Etikett: Familjen

Vallöften levereras!

Av , , 6 kommentarer 4

NU SÄNKER VI REDUKTIONSPLIKTEN!

De höga drivmedelspriserna har slagit hårt mot barnfamiljer, pensionärer och inte minst människor på landsbygden som inte kan välja bort bilen. Ett vidsträckt och glesbefolkat land som Sverige kan inte och ska inte ha världens dyraste diesel.

✅ I regeringsställning har vi redan sänkt drivmedelsskatten med en krona per liter, och förstärkt reseavdraget för den som pendlar till jobbet. Nu går vi vidare med nästa steg.

🚗 Vi sänker reduktionsplikten till 6 procent för både bensin och diesel – från EU:s högsta nivå.

Det innebär att det kan bli ungefär 5,50 kr billigare per liter diesel att tanka redan 2024 jämfört med om reduktionsplikten behållits på den nivå MP och S med stöd av V och C beslutat om för detta år. För 2025 respektive 2026 kan dieselpriset bli över 6 respektive 7 kronor lägre med de nya nivåerna jämfört med om vi inte gör något med reduktionsplikten.

S går i opposition på sig själv.

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är väldigt intressant att nu i valrörelsen så lovar partierna guld o gröna skogar ifall just det partiet får rösterna. Det som gör mig mest förvånad är det Socialdemokratiska partiet som lovar reformer långt in på nästa mandatperiod ifall dom får regera vidare. Inte ett ord om att dom faktiskt kunnat genomföra det redan. S är fantastiks bra på att lura väljarna och gå i opposition på sig själv.

Nu har dom helt plötsligt insett att barnen är viktiga. Att höra Magdalena Andersson säga att det är viktigt att barnen får vara hos sin mamma o pappa så inser man att den politiska kartan har förändrats. S har stulit det som KD drev tidigare val om barn o ungas uppväxtvillkor. Och det är ju bra att dom kommit till den insikten. Det är bara lite sent för vid det valet så ifrågasatte dom KD hur vi kan ta sån ställning o stå upp för familjen.

Men att S börjar inse att det är viktigt att ha reformer för barnen välkomnar jag. Men fortsatt är det märkligt att man tillsätter reformer o styrning så det inte blir det friare för familjerna, utan snarare mera statlig styrning över familjernas vardag. I sitt valmanifest föreslår socialdemokraterna en veckas extra föräldraledighet för alla föräldrar till barn mellan 4-16 år. Det är ett bra förslag men det finns ju redan bättre förslag.

På detta område har Kristdemokraterna redan en bättre politik.

–         Kristdemokraterna vill införa rätt 5 dagars obetald ledighet per förälder per år upp tills barnet blir 18 år.

–         Kristdemokraterna vill införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kr per månad.

–         Kristdemokraterna vill införa en bred skattesänkning för alla som jobbar som uppgår till 0,5 procent av inkomsten upp till 40~000 kr per månad därefter ligger skattesänkningen fast.

Om en förälder tjänar 28~000 kronor per månad innebär socialdemokraternas förslag en veckas ledighet med en inkomst på cirka 5000 kronor före skatt ungefär 3000 kronor efter skatt.

För samma förälder innebär Kristdemokraternas förslag att föräldern kan ta ledigt 5 dagar per år och får en sammanlagd skattesänkning på 7~680 kronor under hela året.  Så fortsatt även om S vill framstå som familjepartiet så är det fortsatt KD som har den rollen.

Familjen behövs den?

Av , , 4 kommentarer 8

Tillsammans med vår riksdagsledamot Aron Modig skriver jag i dagens VK om vikten av samhället byggsten Familjen. På måndag har vi internationella familjedagen. Värt att fira! Familjer kan se olika ut men att densamma är viktig för samhällets uppbyggnad borde vi alla vara överens om.

Klipper in artikeln nedan:

Människan måste alltid prioriteras framför systemet

Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera och växa sig starkt. På måndag är det internationella familjedagen. Låt denna dag vara en påminnelse om att politikens roll är att stödja familjerna och ge dem en större frihet och handlingsutrymme.

Vi är övertygade om att föräldrarna själva vet bäst när det gäller vem som ska vara hemma med barnet och vi vill därför ha en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta föräldrapenningdagar till varandra men även till andra närstående. Det skulle underlätta många familjers planering, inte minst för ensamstående och bonusfamiljer, och även underlätta för kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet efter föräldraledighet. 

