Umesossar och vinstförbud i vården!

Frågan om vinster i välfärden har börjat väcka reaktiva känslor inom Socialdemokraterna runt om i Sverige. Nu ska vinsterna bannlysas eller som Umeåsossarna formulerar det- ”starkt begränsa eller förhindra att privat vinster genereras”.  Läs här

Nu är det väl kanske inte med någon större förvåning, men hur kommer det sig att just vinsten är det stora problemet? Varför belyser de inte helheten av kvalitet inom sektorn? Varför belyser de inte det byråkratiska svinnet av pengar som kommunal sektor utgör? Att ta upp enstaka fall där brukare fått undermålig vård utgör i sig inte argument för att vinsten ska förbjudas. Det sker tyvärr i äldrevården oavsett driftsform. Vi måste fokusera mer på kvalitetskrav än vinstförbud som politiker, annars driver vi inte kvaliteten framåt!

Och vad vill Socialdemokraterna med denna lösning? Hur tänker de sig att begränsad eller förbjuden vinst ska öka kvaliteten? Hur ska en nollresultat-post i företaget gynna alla de äldre i form av bättre omvårdnad?

Jag finner inget bra svar på den frågan.

Efter flertalet år inom vården har jag stött på många arbetslag, ett antal olika arbetsplatser- under olika driftformer och det som varit skillnad i faktisk kvalitet har varit mentaliteten, de mellanmänskliga relationerna till såväl kollegor som brukare, värdegrundsarbetet och drivkraften att utföra en god vård. Under den intraprenad jag arbetade på var möjligheten till aktiviteter och inköp betydligt bättre då ”vi” själva bestämde hur pengar och överskott skulle förvaltas för personal och främst brukarnas bästa. Detta uppskattade alla!

Använd istället mängden vinst som en möjlighet att sätta ökade krav på utförare och försämra inte möjligheten att stärka och utveckla vården. Kravbilden för hela vårdsektorn, offentlig som privat, bör höjas och där har kommuner och landsting en viktig uppgift att ta tag i.

Det är Individerna runt omkring brukarna som är kvalitetsbärare! Vinst eller icke vinst är inte frågan att besvara. Det är hur vi kan förbättra och utveckla vården så att alla människor får ett gott liv- även efter att minnet eller kroppen börjat svikta. Det är det väsentliga! Och där har både privat och offentlig sektor en plats!

Etiketter: , , , , , ,

3 kommentarer

 1. Bergis

  Enstaka fall? Du syftar på Carema och vägning av kissblöjor va? Eller en mamma som låg där naken, insmetad i sin egen avföring. Eller kvinnan som svalt ihjäl. Carema skandalen är troligen toppen på ett isberg eftersom privata bolag hotar anställda med avsked om de avslöjar dylika missförhållande. Thomas Nordvall förminskar kritiken genom att hävda att de olika skandalerna är enskilda fall. Naturligtvis är det så att varje träd är ett enskilt träd, men tillsammans bildar de faktiskt en skog.

  Men det finns trots allt svensk forskning som visar att personaltätheten i privata boenden är 10 procent lägre än i kommunala. Privata vårdgivare har dessutom färre heltidsanställda och fler timanställda. Det finns ett tydligt samband mellan låg personaltäthet och sämre vårdkvalitet. Men personaltätheten påverkar givetvis inte “bara” kvaliteten på vården – även arbetsmiljön för de anställda försämras kraftigt. Och som sagt har de anställda inom privata äldreboenden inte samma möjlighet att slå larm om missförhållanden på sin arbetsplats – här gäller istället tystnads- och lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren.

 2. Bergis

  Men vad händer egentligen med valfriheten när de borgerliga privatiserar verksamheten? Låt mig ta två exempel från Lund.

  1. Efter anbudsupphandlingar tog Carema 2008 över sex befintliga äldreboenden och Attendo Care tog över fem befintliga LSS-boenden i Lund. Personalen eller kommunen själv tilläts inte att lägga anbud. Ingen av de berörda eller deras anhöriga på dessa boenden tillfrågades om de ville utsättas för anbudsupphandling eller hamna hos något av vårdbolagen. De boende följde med i uppköpet. De som hade möjlighet att yttra sig protesterade men vad hjälpte det, allt skulle ju privatiseras till varje pris. Det första de bägge vårdbolagen gjorde var att skära ner personalen med mellan 20 och 30 procent.

  2. Av dem som anlitar personliga assistenter har cirka 30 procent valt kommunen som utförare i Lund. Våren 2012 genomdrev den borgerliga majoriteten, med stöd av miljöpartiet, att deras valfrihet ska upphöra. Kommunens assistansverksamhet ska läggas ner och alla ska tvingas välja ett privat företag för att få stöd och service från och med 1 januari 2013.

  Dessa bägge exempel visar att Thomas Nordvalls argumentet om kvalitet är genomfalskt. I själva verket har kvaliteten och valfrigeten kraftigt beskurits när de borgerliga privatiserat. Verklig valfrihet handlar om god kvalitet och individuell utformning efter behov och önskemål inom vård och omsorg, samt att ha så pass mycket resurser, platser och personal att detta kan genomföras i praktiken. En sådan valfrihet kostar. Därför är de borgerliga politikerna inte intresserade av att satsa på den.

 3. Ta av ögonbindeln!

  Till Bergis, och alla som delar detta synsätt!
  Jag vill med bestämdhet hävda att kvalitet i offentliga verksamheter inte uppkommer genom överflöd av resurser! Goda kvalitativa verksamheter skapas genom sunda värderingar, tillit och en positiv laganda. Det är faktiskt fullt möjligt att genom KRAFTIGA nedskärningar skapa högre kvalitet. Ja i vissa öron låter detta konstigt och fullkomligt omöjligt men bevis finns. Tillåt mig att förklara med ett av dessa bevis: En kommunal verksamhet har från tidens begynnelse dragits med stora budgetunderskott och haft en ledningsgrupp som varit oförmögen att lösa problematiken. En ny mellanchef tillsätts med uppdrag att lösa budgetunderskottet utan att ”i väsentlig utsträckning” påverka kvalitén negativt. Tre år senare är ett mångmiljonunderskott borta i en verksamhet som fått stor medial uppmärksamhet för sina innovativa arbetsrutiner. De kraftiga verksamhetsförändringarna som införlivades mottogs till en början med stor skepsis av många inblandade parter, däribland personalen och ”brukarna”, men med tiden skapades en gemensam intern optimism vilken smittade av sig till ”brukarna” som då också ändrade inställning. Det jag vill säga är att våga tro på tanken att kvalitet inte alltid är förknippat med ett överflöd av resurser! Slutligen för att svara på Bergis sista stycke: Ta en titt på Uppdrag granskning och förlossningsskador! Lojalitet mot arbetsgivare på bekostnad av patientsäkerhet sker inte enbart i privat sektor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.