intentioner eller mot dess inriktning. Vi tycker helt enkelt att frågan om kost är större än införandet av en köttfri dag och vill se en kommunal kostpolicy som inkluderar samtliga livsmedelskategorier. Det tycker vi är en viktigare åtgärd för miljön och för hälsan.

 15. Stina Jansson

  Svar till Anna (2011-11-17 15:07)
  Frågan om kostpolicy motionerade Centerpartiet om till kommunfullmäktige 26 september 2011. Där yrkar vi att kommunen tar fram en koncernövergripande livsmedels- och kostpolicy där det fastställs vad som ska gälla för kvalité och upphandling av mat. Det känner vi är rätt väg att gå, och rätt ordning att behandla de förslag som lagts på bordet.

 16. Stina Jansson

  Svar till Urless (2011-11-17 15:12)
  Det handlar inte om att moralisera utan om att ha en mathållning inom kommunens verksamheter som håller en hög kvalitet, och som är god och näringsrik. Och som gör så liten skada på miljön som möjligt!

  Politiken har ett ansvar för medborgarnas hälsa, miljön och långsiktig hållbarhet.

 17. Stina Jansson

  Svar till Susanne (2011-11-17 15:57)
  Jag hoppas verkligen att ingen tvingas att äta kött i varken skolan eller äldreomsorgen i vår kommun. Ett vegetariskt alternativ ska alltid finnas.

  Du har helt rätt i att det är bra om denna debatt leder till bättre mat och bättre miljö. Det vinner alla på.

 18. Malin Karlsson

  Till ”Köttbonde med naturbetesmarker”
  Jag är inte negativ till att äta kött. Var läser du in det? Det är ingen av oss i Miljöpartiet i Vännäs som står bakom motionen. Vi anser bara liksom klimat- och hälsoforskare att trenden med stadigt ökande köttkonsumtion måste vändas. Jag äter gärna nötkött men bara från lokalproducerade djur som jag vet har utfodrats vintertid med vallfoder (gärna ekologiskt odlat) och sommartid med bete helst då på naturbetesmarker. Det gör jag för att det är gott, klimatsmart, gynnar biologisk mångfald, den lokale bonden och det öppna vackra odlingslandskapet i min närhet. Sådant kött tror vi i mp att även våra skolbarn och äldre i kommunen skulle vilja äta. Idag är i stort sett inget av det kött som upphandlas till kommunens skolor (undantaget Pengsjö skola) och äldreboenden producerat innanför Sveriges gränser och inga särskilda mijökrav ställs. Ett införandet av en köttfri dag sparar in pengar eftersom vegetarisk mat är billigare i inköp än kött. Vi skriver i motionen att dessa medel ska öronmärkas så det oftare under de övriga sex dagarna i veckan serveras lokalproducerat, ekologiskt, naturbetesmärkt eller på andra sätt kvalitetsmärkta köttråvaror. Införandet av en köttfri dag skulle ge många kommuninvånare ökad insikt i och kunskap om frågan och förhoppningsvis även leda till ett mer medvetet handlade av lokalproducerat kött i butik. Du skulle med andra ord bli en vinnare!

 19. Malin Karlsson

  Till Stina
  ”Vi i Centerpartiet har ingenting emot motionens intentioner eller mot dess inriktning”. Då undrar jag liksom Jonas varför i hela friden ni till och med reseverade er mot kommunstyrelsens beslut att utreda införandet av en köttfri dag. Att jobba fram en kostpolicy är ju inget som krockar med vår motions inriktning.

 20. Arga mamman

  Malin Karlsson du måste tjäna förbaskat bra. När jag går och handlar så får priset avgöra. Jag har då inte råd att köpa det köttet du pratar om. Flytta dig till verkligheten och sluta måla upp någon drömtillvaro för oss som inte har råd.

 21. Stina Jansson

  Svar till Malin Karlsson (2011-11-17 22:13)
  Centerpartiet hade ett eget förslag i ärendet, och när detta ställdes mot KSAUs förslag och röstades ned reserverade vi oss till förmån för vårt eget förslag.