För att små barn ska få den bästa starten på sin väg genom skolan och förskolan ser vi att barngrupperna i förskolan måste bli mindre. Det skulle inte bara gynna barnen och familjerna utan även de som arbetar i förskolan. Dessa skulle få en bättre arbetsmiljö och mer tid att lägga på varje barn. 

För att stärka situationen för äldre barn vill vi förbättra skyddsnätet mot mobbning och psykisk ohälsa bland unga, som vi tyvärr ser fortsätter att breda ut sig. Vi vill flytta huvudmannaskapet för elevhälsan till landstingen och regionerna, satsa på evidensbaserade antimobbningsprogram och på ett ökat föräldrastöd till tonårsföräldrar. 

Förutom dessa sociala insatser för att trygga familjegemenskapen vill vi också se ett nytt jobbskatteavdrag för föräldrar för att stärka familjernas ekonomiska handlingsutrymme. Barnfamiljer har halkat efter i den ekonomiska utvecklingen det senaste decenniet men med vårt förslag får familjer där båda föräldrarna arbetar sänkt skatt med 1.000 kronor per månad.  

Det är i familjen grunden läggs för att vi ska bli trygga, ansvarstagande medborgare. För KD är familjen – oavsett hur den ser ut – fortsatt den viktigaste gemenskapen att satsa på.

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare Region Västerbotten och Vännäs kommun

Aron Modig (KD)

Riksdagsledamot och Familjepolitisk talesperson

Sluta med klåfingrighet, bemyndiga föräldrar!

Av , , 3 kommentarer 11

Är det nåt man blir så otroligt trött på så är det klåfingriga politiker. Politiken ska veta sina gränser.

En sak som man gärna vill sätta sina fingrar i är hur familjen ska vara och hur barnen ska skötas, och vem som ska vara hemma, och vilken förskola man ska gå på etc etc. När ska föräldrar bemyndigas!

Att de socialistiska partierna tragglar med detta kan jag ha viss förståelse för utifrån deras ideologiska bas. Alltså deras ideologi bygger ju på att vi som individet är till för samhället och inte tvärt om. Alltså att samhället och systemet är viktigare än den enskilde individen. Då kan man styra och ställa och lägga fingrarna i syltburken hela tiden.

Men sedan en tid har även folkpartiet beslut på att kvotera föräldraförsäkringen. Och man satte morgonkaffet i vrångstrupen i går när jag läste Emma Strömberg insändare i VK. Hon är riksdagskandidat för Folkpartiet. I insändaren lägger hon ansvaret för alla samhällsproblem på att det finns en liten valfrihet i föräldraförsäkringen. Och följaktligen om man lagstadgar så att den delas exakt lika så ska alla världsproblem lösa sig.

Hon nämnde i och för sig inte att det skulle lösa krisen i Ukraina. Ja ni ser jag raljerar men jag funderar verkligen hur man tänker när det gäller valfihet i det partiet. T o m Göran Persson på sin tid förstod att denna fråga ska man inte röra i och han sköt fram det till efter valet. Han var en taktiker av högsta mått. Så gjorde han också med fler frågor, sjukförsäkringen bl a. Mycket smart utifrån hans ståndpunkt.

Nej ändra er FP och bemyndiga föräldrar att själva bestämma hur man vill ha det i familjen och låt era klåfingriga fingrar inte röra den lilla valfrihet som finns i föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkringens valfrihet ska utökas och inte förminskas, ska det vara så svårt? Så tycker föräldrarna om man frågar dem.

Farsdag!

Av , , 2 kommentarer 7

Idag är det fars dag. Grattis alla pappor! Visste du att papporna i Vaxholm tar ut flest föräldradagar i Sverige, 30 procent?

Med Kristdemokraternas politik får pappor ännu bättre förutsättningar i sitt föräldraskap. Vi vill ta bort diskrimineringen i föräldraförsäkringen så att fler pappor har möjlighet att vara hemma med sitt barn.

Förläng inkomstskyddet till tre år. Eftersom papporna oftast är föräldralediga när barnet är lite äldre drabbas de av den begränsning av sjukpenninggrundande inkomsten som införs då barnet fyller ett år.

Utvidga rätten att vara tjänstledig på heltid tills barnet fyller 3 år. Det ökar pappornas möjlighet att vara hemma med sitt barn.

Höj grundnivån i föräldraförsäkringen till 250 kronor per dag. Det ökar möjligheterna för unga pappor som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden att vara hemma med sitt barn.

Utöka föräldrapenningdagarna med 30 dagar. Det förlänger föräldrarnas tid hemma med sitt barn och ger dem större möjlighet att ordna barnomsorg när de själva finner det lämpligt.

