Etikett: idrott

Viktigt med idrott och hälsa i skolan!

Av , , 2 kommentarer 12

Debattinlägg i dagens VK

 

Att det är viktigt att träna när man är äldre vet vi, men det är minst lika viktigt att träna när man är barn. På fritiden sitter barn allt mer still, och till följd av det ökar barnfetman. Investeringar i barns hälsa syns inte förrän långt fram i tiden, men vi måste våga investera i saker som sträcker sig längre än en mandatperiod.

Hälsa, välbefinnande och skolprestationer måste prioriteras. En grupp forskare i Skåne har studerat vilka effekter idrott i skolan får. En grupp elever har haft daglig schemalagd fysisk aktivitet under 45 minuter. En kontrollgrupp fick nöja sig med idrott två gånger i veckan, som är det vanliga idag. I gruppen med daglig rörelse var det sju procentenheter fler som klarade grundskolans mål och uppnådde behörighet för gymnasieskolan än i kontrollgruppen. Framförallt var det killarnas resultat som förbättrades, och killar presterar ofta sämre än tjejer i skolan idag. Killar med idrott varje dag hade dessutom betydligt högre betyg i svenska, engelska, matematik och i idrott och hälsa än killar i kontrollgruppen.

Denna kunskap måste tas till vara. Här ser vi en åtgärd som ger dubbla positiva effekter. Det ger både bättre skolresultat och bättre hälsa. Fysisk hälsa ger också mental hälsa. Skolhälsovård ska inte bara vara skolsjukvård, det måste vara skolfriskvård också.

Att öka andelen fysisk aktivitet kan utöver de positiva effekterna på både skolprestationer och hälsa också öppna upp för en mer aktiv fritid. Det är i gemenskap med varandra som vi utvecklas som människor. Familjer, vänner, skola och fritidsaktiviteter är grundläggande för att vi ska må bra. En fungerade och aktiv fritid ger mer än bara hälsomässiga fördelar. Föreningslivet är en utbildning i demokrati och ger en ökad förståelse för hur samhället är uppbyggt. Där får man förebilder men ofta blir man också en förebild för andra.

Genom att prioritera den fysiska aktiviteten skapas tidigt en vana av att träna som man har med sig genom livet. Många framgångsrika studenter idrottar parallellt med sina studier, och många framgångsrika idrottare har studerat vid sidan av träningen. Man blir faktiskt bättre på det man gör om man gör annat också.

Forskningen visar hur vi kan förbättra resultaten i skolan. Nu måste vi agera. Inte minst eftersom de elever som framför allt halkar efter kunskapsmässigt och hälsomässigt också ofta lever i ekonomiskt och socialt utsatta sammanhang. Då är det särskilt viktigt att forskningen tas tillvara i utformningen av skolan. Alla barn har rätt till hälsa, kunskap och så goda uppväxtvillkor som det överhuvudtaget är möjligt.

 

David Lega

Andre vice partiledare (KD) och kommunalråd i Göteborg

 Thomas Nordvall (KD)

Ledamot För- och grundskolenämnden i Umeå

 

Björklöven måste släppa sargen och komma in i verkligheten!

Av , , 7 kommentarer 5

 Föreningen har som målsättning att alla barn och ungdomar som vill, skall kunna spela innebandy i IBK Dalen. -IBK Dalens hemsida

Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey. – Skellefteå AIKs hemsida

 

 I dagens VK finns det att läsa om idrottspsykologen Erwin Apitszch forskning kring inaktiva ungdomar. Kortfattat har han funnit att 80% av alla barn och unga ville vara fysiskt aktiva, men behövde en liten push för att komma igång. Många vill röra på sig och idrotta, men är kanske inte så sugna på att tävla, träna flertalet gånger i veckan under särskilda tider och pressas för fort!

Barn och Unga vill ha roligt!

Jag tror det här ett väldigt viktigt att diskutera hur kommun och idrottsföreningar jobbar med dessa frågor. Jag som själv varit aktiv i idrottsföreningar sen 6 års ålder vet hur viktigt det är att alla unga får möjligheten att efter egna förmågor vara med så långt det är möjligt bara för att det är kul. Barn lär sig mest och bäst av det och när de senare börjar känna att de vill bli bäst(alla idrottsbarn kände väl någon gång att de ville bli som Peter Forsberg, Ronaldo, Carolina Klüft etc.) så kommer instinktivt tävlingsmänniskan in i bilden och man vill utvecklas för att slå sina konkurrenter. Detta är en absolut livsviktig egenskap bland alla idrottare, MEN, den infaller väldigt olika i livet och jag skulle vilja anse att många unga sållas bort för tidigt!

De idrottsföreningar som verkar här i Umeå måste ta ett stort ansvar i att se till att ungdomar får en plats i idrottsföreningarna trots att de inte är tillräckligt duktiga för elitspel, eller vill satsa elitistiskt! Det är sorgligt att se J20-laget i Björklöven åka ur elit och A-laget med sina jättebudgetar inte klara sig särskilt bra ens i Division 1! Jag tror detta beror på ett fundamentalt fel i rekryteringsprocessen och att denna klubb lämnat bakom sig den så viktiga hockeykulturen! Se på Skellefteå, där pratas det hockey hockey hockey och det sprutas ut talanger i varje årskull! Det är för att hockeyn är Kul där uppe, och för att föreningen är intresserad och tar hand om sina ungdomar hela vägen upp!

Hjälp till ekonomiskt!

Innebandyn fyller nu upp detta gap här i Umeå som jag ser det, är otroligt duktiga på att ta hand om ungdomarna och många får plats! Ett liknande scenario har skett i min hemkommun Vindeln där jag varit aktiv hockeyspelare till för ett år sedan! Ishockeykulturen börjar dö ut, och in kommer en aktiv och glädjespridande kultur av innebandy! Många vill hävda att innebandyn är lättare och billigare för föräldrar och barnen! Det ligger mycket sanning i det, i vårt materialistiska samhälle, men hur mycket ansvar har inte ishockeyföreningen i att se till att begagnadmarknaden får en större betydelse? Hur mycket ser föreningarna till att tillgodose de behov som finns i att ett par använda, begagnade skridskor fungerar minst lika bra som ett par nya? Fötterna på barnen växer säkerligen snabbare än inkomsterna bland föräldrarna och vi har sannerligen tappat att det ska vara roligt att spela, inte roligt i att mäta sig i vilken utrustning man har!

Reformera och satsa på ungdomarna!

Björklöven måste förstå att de inte kan leva på SM-guldet 1987 längre! Man måste krypa in i en annan kostym som passar bättre och börja med att utveckla ungdomshockeyn till en inkluderande och rolig verksamhet! Björklöven har även ett stort ansvar i att se sig om i länet och fånga alla de duktiga ungdomar som finns ute i de mindre lokala föreningarna! Där finns fortfarande mycket talanger som inte bör vara isolerade öar! 

Det måste framgå, som det gör på SAIKs och IBK Dalens hemsidor, hur de vill jobba med sina ungdomar! Det är ett väldigt viktigt mål, för ungdomarna spelar för det är kul, och de som är mer talangfulla kommer att sålla fram sig själva under processen gång! 

Underlaget finns där ute!