Klimatfiaskot och kolet

Av , , Bli först att kommentera 10

Klimatfiaskot

Statliga svenska Vattenfalls kolbrytning i Tyskland orsakar totalt utsläpp av växthusgaser motsvarande 24 gånger Sveriges årliga utsläpp.

För klimatets skull, för att vara en förebild i världen i klimathänseende och för att leva upp till internationella åtaganden har vi i Miljöpartiet argumenterat starkt för att Vattenfall borde ha utarbetat en avvecklingsplan för att låta så mycket som möjligt av kolet ligga kvar i marken.

I april ansökte Vattenfall hos regeringen om att sälja denna verksamhet till ett tjeckiskt konsortium. Regeringen hade två alternativ: att utarbeta en avvecklingsplan i syfte att låta så mycket som möjligt av kolet ligga kvar i marken som vi i Miljöpartiet har argumenterat för, eller göra som Socialdemokraterna vill och låta Vattenfall sälja sin kolverksamhet i Tyskland.

Idag beslutade regeringen att Vattenfall får sälja sin kolverksamhet. Detta är ett tragiskt beslut som vi i Miljöpartiet aldrig borde ha accepterat. Dels för att beslutet kommer att orsaka ännu mer utsläpp av växthusgaser, dels för att det ger dåliga signaler till andra länder när inte ens vi i Sverige är beredda att göra klimatansträngningar och dels för att beslutet går rakt mot det globala miljöavtalet (Parisavtalet). I och med beslutet kommer även vårt förtroende bland många väljare att starkt ifrågasättas.

Att regeringen samtidigt beslutade att reservera 300 miljoner per år för en klimatfond från och med år 2018 är inte så mycket värt eftersom vi idag inte vet vem som sitter vid makten år 2018 och framåt. Även satsningen på att köpa utsläppsrätter och annullera de är en marginell satsning som inte vägar upp den stora förlusten.

Jag har varit av uppfattningen att vi borde ha valt att lämna regeringen istället för att medverka i detta klimatfiasko. Att lägga sig platt i fråga efter fråga inger varken respekt eller förtroende. En sådan strategi leder oss rakt ner i avgrunden. De som vill kompromissa ihjäl partiet har stort ansvar för den katastrofala situation vi befinner oss i.

 

Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot
 

Röstade idag för rätten att kunna förenas med sina nära och kära

Av , , Bli först att kommentera 6

Rätten att förenas med sin familj är en mänsklig rättighet
– därför röstade jag nej till regeringens förslag

 

Medmänsklighet och solidaritet är universellt, alla ska omfattas av de mänskliga rättigheterna och flyktingfamiljer ska inte splittras. Dessa är några av de ställningstaganden som finns i vårt partiprogram och som jag och tusentals andra Miljöpartimedlemmar är stolta över.

Att stärka asylrätten, att familjer lättare ska kunna återförenas, att Sverige ska verka för att skapa lagliga vägar in i EU för att söka asyl, att anknytning och hälsa ska väga tyngre som skäl för att få stanna än vad de gör i dag och att Barnkonventionen ska göras till svensk lag. Dessa är några av de fina löften som vi gick till val på i vårt valmanifest, löften som man inte kan vara annat än stolt över.

För drygt en månad sedan beslutade vår partikongress, som är partiets högsta politiska organ, att partiet ska verka ”för att regler för anhöriginvandring återställs till de regler som gällde före överenskommelsen 23/10 2015,”.

Att kunna förenas och leva med sin familj och sina käraste är en grundläggande internationell som vi i Sverige har förbundit oss att respektera. Den rätten stadgas i artikel 16 i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna och i artikel 8 i Europakonventionen. För övrigt är Europakonventionen en del av svensk lag och den svenska grundlagen. Rätten att kunna förenas med sina barn, man, fru eller partner måste värnas; ingen ska nekas att återförenas med sina nära och kära.

Idag beslutade riksdagen om ett förslag från regeringen som innehåller flera försämringar för många flyktingar. Bland annat att våra skyddsbehövande inte ska kunna förenas med sina familjer och att kvinnor och barn som har synnerliga ömmande skäl inte ska kunna få uppehållstillstånd. Att neka människor att återförenas i strid med både Europakonventionen och FNs allmänna deklarationer om de mänskliga rättigheterna som Sverige har ratificerat.

