Etikett: Äldreomsorgen

Tystnad är också ett svar.

Av , , Bli först att kommentera 8

På dagens fullmäktige hade vi tuffa diskussioner. Majoriteten i kommunen S, V o MP har ansvaret att driva kommunen framåt. Nu står vi inför stora utmaningar bl a inom Vård o Omsorgs nämndens område.

Vi har stora utmaningar inom äldreomsorgen. Ökning av verksamheten är stora och detta har vi egentligen känt till under lång tid men jag menar att majoriteten har valt att blunda för detta. Redan 2005 gjorde dåvarande Socialchef Curt Hörnqvist en utredning av behovet inom äldrevården. Många tyckte då att det bara är äskanden och behandlade det som nonsens.

När jag läste den igår inser jag att han var helt rätt på spåret. Hade vi då lyssnat så kanske läget sett lite eljest ut. Men nu är vi där vi är och måste snabbt få till en budget utifrån det arbete som ligger och inte minst viktigt är det för Vård o omsorgs område att det går snabbt för att inte helt utarma vård o omsorgsnämndens arbete.

Majoriteten vill helst inte att vi redan i KF i februari ska fatta beslut med respekt för att vi inte hinner genomarbeta hela kommunens verksamhet. Detta föranledde att jag ställde frågan om majoriteten tänker lyssna på Vänstern och lura väljarna med att höja skatten efter valet eller om dom garanterar att så inte blir fallet.

Johan Söderlind satt helt tyst och svarade inte på frågan. Alla andra från majoriteten satt också tysta och ville inte svara. Så det är nog tyvärr ingen högoddsare att det kanske blir skattehöjning om du fortsatt ger din röst på den nuvarande majoriteten. Att skattehöjningar skulle lösa alla problem som man åsamkat under åren är en ansvarslöst förd politik.

Nu har vi beslutat om en styrgrupp inför arbetet utifrån handlingsplanen med ekonomisk balans på lång sikt. Vi som Kristdemokrater kommer ta vårt ansvar och agera. Vi kommer utifrån arbetet föreslå medel till äldreomsorgen som är så viktig för oss. Men först utredning och sedan omfördela medel.

85+ ska visst få känna trygghet!

Av , , Bli först att kommentera 10

Tydligen krävs det mer för att Kalle ska förstå hur viktigt det är att äldre ska få känna trygghet. Men först vill jag tacka för att han skriver att han menar att jag skulle vara KD-Västerbotten. Jag jobbar visserligen över hela länet som ”VD i firman Kristdemokraterna Västerbotten” men vi är ju nåt tusental medlemmar till i Västerbotten.

Kalle gör som de flesta socialdemokrater brukar göra, man skäller på regeringen. Allt är regeringens fel när något går snett. Som gammal ålderdomshemsföreståndare så bör han känna till att ansvaret för äldreomsorgen istället ligger på kommunerna till största del. Då hjälper det liksom inte att vi ska byta regering eller så utan det är det kommunala styret vi måste byta ut. Och det är verkligen på tiden att det sker ett byte i Vännäs kommun.

Vår regering värnar om det kommunala självstyret men självklart när det uppkommer stora avvikelser så dras tumskruvarna åt. Så din uppmaning att regeringen med KD-ministrar ska se till att det finns fler SÄBO-platser är ett slag i luften. Du kan hellre säga att vård o omsorgsnämnden i Vännäs och bl a KD-politikern Smetana ska se till att det finns platser.

Vännäs kommun har plockat bort flera platser de senaste åren. Och behöver jag säga att jag har reserverat mig mot detta, ibland tillsammans med en del av partier på den högra sidan men oftast själv. Så Kalle jag vill försäkra dej att jag gjort vad jag kan för att det ska finnas SÄBO-platser i vår kommun.

Att du inte gillar förslaget om boendegaranti för 85+ har jag svårt att förstå. För detta förslag gör att man inte som kommun bara kan lägga ner SÄBO-platserna för att spara pengar utan måste mer planera för att ha en reserv om det snabbt uppstår behov med en allt åldrande befolkning.

Så fortfarande hävdar jag att en garanti ska finns för 85+ att känna trygghet och ha tillgång till en plats inom äldreomsorgen om man så finner. Och det är inte så att det förstör för andra grupper som du hävdar, utan det ska finnas plats för alla som behöver hjälp i samhället.

Alltså Kalle återigen kommer skillnaden fram. Jag värnar om individen i första hand och du värnar om systemet. Men det ligger i er grundideologi så det är inte så konstigt att du som socialdemokrat har de tankarna.

