Thomas Hartman

Etikett: aer

Förberedelser för Rumänien

Av , , Bli först att kommentera 7

INTERNATIONELLT. dag har jag haft telefonmöte i den europeiska lobbyorganisationen AER, Assembly of European Regions svenska nätverk där jag är ordförande. Organisationen förbereder sig inför kommande årsmöte och har gjort en stor översyn över sättet vi jobbar. Det gäller både politiskt påverkansarbete och arbetsformer och organisation.

Vi har alltså ett flertal frågor att behandla inför nästa veckas styrelsesammanträde med AER:s styrelse i Alba, Rumänien. Bland annat har en särskild arbetsgrupp, taskforce, arbetat med att se över organisationens strategier och organisation. Vid dagens möte drog vi också upp vissa av de saker vi behöver säkerställa inför kommande generalförsamling i Paris i maj.

Det svenska engagemanget i AER är det inget fel på och vi har även utvecklat ett nordiskt samarbete som är roligt att vara en del av. Det är som alltid intressant att se hur olika nationer och regioner agerar i internationella sammanhang och om kommunikationen mellan människor är svår i hemma i det egna landet så blir det ännu mer komplext när olika språk, regioner och länder ska samarbeta med varandra.

Från Västerbottens sida har vi valt att vara aktiv i flera internationella nätverk. Det är viktigt för oss att bygga relationer och jobba internationellt även om det många gånger är svårt och bitvis konfliktfyllt. Vinsterna för oss med ett aktivt deltagande handlar både om att lära oss av andra och bygga nätverk. 

Många gånger har våra internationella engagemang ifrågasatts historiskt men det börjar bli bättre med detta. Allt fler inser det självklara att även vi i norra Sverige är aktiva i dessa sammanhang.

THOMAS HARTMAN

Ingen anledning att deppa över regionfrågan

Av , , Bli först att kommentera 2

På bilden från vänster: Monica Carlsson (V), Lisbeth Rydefjärd (KD), Håkan Sandgren (S) och Thomas Hartman (S). Några av de svenskar som är engagerade i arbetet med AER.
På bilden från vänster: Monica Carlsson (V), Lisbeth Rydefjärd (KD), Håkan Sandgren (S) och Thomas Hartman (S). Några av de svenskar som är engagerade i arbetet med AER.

REGIONFRÅGAN OCH SAMARBETE.
Vid dagens landstingsfullmäktige fick vi beskedet från kammarkollegiet att Norrlands ansökan om att få bilda region avslås. Huvudargumentet är att norra Sverige inte är nog enade.

Jag är en av de som inte är särskilt förvånad över denna utveckling. Även om jag är en stark anhängare av ett enat norra Sverige så tycker jag ibland att vi börjar i fel ände.

Jag tycker vi borde börja i verksamhetsdiskussioner och konkret jobb för att samordna våra län utan att fundera så mycket över den politiska överbyggnaden. Då kommer det mesta att ge med sig.

När vi jobbat med konkreta politiska uppgifter har det hittills visat sig att det gått alldeles utmärkt att samarbeta i de fyra nordligaste länen, vilket bland annat lyftes i dagens tågdiskussion som fördes på landstingsfullmäktige, bland annat som ett resultat av Nicke Grahns utmärkta motion om tåg till Storuman.

Framtiden kommer att ha ännu mer av regionalt och internationellt samarbete med sig. Jag lämnar landstingsfullmäktige i morgon. Istället ska jag upp tidigt för resa till Stockholm och möte med AER Sverige som träffas på Sveriges kommuner och landsting. AER är en av de internationella organisationer som vi som region / landsting är medlemmar i och arbetar genom.

Morgondagens sammanträde mellan de svenska regionerna kommer bland annat att ge möjlighet till samtal med Jan Eliasson, tidigare Utrikesminister och FN-sändebud. Vi kommer att gå igenom arbetet i AER:s kommittéer, stämma av aktuella frågor, inte minst för att förbereda oss inför den kommande generalförsamlingen.

Vi får också tillfälle att träffa Rysslands nytillträdde Sverigeambassadör, Igor Neverov. Ambassadören deltar även på vår gemensamma lunch.

Jag förstår att det finns de som tycker att regionfrågan står och faller med kammarkollegiets beslut. Men som jag ser det vilar framtiden snarare i våra egna händer. Genom att utveckla samarbetet över gränserna så kommer vi både att kunna banta administration och förbättra samhällets service till medborgarna.

Men detta måste ske på ett sätt som är i samklang med viktiga demokratiska aspekter så att inte folk upplever att avstånden växer ännu mer mellan förtroendevalda och innevånare. Regeringen kommer att tvingas ta i detta vare sig dom vill eller inte. Under tiden kan vi i norra Sverige göra vår hemläxa ännu bättre.

Som jag ser det innehåller kammarkollegiets beslut bara möjligheter.

THOMAS HARTMAN