Just på grund av detta har flera mycket tunga aktörer, såsom Amnesty, Unicef, Advokatsamfundet, svenska kyrkans företrädare, m. fl. reagerat kraftfullt mot regeringens förslag. I en vädjan till riksdagsledamöterna skrev Amnesty nyligen: ”Amnesty vädjar till varje riksdagsledamot att använda sin röst och agera för människor utan röst. För barn och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Vi vädjar att riksdagen röstar nej till den tillfälliga lagen.”.

Förra veckan skrev bland annat generalsekreteraren för FN-organet Unicef-Sverige att regeringens förslag är i direkt strid med Barnkonventionen och att det är ”djupt illavarslande att vi än en gång är på väg att gå emot barnkonventionen och dessutom stänga dörren för en av de få lagliga vägarna in i vårt land och övriga Europa.”.

Advokatsamfundets generalsekreterare skrev häromdagen en vädjan till ledamöterna av Sveriges riksdag: ”Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Låt inte de alarmistiska hotbilderna om landets undergång styra och låt inte rädslan bli er rådgivare. Jag hoppas att ni, när ni trycker på voteringsknappen den 21 juni ställer er frågan: Är denna lagstiftning verkligen nödvändig? Är den förenlig med svensk och internationell rätt? Kommer denna s.k. tillfälliga lag bli effektiv och är den human? Och, kommer den verkligen att bli tillfällig? Mitt svar på samtliga frågor är nej.”

Med hänvisning till vårt partiprogram, vårt valmanifest, vårt kongressbeslut från förra månaden, de mycket starka och legitima invändningarna mot regeringens förslag röstade jag och flera av mina miljöpartistiska kollegor idag nej till regeringens urholkning av asylrätten. Jag är övertygad om att så gott som alla miljöpartister är sorgsna över försämringarna som var en produkt av en kompromiss med Socialdemokraterna. Ljuset i tunneln är att vi från Miljöpartiets sida kommer att göra vårt yttersta för att så snart som möjligt återgå till de generösa asylreglerna.

 

Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot

Spiken i kistan för alliansens skolpolitik

Av , , Bli först att kommentera 2

 

I måndags kom OECD med sin rapport om den svenska skolan. Där konstateras att den har stora problem. Samtidigt kan man tolka rapporten som ett underkännande av alliansens skolpolitik då under alliansens 8 år vid makten blev tillståndet i skolan värre än bättre.

Om du vill läsa hela artikeln så finns den på www.dagenssamhälle.se

 

Här kommer länken till artikeln:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oecd-slog-spiken-i-kistan-foer-alliansens-skolpolitik-15552

 

Reaktornedläggning positivt för folkhälsan och miljön

Av , , Bli först att kommentera 0

I ett pressmeddelande idag offentliggör Vattenfall att styrelsen har tagit beslutet om inriktning för kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2. Inriktningen innebär att Ringhals 1 och 2 kan komma att stängas mellan åren 2018-2022.

Vattenfall har fattat sitt beslut på affärsmässiga grunder, alltså företaget tror att verksamheten inte blir lönsam.

Att Vattenfalls nu har insett att verksamheten inte blir lönsam framöver är inte förvånande. Elpriserna har fallit under en längre tid och förväntas vara låga ett tag framåt. I det läget är det naturligt att flagga för nedläggning av de äldsta kärnkraftreaktorerna då dessa kommer att kräva mycket investeringar ifall Vattenfall vill fortsätta att ha de i drift.

Nyheten att dessa reaktorer kan läggas ner så snart inger glädje då det är positivt för både folkhälsan och miljön. Detta är ett ytterligare steg mot ett samhälle med mera förnybart energisystem. Alltså ett steg närmare målet om 100 procent förnybar energi.

Vi från Miljöpartiets sida har under en längre tid drivit frågan om att de för folkhälsan och miljön skadliga gamla kärnkraftreaktorerna ska läggas ner.

 

Centerns dubbelmoral om uranbrytningen

Av , , Bli först att kommentera 1

 

För att stoppa uranbrytningen har vi i Miljöpartiet under de senaste åren år efter år lämnat in ett förslag till riksdagen om att utreda hur ett förbud kan konstrueras för att stoppa uranbrytningen.
Centerpartiet, medan det satt i den borgerliga regeringen, röstade ner vår motion år efter år. Ja, bokstavligen år efter år. Varken Centerpartiet eller de andra borgerliga partierna gjorde ett dugg då de hade makten, 2006-2014, för att stoppa uranbrytningen.