Nytt år med nya möjligheter!

Av , , 5 kommentarer 7

Så har vi återigen halkat över ett årsskifte. Det är alltid lika spännande vad det nya året har att erbjuda. Det är samtidigt bra att man inte vet vad som kommer att hända.

Själv har jag haft ett bra 2012. Familjen har utökats och jag är nu morfar 2 ggr och farfar 1 gång. Och familjen spritt snart över hela norden. Otroligt! Tycker själv inte det var länge sedan våra barn var små och man fick hem dem från skolan med skrivboken som de lyckligt visade upp där bokstäverna var präntade och i bästa fall hade läraren, längst ner, med röd penna skrivit, Bra!
 
Men tydligen är det ett tag sedan. Brukar känna mig som 29 ungefär. Så där lite ungdomligt naiv och inte riktigt 30 för då tappar man lite ungdomsperspektivet. Men inser att jag nog måste justera den känslan då min grabb är i den åldern. Dessutom lämnade jag just tonåren här i december. Tack till alla som förgyllde min tillvaro den månaden. Barn och familj som reste långt för att komma hem. Och ni vänner som hört av er på olika sätt med hälsningar o presenter, och ni som kom på min fest. Tack ska ni ha allihop! Jag uppskattar det verkligen!
 
Finns många utmaningar i arbetet som jag också är glad och stolt över. Många samtal initierade under 2012 som kommer generera förändringar framöver för många människor. Jag är glad och stolt att jag har förmånen att på många olika plan företräda människor, och det ger också ödmjukhet inför uppgiften.
 
Kan nämna en konkret fråga som jag arbetet med under året: Hemsjukvården. Det känns otroligt bra att det nu är klart att kommunerna blir ny huvudman i slutet av 2013. Bra för dej som invånare i kommunen som slipper flera huvudmän.
 
Nu ser vi fram mot nya utmaningar på det nya året. Jag är dålig på detta med nyårslöften. Men några har jag nog föresatt mig och min familj. Och i arbetet har jag fortsatt gett nyårslöften till er äldre och till alla barn att jag vill fortsatt kämpa för dem som inte alltid själv kan föra sin talan.
 
Jag kommer fortsatt att kämpa för äldreomsorgen. Ni äldre som byggt vårt samhälle ska på ålderns höst ha det riktigt bra. Jag kan inte, fast jag vill, ge det som ett nyårslöfte. Men mitt nyårslöfte är att jag vill kämpa för det så gott jag kan.  
 
Att jag fortsatt även brinner för barn och deras rättigheter kanske jag inte behöver nämna. Barn och deras familjer är värd all uppmuntran och stöd. Och inte att förglömma de barn som inte har en trygg familj att växa upp i. För er brinner mitt hjärta extra mycket och hoppas att jag/vi åtminstone kan hjälpa några av er under det kommande året.
 
Slutligen vill jag önska er alla en God fortsättning på det nya året!

Utveckling eller avveckling?

Av , , Bli först att kommentera 7

Boden håller på bli ganska känd i vårt land. Blir man känd för en framåt kommun som ger en kreativ bild av nya inflytande person? Eller ger man en bild av att vara en bakåtsträvande kommun som fastnat i gamla tankar och funderingar?

Jag tror att här har vi olika bilder beroende på vad vi tycker om LOVen. Lagen Om Valfrihet. När många hör ordet så backar man flera steg utan att ta reda på hur det verkligen ligger till och vad LOVen handlar om. För mig är det en framstående kommun som har tänkt ett varv extra. Som slutar hitta argument där vid vägkanten där alla andra har lämnat sina redan använda argument.

LOVen handlar inte om vinster i välfärden. LOVen handlar om där jag som invånare har större möjlighet att påverka min vardag. Och det är intressant att se hur det ser ut i landet med införande av LOVen. Allt fler är framsynta som jag ser det.

129 kommuner har infört LOV (grön)

42 kommuner har beslutat om att LOV ska införas (gul)
55 kommuner har inte fattat beslut ännu om LOV (grå)
28 kommuner har beslutat att inte införa LOV (röd)
36 kommuner som inte har ansökt om stimulansbidrag (vit)
 
Kommer Vännäs Kommun eller för övrigt fler norrlandskommuner nånsin att komma på tanken att bli så framsynt att man inför LOVen?
 