Ge pappan halva barnbidraget. Genom att dela barnbidraget mellan föräldrarna visar samhället att båda föräldrarna är lika viktiga för barnet och att de har ett gemensamt ansvar för barnet. Dock ska föräldrarna gemensamt kunna bestämma att barnbidraget ska gå till den ena föräldern.

Familjens dag.

Av , , Bli först att kommentera 7

I dag är det familjedagen. En dag värd att fira. Alla dessa små gemenskaper som familjerna utgör, ger människorna trygghet. Ja, jag vet att detta tyvärr inte gäller alla familjer men för den skull är det inte nåt jag vill låta bli att fira.

 

För en kristdemokrat är familjen viktig. Varför det? Jo precis som jag skrivit så värnar vi om de små gemenskaperna som omger människan och ger trygghet, en känsla av att känna sig behövd, sedd etc. Familjen känns verkligen som något jag vill värna om. Det finns också fler små gemenskaper som är viktig för människan, men familjen är den mest basala och centrala.

 

Fortfarande ekar orden tomt från vänsterhåll: ”Död åt familjen”. Eftersom några familjer inte fungerade är familjen nåt som man vill få bort. Ett väldigt knepigt förhållningssätt. Eller är det som jag tror, att man från vänsterhåll känner ett hot som innebär att familjen förblir en viktig faktor i vårt samhälle. Detta vill man alltså stävja. Som bekant är det ju staten som är den viktigaste byggstenen och individen är till för samhället och inte tvärtom, allt i sann vänsteranda. Då blir det mycket svårt att se familjen som den viktigaste byggstenen i vårt samhälle samt ge familjen den status den förtjänar.

 

Men för mig är familjen central och jag önskar att vårt samhälle mer värnade om den. Är familjen central så ska man låta dem själv bestämma. Varför ska staten bestämma vem som ska vara hemma och när? Varför ska staten bestämma att föräldraförsäkringen ska delas på ett sätt som staten anser är riktigt?  

 

Ska det vara så svårt? Nu är det dags att subsidiariteten får råda. Familjen ska få den roll den förtjänar och det innefattar även bestämmandet vid köksbordet över sin vardag.
Därför vill jag fira idag.

Visdom

Av , , Bli först att kommentera 3

Skönt att vara hemma igen. Tog tåget hem så det inte går några plan i rätt tid på lördagseftermiddag. Tåget dundrad in i vanlig tid kl 6 i morse. Hör vad jag skriver. DET VAR INGEN FÖRSENING. Händer nog inte ofta, så därför skriver jag med stora bokstäver. 🙂

 

Det var två bra dagar i Jönköping. Drygt 1000 kristdemokrater samlade och en härlig stämning. Göran Hägglunds tal på fredan och hans avslutande ord på lördan var klart o tydlig. Och jag förstår inte och blir alldeles matt när jag läser Expressens ledare som säger att Hägglund saknar kompass. Har inte hört Göran så tydlig nån gång. (och jag har ju lyssnat på honom ett antal ggr) Jag tror inte Expressens journalister och jag var på samma möte, eller så har man en annan agenda.

 

Men Birros tal var fantastiskt. Han kom lite sent för han håller på att träna för nästa veckas dansprogram men han kom till slut.

Denne man som fått epitet att vara för poesin vad Kamprad är för hem inredning. Inget dåligt epitet även om det nog var sagt mer i skämtsam ton från kultureliten på Dagens Nyheter.

 

Marcus berättade hur han som vänsterradikal gjorde narr av familjerna han mötte. Ja han ville helst spotta på dem. Men på nätterna drömde han om att ha en familj och känna närhet. Han berättad också om sitt dåvarande spritmissbruk, självmordstankar o försök och hur han tagit sig ut detta och numera är nykter alkoholist. Han berättade också om vad det betytt för honom när han fick familj men också vad det betytt att två gånger suttit hos begravningsbyrån och tittat och beställt den allra minst kistan då de förlorat två barn. Men också vad det betyder för honom att hålla sitt barn i famnen. Han brukar säga till honom att han vill lära honom att världen borde vara utan egoism.

 

Ja att sen lyssna till honom hur han lovordade familjen som de små viktiga gemenskaperna i vår vardag och med hans erfarenhet av det hårda livet var både roligt och rörande. Han pratade sen om dessa nervklena karlar på vänstersidan som inte höll måttet. Kallade Göran Hägglund rebell och lite andra verbala kryddor.

 

Ja det var ett mycket intressant föredrag och den halvtimmen kände som två minuter. Tack Marcus ditt tal både gladde, värmde och gav oss ett o annat att tänka på.