Nu har vi en röd-grön regering som har högre ambitioner på miljö- och klimatområdet. Redan nu knapp ett halvt år efter maktövertagandet förs samtal inom regeringskansliet om den frågan.

Centern, som säger sig bry sig om miljön och klimatet, borde glädja sig åt detta.
Istället för det har partiet nu plagierat vår motion och lämnat in den till riksdagen i sitt namn.

Att aktivt rösta, såsom Centern har gjort, emot en utredning om förbud av uranbrytning medan man har makten, och hävda annat när man är i opposition är dubbelmoral.

Om just detta publicerar VK idag en artikel av mig, se nedanstående länk:

http://www.vk.se/1413191/centern-och-lindahl-hycklar-om-uranbrytning

 

 

Militära avtalet med Saudiarabien är över

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu har vi sagt upp militära avtalet med Saudiarabien

 

Regeringen har ikväll meddelat Saudiarabien att avtalet om militärt samarbete inte kommer att förlängas för en ny femårsperiod.

Vi från Miljöpartiet har varit mycket tydliga med vårt ställningstagande om att inget militärt samarbetsavtal ska göras med en skurkstater. Nu har vårt och många andra goda krafters hårda arbete till försvar för de mänskliga rättigheterna och mot Saudiavtalet gett utdelning, och det är jag mycket glad över.

Hurra säger jag. Äntligen sätter vi i Sverige ner foten. Inga militära samarbetsavtal med diktaturer.

Beslutet idag att inte förlänga det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien utgör en ytterligare skillnad mellan vår röd-gröna regering och den tidigare alliansregeringen; medan vi nu säger upp avtalet med den saudiarabiska medeltida regimen godkände allianspartierna 2010 förlängning av det militära samarbetet

Tillsammans kan vi rösta ut rasisterna

Av , , Bli först att kommentera 5

Tillsammans kan vi rösta ut rasisterna

Alliansen förlorade valet i september i år. De backade med nära tio procentenheter och samlade mindre stöd än oss på den rödgröna sidan. Viktigt att notera att Sverige aldrig haft så få borgerliga ledamöter i riksdagen.

Med sitt beslut igår har Sverigedemokraterna tvingat Sverige till ett extra val i mars nästa år. Detta hade kunnat undvikas om även allianspartierna hade tagit ansvar. Ty Sverigedemokraternas agerande att tvinga alla att lägga humanismen åt sidan är en sak inte bara för regeringspartierna utan även för allianspartierna. Alliansen får skämmas för de inte tog ansvaret att blockera Sverigedemokraternas destruktiva maktspel.

Nu blir det ett extra val den 22 mars nästa år. Valet kommer att stå mellan en rödgrön regering som vill göra något åt problemen såsom ojämställdhet, hög arbetslöshet, rasande skolresultat och ökande miljöförstöring och en opposition som vill fortsätta sänka skatterna och öka orättvisorna i samhället. Valet kommer också att handla om humanism och om att stå upp för öppenhet och alla människors lika värde. Vi vägrar att låta ett främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna att splittra landet mellan ”vi och de”.

Vi från Miljöpartiets sida kommer att möta väljarna som en del i en regering som går till val för att hålla ihop och modernisera Sverige.
Vi har även möjlighet att tillsammans med andra demokratiska partier och organisationer att fortsatt hålla det bruna och främlingsfientliga partiet, Sverigedemokraterna, utan inflytande.

 

Jabar Amin (MP)

Riksdagsledamot

 

Miljöpartiet som rasisternas motpol

Av , , Bli först att kommentera 3

Miljöpartiet som rasisternas motpol

 

I eftermiddags försatte Sverigedemokraterna det politiska landskapet i kris genom att meddela att de kommer att stödja alliansens budget vid den planerade budgetomröstningen imorgon.

Det viktigaste skälet för Sverigedemokraterna att agera på detta oansvariga sätt anges öppet vara att Sverigedemokraterna starkt ogillar Miljöpartiet och det vi har kunnat åstadkomma när det gäller alla människors lika värde, humanism och asylrätten.