Jag är tveksam. Men jag ger inte upp. Men tycker det fortfarande är pinsamt att Vännäs säger nej till statliga medel för att utveckla vår kommun. Man har valt att inte söka de stimulansmedel som socialdepartementet ger.
 
Man kan inte prata om att vilja ha tillväxt i kommunen och fortsätta tänka tankar som gjorts i decennier.

Äldreomsorgen!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag är det vård och omsorgsnämndens sammanträde. Vi kommer nog bl a diskutera budgetförutsättningarna inför nästa års drifts budget.

Och som vanligt är det större behov än resurser. Och där det, som jag ser det, gapar störst är äldreomsorgen. Jag anser att vi inte kan spara mer här. Eftersom många verksamheter inom vård o omsorgsnämndens ansvarsområde är lagstadgad verksamhet och alltså inte kan förändras i samma omfattning som just äldreomsorgen. Så det är därför som äldreomsorgen har fått nerskärning på nerskärning under åren.

Men nu måste vi sätta stopp för dessa nerskärningar. Jag är glad att jag i budgeten ville tillskjuta mer pengar till just äldreomsorgen för att slippa mer nerskärningar. Men majoriteten i denna kommun tyckte att det räckte och biföll inte vårt budgetförslag. Så konsekvenserna borde majoriteten också ta.

På kvällen är jag kallad till Nordmaling för att berätta lite om vad som är på gång i partiet och jag kommer nog att uppehålla mig en del runt de pågående budgetförhandlingarna. Efter föredraget så är det läge att lägga tänderna i en suris. Ser fram emot det!

Glömmer äldreomsorgen.

Av , , Bli först att kommentera 7

Det har en tid dinglat löften om att nu är det dags att äldreomsorgen i vår kommun ska prioriteras i budgetsammanhang.

Från C har man öppet deklarerat att man vill tillskjuta medel till äldreomsorgen. M har i samtal tyckt likadant. Majoriteten S o V har också sagt att det är viktigt med kärnverksamheten.

Jag har välkomnat detta resonemang för när det gäller äldreomsorgen så har jag som Kristdemokrat känt mig ganska ensam många gånger.
 
Vi har i flera års tid velat prioritera äldreomsorgen. Vi har också lagt förslag till budget med tillskott just till äldreomsorgen. Vi har också lagt ett antal motioner för att förbättra verksamheten. Många har inte fått bifall.
 
Sen har det kommit fram att majoriteten ändå infört saker och ting som jag föreslagit i motioner som är avslagna. Men framför allt har jag med glädje konstaterat att mina borgerliga kamrater nog insett allvaret att äldreomsorgen ligger en bit under standardkostnaden vilket innebär att vi behöver tillskjuta medel till verksamheten för att bibehålla kvalitén.
 
Håller man då ord?Ja vi fick ett bevis på kommunstyrelsen i går. Vi beslutade om tilläggsbudget för 2012. I tilläggsbudget ligger projekt som man inte fullföljt och att årsskiftet kom emellan. Så vi beslutade om 8 735 458 kr som vi förde in i tilläggsbudget för innevarvande år inom samhällsbyggnadsförvaltningens område.
 
Så hade vård o omsorgsnämnden lämnat tillbaka 257 000 kr som man inte hann upparbeta under 2011. Och man äskade tillbaka en del av summan närmare bestämt 180 000 kronor för att köpa ett antal sängar för de gamla på våra boenden. Så man äskade inte om nya pengar utan bara att få behålla en del av den tidigare utlovade summan till sänginköp då detta av olika orsaker inte hanns med innan årsskiftet.
 
Förslaget vi hade från arbetsutskottet var att inte tillskjuta dessa medel. Naturligtvis yrkade jag på att summan på 180 000 kr ska tillföras vård o omsorg i tilläggsbudgeten så man slipper hyra sängar och därigenom fortare få medel till verksamheten.
 
Det fungerar ju så att när man hyr sängar så är det kostnader varenda dag. Äger man sängarna så är det avskrivningar under en tid och sen har man ingen kostnad för dessa sängar. Det brukar vara en bra affär rent kostnadsmässigt.
 
Men döm om min förvånad. Trots alla fagra löften var jag helt ensam om förslaget och självklart reserverade jag mig till förmån för eget förslag. Så majoriteten tillsammans med C och M röstade mot att vård o omsorg ska få investera i sängarna för att minimera hyreskostnaden på sikt. Så följden av beslutet blir att man fortsätter hyra sängar för medel som vi kunnat använda till verksamheten på ett betydligt klokare sätt.
 
