Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Eftervärme

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag var det en elev som verkligen gladde mig, trots att vi varken möttes eller talades vid. Till saken hör att det är några år sedan den här eleven slutade.

Det spelar mindre roll, den speciella sorts framgång jag fick höra talas om var en stor del av dagens arbetsglädje.

Mitt stöd till AMF:s styrelse

Av , , 5 kommentarer 0

Jag tänkte jag skulle bidra en aning till bolaget som förvaltar lite pensionpengar åt mig, det väldigt berömda AMF. Ledningen där kan behöva lite hjälp i dessa tider. Det går ju inte jättebra. Jag har skrivit ihop några små reklamsnuttar åt dem.

TV-reklamen har visst stoppats, de får kanske tillräckligt med TV-tid ändå. De här små sakerna kan de kanske skriva på Post-IT-lappar och sätta upp här och där. Det blir billigt.

’AMF – Vi har koll på det här med pensioner!’

’AMF – pensionsbolaget med gedigna fackkunskaper’

’AMF – för rent gigantiska pensioner’

’AMF – vi är van(j)a att få pensionspengarna att växa’

’AMF – av var och en vad han behöver, åt var och en vad han förmår’

LO ger Helle Klein 1,8 miljoner, plus pension och fallskärm

Av , , Bli först att kommentera 0

Det gick inte att komma till sovro i natt så det blev en text till.

Om den här Newsmilltexten stämmer har jag svårt att förstå vissa delar i LO:s retorik. Liksom deras löner och förmåner till sina höjdare och och en del av deras övriga handlingar.

Utdrag ur texten: ¨Aftonbladets chefredaktör Helle Klein har en fallskärm på närmare 2,3 miljoner kronor. Hon har 140 000 kronor i månadslön plus 49 000 kronor i måntaliga pensionsinbetalningar samt förmånsbil. Helle Klein är ytterligare ett exempel på LO:s frikostighet när det gäller förmåner för chefer i bolag de kontrollerar.¨

Det skulle innebära att den så kritiserade Maud Olofsson ligger i lä för den LO-stödda Helle Klein.

Läs hela artikeln här.

Avtackning

Av , , Bli först att kommentera 0


Ulla Löfgren var faktiskt den som värvade in Anders Ågren till den moderata politiken. Igår var det Anders som fick överlämna Västerbottensmoderaternas ’Förtjänsttecken’ till Ulla efter lång och mycket trogen tjänst. En tjänst som än inte är helt avslutad, även om hon klivit av riksdagsuppdraget.

Här tackade Ulla och sa bland annat att hon hoppades att vi andra skulle få i alla fall hälften så roligt som hon haft under sina högaktiva år.
Två andra veteraner blev också uppmärksammade, Ingemar Dalgård och Gunvor Larker.

Mackdöden

Av , , Bli först att kommentera 0

Det finns orsaker till den svenska mackdöden som vi inte kan påverka politiskt, det kanske blir något text om dessa framöver. Det finns också orsaker som är direkta följder av politiska beslut och som kan upphävas av andra beslut. Nedan har jag kopierat in den motion om ’pumplagen’ som jag och min medmotionär fick igenom på moderaternas länsförbundsstämma igår:

Motion om mildrande av pumplagens negativa effekter

Miljöpartiets och socialdemokraternas ’pumplag’ som kräver att bränslemackar ska tillhandahålla förnyelsebara bränslen har tillsammans med andra faktorer slagit hårt mot glesbygdens bränsleförsörjning.
Lagen har trätt i kraft stegvis och kraven har nu nått små mackar som redan stod på lönsamhetens gräns. Det sista steget gäller mackar som säljer mer än 1000 kubikmeter.
Att för dessa tvingas ta en investering som ofta ligger kring 500 000 är ofta avgörande och mackarna har lagts ner i snabb takt. Naturligtvis finns även bolagens rationaliseringar med i bilden, med tvångslagen har ofta haft avgörande betydelse.

Lagens miljöpositiva intention förfelas nu dagligen på många orter där människor tvingas köra långa sträckor bara för att tanka. I norrländska glesbygdsområden kan macknätets utglesande dessutom bli allmänfarlig under hårda vinterdygn.

Lokala privata initiativ för att vidmakthålla rimlig service och någorlunda lika villkor för befolkningen underlättas inte i den omfattning man förväntar sig av en regering som vill värna landsbygden. Tvärtom ökar kraven på försäljningsmängd för att stöd ska kunna utgå till t.ex. kortläsare. Detta är särskilt allvarligt när regeringsdirektiv medverkat till mackdöden.

Det är med stor förvåning vi noterat att Alliansregeringen inte hörsammat kraven på att hejda pumplagens negativa effekter när det gäller de minsta mackarna. Vi förstår varken de praktiska eller politiska överväganden som gjorts och menar Alliansregeringen tar på sig att betala ett onödigt politiskt pris. Inte minst när man tar i beaktande den ökande miljöbelastning lagens senare steg har med sig samt resonemanget omkring etanolalternativets miljönytta.

Med anledning av ovan anförda och som politiker i ett glesbygdslän yrkar vi:

att Västerbottens moderata länsförbund ställer sig bakom kravet på en
omedelbar frysning av pumplagens sista steg och för detta krav vidare .

att Västerbottens moderata länsförbund ställer sig bakom kravet på förenklat regelverk för lokala mackinitiativ och utredning av stöd till kringutrustning för dessa i områden som redan drabbats av den rödgröna pumplagen.

Jan Nilsson, Vännäsby

Nils-Fredrik Sundling, Tvärålund