Thomas Hartman

Etikett: rumänien

Förberedelser för Rumänien

Av , , Bli först att kommentera 7

INTERNATIONELLT. dag har jag haft telefonmöte i den europeiska lobbyorganisationen AER, Assembly of European Regions svenska nätverk där jag är ordförande. Organisationen förbereder sig inför kommande årsmöte och har gjort en stor översyn över sättet vi jobbar. Det gäller både politiskt påverkansarbete och arbetsformer och organisation.

Vi har alltså ett flertal frågor att behandla inför nästa veckas styrelsesammanträde med AER:s styrelse i Alba, Rumänien. Bland annat har en särskild arbetsgrupp, taskforce, arbetat med att se över organisationens strategier och organisation. Vid dagens möte drog vi också upp vissa av de saker vi behöver säkerställa inför kommande generalförsamling i Paris i maj.

Det svenska engagemanget i AER är det inget fel på och vi har även utvecklat ett nordiskt samarbete som är roligt att vara en del av. Det är som alltid intressant att se hur olika nationer och regioner agerar i internationella sammanhang och om kommunikationen mellan människor är svår i hemma i det egna landet så blir det ännu mer komplext när olika språk, regioner och länder ska samarbeta med varandra.

Från Västerbottens sida har vi valt att vara aktiv i flera internationella nätverk. Det är viktigt för oss att bygga relationer och jobba internationellt även om det många gånger är svårt och bitvis konfliktfyllt. Vinsterna för oss med ett aktivt deltagande handlar både om att lära oss av andra och bygga nätverk. 

Många gånger har våra internationella engagemang ifrågasatts historiskt men det börjar bli bättre med detta. Allt fler inser det självklara att även vi i norra Sverige är aktiva i dessa sammanhang.

THOMAS HARTMAN