Man blir besviken att stå ensam i ett sånt förslag när fagra löften har duggat tätt. Nu finns det ju en ny möjlighet för er andra partier att på fullmäktige den 23 april ändra er till förmån för att låta de 180 000 kr ändå tillskjutas. Jag kommer nämligen att yrka samma sak i fullmäktige. Ändrar ni er så kommer även jag att lita på era fagra löften.

Vården av de gamla o handikappade

Av , , 2 kommentarer 6

Vi började vård o omsorgsnämndens sammanträde idag med en intressant redovisning av alla projekt som vi har på gång inom vård o omsorgsområdet. Vår verksamhetsutvecklare Anita Helgesson har många bollar igång och det är många bra projekt för att utveckla arbetet för våra äldre och handikappade. Vår roll som nämnd framöver blir som jag ser det att bevaka att de intressanta projekt som nu pågår verkligen implementeras i den ordinarie verksamheten när projekten sedan avslutas.

Vi hade också intressanta informationer från flera områden. Bl. a en intressant föredragning av vår duktiga IFO chef Monica Wahlström angående hur det ser ut inom Vännäs kommun med placeringar av både vuxna och barn. Hon berättade också hur vi ligger till med barnfattigdomen i landet men också på lokal nivå.

Budgetuppföljningen är alltid en kär återkommande punkt på våra sammanträden. Konstaterar med glädje att äldreomsorgen håller bra budgetnivå. Det är glädjande. Vi har däremot kostnader i samband med avvecklingen av Orion som vi ännu inte sett slutet av. I samband med den diskussionen ställde jag frågan vilken extra kostnad de boende som bodde kvar på Orion efter årsskiftet hade kostat i den ordinarie verksamheten om de förts över vid årsskifte som majoriteten i nämnden tänkt

Den frågan tog en stund i anspråk och man förstod nog inte riktigt vad jag ville veta med frågan. Jag menar att de boende som bor på det ena eller andra stället har en kostnad oavsett var man bor. Det kan inte vara så enkelt att när man helt plötsligt flyttar de boende från en intraprenad till egen verksamhet så blir kostnaden/ brukare helt plötsligt 0 kr. Den matematiken har jag svårt att förstå.

Även om man räknar att vi har tomma platser i vår verksamhet, och att man har övriga avvecklingskostnader som hyror o personal som tar tid att avveckla. Får nog förtydliga min fråga så man inte missförstår hur jag menar och vi får nog diskutera frågan i samband med budgetuppföljning samt budget inför 2013. För som jag ser är det avgörande hur vi budgeterar i verksamheten och det ligger nu ett nytt budgetsätt i en del av verksamheten som jag följer med stort intresse.

Upp till bevis Kalle!

Av , , 6 kommentarer 6

Jag frågade tidigare Kalle om LOV. Men han sa blankt nej. Sen kan han inte nog poängtera att han inte anser LOV:en ger någon valfrihet för äldre.

Kalle menar att LOV inte ger någon valfrihet för de äldre då det finns för få SÄBO-platser. Här måste jag likt förra gången ge Kalle helt rätt. Under den socialdemokratiska eran har äldreboendena successivt nedmonterats i vårt land med argument som att man ska bo hemma istället. Och det är i grunden mycket bra.

Men återigen så ska det finnas möjlighet till en plats när boendet hemma blir för ansträngande och besvärligt. När hälsan kräver mer hjälp än den anhörige klarar av eller om jag helt plötsligt blir lämnad ensam och inte klarar mig själv. Så du gör en helt rätt analys. Men vi kämpar att förändra detta och hade vi inte haft så ohemult motstånd mot LOV:en från majoriteten i Vännäs så hade också Kalle fått se vilka möjligheter som öppnar sig. Men vi har väl om jag inte missar nån 4 kommuner i vårt län som infört LOV:en.

Biståndsbedömningen framförs som en broms av valfriheten. Och visst kan det vara så. Men vi måste ha en rätt bedömning av de insatser den äldre behöver så vi kan inte runda den.

Jag vill ge Kalle en historiebeskrivning av verklighet.
När allians regering tillträdde och Maria Larsson fick ansvar för äldrefrågorna så tillsattes ganska snabbt en utredning dels hur man ska kunna öka SÄBO-platserna i vårt land men också en annan utredning tillsattes av Maria och det var just att utreda vilka valmöjligheter den äldre har. Jag följde arbetet på nära håll. Den senare utredningen leddes av Acko Ankarberg Johansson (vår nuvarande partisekreterare) och denna utredning ledde sedan till lagförslaget LOV. Så det är en produkt jag är stolt över. Enbart lagen ger inte full valfrihet men flera steg åt rätt riktning som annars inte varit möjligt.
 