 22. Katarina Hampusson

  Jag tycker det ska bli jätteintressant att se vad utredningen kring Miljöpartiets motion kommer att visa.
  Inte minst blir det intressant att se om, och hur, man involverar barn, elever, föräldrar, äldre och funktionshindrade och deras anhöriga och tar tillvara deras synpunkter på motionen.

 23. Malin Karlsson

  Till Arga mamman. Som statligt anställd naturvetare med fem år av studieskulder så är min lön inte mycket att hurra över. För att möjliggöra köp av det kött jag beskriver så har vi köpt en extra frysbox så att vi till ett hyfsat kilopris kan köpa en halv ko. Det är förstås mycket jobb med att finstycka samt mala all köttfärs men det tycker vi är värt det. Vi måste även se till att äta upp alla delar på djuret som t.ex. allt framdelskött vilket känns bra. Kontakta en bonde nära dig och se om inte du kan få göra likadant.

 24. Köttbonde med naturbetesmarker

  Nu förstår jag varför man inte får lönsamhet på naturbeteskött när förespråkare som Malin Carlsson inte är beredd att betala marknadspris för det mervärde den specifika produktionsformen innebär.Men vi har ju alternativ eftersom vi istället kan producera bioenergi och då bidrar vi ju istället till att klara klimatmålet och öka andelen förnyelsebar energi

 25. Arga mamman

  Malin karlsson, den skolan du gick i 5 år måste vara bortkastad på dig för folkvett fick du då inte med dig. Tror du jag är dum på nåt vis? Om jag hade RÅD skulle jag skaffa mig en frys och om jag hade RÅD bo så den fick PLATS. Om jag hade RÅD fylla frysen med en ko. Jag har bara ett problem utom pengarna jag har INGEN bonde som bor nära mig och jag känner INGEN.

 26. Malin Karlsson

  Till Arga mamman och Naturbetesbonden. Då de senaste kommentarerna mest verkar handla om upprördhet mot mig som person så föreslår jag att vi lämnar Stinas blogg. Ni är välkomna att skriva i kommentarsfältet till min senaste blogg och helst under känd identitet så ska jag svara så mycket jag förmår.

 27. Stina Jansson

  Svar till Katarina Hampusson (2011-11-17 22:40)
  Absolut, jag ser också fram emot att se vad utredningen kommer fram till. Jag förutsätter att alla berörda får komma till tals.

 28. Katarina Hampusson

  Hej,
  diskussionen om mat pågår inte bara på bloggen, den pågår även ute ”på gatan”. Träffade en fd elev från Liljaskolan som beskrev någon situation från skolan där vegetarisk kost skulle stå på matsedeln. Jag fick inte riktigt klart för mig hur det här förslaget skulle ha varit upplagt. Förslaget väckte mycket motstånd och därför valde rektorn att dra tillbaka det. Jag har aldrig hört talas om detta, är det någon som vet något om det här och vad det egentligen handlade om?

 29. Stina Jansson

  Svar till Jonas Paulsson (2011-11-19 16:33)
  Tråkigt att du tolkar bloggtexten så. Jag vill varken förvilla eller dra något i långbänk. Centerpartiet i Vännäs arbetar för att kommunens verksamheter ska vara ha så hög kvalitet och så låg miljöbelastning som möjligt.

  Som jag skriver i min bloggtext har vi ingenting emot motionens intentioner eller mot dess inriktning. Vi vill ha en kostpolicy som inkluderar alla livsmedel, vilket vi redan motionerat om och tycker är rätt väg att gå och en viktig åtgärd för miljön och för hälsan.

 30. Arga mamman

  Malin Karlsson, du behöver inte svara mig. Jag är ärligt inte intresserad av att diskutera nåt med dig.Tänk efter hur du uppför dig mot folk och ta inte alltid självklart att det är lika för alla.

 31. Sven.

  Klimatsmart är den som inte köper importerd mat! Varför ska vi köpa mat som transporterats rundt halva klotet?

 32. Stina Jansson

  Svar till Sven. (2011-12-26 16:36)
  Bra synpunkt, transporterna är en viktig klimataspekt och jag håller helt med dig om att välja närproducerat är att välja klimatsmart.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.