Barn och unga

KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM, DEL 4 – BARN OCH UNGA

● Fortsatt upprustning av utemiljöer vid förskolor, skolor och bostadsområden

● Fortsatta satsningar på hem för vård och boende i egen regi på hemmaplan för barn och ungdomar genom 9:8-boendet, Strandvägen 3

● Andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska

● Verka för fler aktiviteter/fritidssysselsättningar för unga i Vilhelmina, exempelvis en motorgård.

● Fritidsgården och skolan ska fortsätta vara en viktig del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, kriminalitet, alkohol och droger bland barn och ungdomar

● Uppmuntra och stärka föreningslivet och kulturen i det arbete de gör för att skapa en meningsfull fritid

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.