Kalles tes är att om inte LOV:en ger full valfrihet för det finns faktorer som bromsar den så är alltså LOV:en helt värdelös. Det kortsiktiga tänkandet är ungefär som att anse att alla bilar inte är bra för det finns några som inte funkar som de ska.
 
Du ansåg i ditt förra blogginlägg att du inte vill motarbeta valfrihet för äldre. Ta då in vad LOV:en egentligen innebär och om du gör det på ärligt sätt så kommer även du anse att LOV:en möjliggör valfrihet i betydligt större grad än om den inte funnits. Sen om man gillar det eller inte är en annan sak. Men man kan inte säga att man medverkar till valfrihet om man motsätter sig LOV:en.
 
Så upp till bevis Kalle!
 

Med Kalle får jag inte LOV!

Av , , 8 kommentarer 6

Kalle Sjöström fördömer LOVen på sin blogg och menar att införande av LOVen inte ökar valfriheten utan enbart gagnar företag som gynnar sina aktieägare.

Kalle påstår helt riktigt att de äldre inte har någon valfrihet. Ingen rätt att välja. Och han har helt rätt. I vår kommun har de äldre inget att välja på. Vi har den kommunalt bedrivna vården och det är helt rätt ingen valfrihet i det. Ta det eller så är du utan. LOVen med dess möjligheter har också majoriteten sagt nej till.
 
Kalle gör dessutom gällande att bristen på SÄBO platser också begränsar valfriheten. Och här måste jag ge Kalle rätt igen. Nämnden har som vi känner till lagt ner Orion med de 8 platser som fanns där. Många valde Orion. Vi har förvisso haft tomma platser en tid. Men många veckor har vi haft betydligt färre tomma platser än de 8 som nämnden nu tagit bort. Behöver jag säga att jag reserverar mej mot detta .
 
Sen menar Kalle att biståndsbedömningen är en flaskhals som omöjliggör valfrihet för den äldre. Helt rätt är att innan man är biståndsbedömd och beviljad en SÄBO plats så kan man inte själv välja att flytta till en sådan. Och det är absolut inte heller LOVens intentioner. Då har man missuppfattat saken.
 
Det är på nåt sätt enligt Kalles tankar helt kört sedan man blivit biståndsbedömd. Men det är då enligt mitt sätt att se det valfriheten börjar för den enskilde i och med LOVen. I de kommuner där LOVen är införd har man då rätt att även välja andra aktörer som erhåller samma tjänster och till samma kvalité som fortsatt socialnämnden är ansvarig för.
 
Man kan välja eller avstå att välja och ta den kommunala vården. I en del kommuner är det t o m så att socialnämnden endast är beställare av vården. Då beställer man även av kommunen den vård man vill ha. Men kvalitén är socialnämnden alltid ansvarig för.  
 
Så Kalle. Valfrihet är för mig mer än ett slagord. Det är en realitet som jag kommer kämpa för så länge jag håller på med min politiska gärning. Ett starkt civilsamhälle är en viktig grundpelare i den kristdemokratiska ideologin. Däri ingår också den enskildes möjlighet att välja. Så nog tycker jag de äldre ska ha rätt att välja utifrån de ramar som finns. Förstår inte varför du vill förvägra dem det. Och som jag tidigare motionerat om så anser jag fortsatt att även Vännäs kommun ska införa LOV.(Lagen Om Valfrihet)

Pinsamt!

Av , , 6 kommentarer 3

Det känns absolut inte bra att vi låter de äldre i vår kommun gå från bordet hungriga. Jag skäms!

Vi fick en bra genomgång på nämnden senast av vår duktiga dietist. Och det arbetas med att berika maten som de äter som inte får i sig så mycket. Och det är bra.

Men detta handlar ju om att man inte får tillräckligt med mat. Och så får det inte vara. Jag är glad att jag yrkade på att vi vid nämnden i februari-mars ska få en rapport från verksamheten och inte från köken utan från våra boenden som serverar maten till de gamla. Det händer ju att de får koka gröt för att de äldre ska bli mätta.
 
En skiva blodpudding………….
 
Nu måste det till en annan tingens ordning. Och det snabbt. Följer upp detta i nämndens arbete. Vi fick försäkran om att felen var åtgärdade. men det förtsätter tydligen fortfarande. Så här får det inte vara!!