Det nya läget är mycket allvarligt och kräver kompromisser av alla demokratiska partier. Ett stort ansvar vilar självfallet på de partier som står bakom regeringens budget (S+MP+V), men även allianspartierna har ett ansvar för att undvika att landet hamnar i kaos och oreda. ”Att kalla den nya situationen för enbart Stefan Löfvens ansvar håller inte”, skriver den liberale ledarskribenten Ola Nordebo idag i VK. Det håller jag helt med honom om.

Genom sina bruna idéer är Sverigedemokraterna ett hot inte bara mot S, MP och V, utan även mot alliansen. Idag deklarerade SD dessutom att de kommer att rösta mot varje regering som inte lägger humanismen åt sidan. Detta är riktat även mot alliansparterna.

Vi bör komma ihåg att närmare 90 procent av väljarna röstade på andra partier än det främlingsfientliga SD i valet i september. Att abdikera för SDs utpressningstaktik borde inte vara ett alternativ för något parti.

Mitt i bedrövelsen är jag stolt över att vi i Miljöpartiet ha utsetts till rasisternas motpol.

 

 

Jabar Amin (Mp)
Riksdagsledamot

Ingen vinstutdelning inom skola och omsorg

Av , , Bli först att kommentera 3

Maj förra året beslutade Miljöpartiets kongress att aktörer inom skolverksamhet inte får ha vinstutdelning till aktieägarna som syfte för verksamheten, och att eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Sedan dess har vi drivit den frågan. Även Vänsterpartiet har drivit frågan om vinst i välfärden.

Idag blev Socialdemokraterna, Västerpartiet och vi överens om att aktörer inom välfärdssektorn inte får ha vinstutdelning som syfte och att eventuella överskott ska återinvesteras i den berörda verksamheten. En utredning ska tillsättas för att utreda hur regelverket kan ändras, riksdagen ska ta beslut ifrån under 2016.

Jag är mycket glad för detta. Bilden visar hur glad jag och flera andra blev när vår kongress beslutade om frågan förra året.

 

Vill du veta mer om överenskommelsen (S+Mp+V) kan du gå in på:

http://www.mp.se/sites/default/files/var_gemensamma_syn_pa_vinst_i_valfarden.pdf

 

Bild från kongressen 2

VFs påhittade rubrik

Av , , Bli först att kommentera 2


Under de senaste två veckorna har vi i Miljöpartiet och Socialdemokraterna fört samtal om den politik som ska föras av regeringen under de kommande 4 åren. Båda våra partier har fått ge och ta. Följande är några av de frågor som vi har kommit överens om.

Kärnkraften:
”Den nya regeringens ingång i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. …… Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas.”.

Ingen svensk regering har hittills gått så lång. Alla som är insatta i kärnkraftsindustrin och politik vet att detta betyder att förutsättningarna för stängning av våra reaktorer ökar därmed avsevärt. Både vi och utomstående bedömare är övertygande om att detta kommer att leda till stängning av kärnkraftsreaktorer; vilket har varit det vi drev under valrörelsen.

 

Förbifart Stockholm:
En annan knivig fråga har varit hur vi ska hantera byggandet av Förbifart Stockholm. Den kompromiss vi har kunnat uppnå är att frågan i första hand ska avgöras av våra politiker i Stockholm kommun och Stockholms läns landsting. Detta är också en framgång. Alternativet hade varit grönt ljus för byggandet av Förbifart Stockholm nu.

 

Försvarsuppgörelsen:
En tredje fråga som vi har kommit överens om är att skärpa exporten av vapenexporten samtidigt som vi i Miljöpartiet kompromissade om att stärka försvaret genom inköp av JAS-plan i enlighet med försvarsberedningens förslag.
Under det rådande parlamentariska läget då ingen grupp ha majoritet i riksdagen ser jag den uppnådda uppgörelsen som en framgång.

Om dessa tre frågor och uppgörelsen i sin helhet intervjuades jag igår av tidningen Västerbottens Folkblad. Att jag ser överenskommelsen i sin helhet som en framgång för Miljöpartiet har tidningen idag lyckats förvränga till rubriken ”För Amin är nya Jasplan en seger”.

Låt mig först dementera detta påstående. Jag har aldrig hävdat att Jas är en seger. Tvärtom; jag jag var under intervjun med VF tydlig med att jag såg och ser inköp av JAS för svenskt försvar som en kompromiss som vi gör för att få till skärpta villkor för vapenexporten.
Jag tycker att VF-läsarna är mer förtjänta av en saklig och seriös VF-journalistik än påhittade rubriker.